Månad: april 2009

Enighet – frälsningskraften

Vi har nått ett tillstånd där det är väsentligt för oss att enas. Vi får dock inte enas för att var och en av oss ska må bättre, utan genom att göra det så vi alla tillsammans kommer att må bättre.

Förr i tiden drogs vi till varandra på grund av de fördelar som vi fick från samarbete. Det är därför vi har utvecklat en global förbindelse mellan alla människor i världen. Vi producerar något i en del av världen, säljer den i en annan del av världen, får något från en tredje del av världen, och allt detta påverkar en annan del av världen. Detta är hur människor uppfyller sina egon, sina individuella begär för att få njutning.

Men nu är det dags för oss att byta från den egoistiska förbindelsen mellan oss till en altruistisk en. Vi får inte göra detta för att dra fördel av, utan för alla att dra nytta av. Vi måste övergå från en förbindelse som är ”i syfte att motta” till en förbindelse ”i syfte att ge”. Vi måste enas för att skapa möjlighet att ge.

Visst, detta låter helt orealistiskt, men naturen kommer att tvinga oss till att uppnå denna typ av enande. Därför kommer det att vara bättre för oss om vi tar initiativ och lär oss naturens lag av universellt skänkande och kärlek. Denna lag är en följd av det faktum att allt av naturen är en enda kropp. Om vi börjar, i det allra minsta, tala och tänka på detta så kommer våra tankar att göra allt arbete!

Kabbalans vetenskap förklarar att ingen av oss har makt att nå andlighet ensam. Ensamma kan vi inte uppnå och bli uppfylld med skänkandets kvalitet, och därigenom förvärva fred. Vi kan snarare bara uppnå detta genom att skapa de rätta förbindelserna mellan oss. Och för att göra detta bör vi förstå att genom att nå rätt sorts enande kommer var och en av oss att få allt av den gemensamma kraften. Och detta är något som endast kan åstadkommas genom kärlek.

Tyskland varnar om kris efter kris, men kabbala säger att det inte finns någon kris!

I nyheterna (från The Financial Times): ”Tyskland varnar om ’kris efter kris'” Världen kan få hög inflation och en ”kris efter krisen” när den globala ekonomin har återhämtat sig, varnar Peer Steinbrück, tysk finansminister. Angela Merkel, förbundskansler, berättade för The Financial Times förra månaden att pumpa för mycket pengar på att återuppliva den globala tillväxten skulle skapa en instabil återhämtning.

Min kommentar: Kära läsare, låt oss tänka tillsammans på hur man kan hjälpa alla världens ledare och alla människor i världen att förstå att det inte finns någon kris. Det finns snarare en ny verklighet och nya sociala villkor, som vi inte än stämmer överens med. Detta är krisen.

Så snart vi förstår innebörden i ”en global och integrerad värld” och inser att de nya villkoren kräver att vi har relationer i vänlighet och omtanke så kommer krisen att försvinna!

Världens förändring börjar med att förändra dig själv

En fråga jag fick: Om varje människa påverkar världen positivt eller negativt med sitt inflytande, så vad fastställer den allmänna bilden?

Mitt svar Mitt svar: Ju högre man uppstiger och utvecklas andligen, desto mer makt erhåller man. Den största makten är tankens makt. Vanligt folk påverkar världen med sina tankar, begär, och handlingar, men omfattningen av deras påverkan är mycket liten, även om det finns sex miljarder människor.

Världen är inte statisk. Man ser den alltid annorlunda beroende på ens skiftande kvaliteter. När du inser att världen är ditt individuella intryck förstår du att det är nödvändigt att förändra dig själv snarare än att förbättra världen. Du måste korrigera dig själv för att förändra världen.

Om du gör det så kommer du att upptäcka hur den Övre Kraften påverkar allt som sker, och detta kommer att förändra din hela uppfattningsmodell och din tolkning av vad du uppfattar. Kommer folk att må bättre? Kommer arbetslösheten och hunger att upphöra? Kommer företagen verkligen sätta sina anställda tillbaka till arbete? Ja! Vi kommer att se detta hända med våra egna ögon.

Baal HaSulam skriver i artikeln, ”Skaparens fördoldhet och uppenbarelse”, att ingenting förändras i vår värld förutom Skaparens uppenbarelse eller fördoldhet. Därför kommer det att hjälpa oss en hel del att sluta se denna värld som en statisk bild som är ständig framför oss. Vi borde istället förstå att världen beror helt på vår uppfattning, på våra kvaliteter och inre utformning. Vi kommer sedan att börja korrigera våra brister, och som en följd se Skaparens vilja i allt som sker.

Kabbalans vetenskap hjälper oss att åstadkomma detta. Per definition är det metoden som uppenbarar Skaparen till de skapade varelserna i denna värld. Under tiden är denna värld den bild som du känner i dag.

Det finns en ny kraft som verkar i världen – kraften i total sammanbindning

Vi säger att den moderna världen har blivit global och integrerad, och alla människor i världen är nu anslutna till varandra. Är detta ett faktum som beskrivs i någon bok, fördrag, eller konvention? Eller är det ett obestridligt faktum som existerar i världen? Var kommer detta fenomen ifrån?

Precis som tyngdkraften påverkar allt på jorden så avslöjas kraften i vår förbindelse idag. Fram till nyligen var denna kraft – sambandet mellan oss – inte märkbar, och alla var fria att göra vad de ville. Men idag är vi beroende av denna kraft och kontrolleras av den.

Denna kraft ansluter allas tankar, begär, och handlingar med alla andra. Det är som om vi är i ett nät som har ålagts oss från ovan och som håller oss samman. I det påverkar varje person ofrivilligt alla, och alla påverkar var och en av oss – genom tankar, begär, och handlingar.

Denna kraft, detta absoluta ömsesidiga beroende, håller på att avslöjas för oss så att vi vill enas som en, och att nå ”ömsesidig garanti”. När vi når detta tillstånd kommer vi att avslöja en övre intelligent kraft – Skaparen.

Det är upp till oss att vända giftet till medicin

Hela läkningsprocessen sker genom förverkligandet av ondskan, genom att känna ondskan med hjälp av giftet. Symbolen för medicin är en orm virad runt en kopp med gift. Till en början kan det verka som om detta är något som orsakar störst skada för en person och får honom att dö. Men egentligen fungerar det tvärtom – det helar en person.

Hur är det möjligt för samma sak att vara en källa till både liv och död? Faktum är att det är personen som avgör hur denna källa påverkar honom. Han är den som avgör om giftdroppen är giftig eller helande för honom.

Vissa människor önskar att undersöka den mänskliga naturen och förstå hur man kan bota den. Andra använder samma undersökning för att lära sig att vända giftet till medicin. Och andra använder bara botemedlet. Men de måste inse att de är sjuka, åtminstone i viss utsträckning! De måste förstå vad det innebär att leva, vad det innebär att dö, vad som är gott och vad som är ont, och lära sig att det finns en medicin som gör det möjligt för dem att gå från ett tillstånd till ett annat.

En person måste veta att det finns en ”doktor” som han kan komma till, någon som han kan betala för att få behandling, och att denna behandling kan vara smärtsam. Men på sätt och vis måste han delta i läkningsprocessen.

Hela människans utveckling sker under den trovärdiga, äkta doktorns tillsyn. Mänskligheten har fått medicinen och har gått igenom en utvecklingsprocess. Och nu är det dags för folket att delta i denna process självständigt. Varför? Eftersom man når den ”mänskliga” graden genom att delta i det allmänna systemet, genom att bygga upp den och önska att den skall byggas för att avslöja Adams system – systemet av själar som är kopplade till varandra via förbindelser att ge. Detta gör dem liknande Skaparens kvalitet.

Vi har gått igenom tusentals år av lidande för att nå endast en slutsats

Mänskligheten har funnits i denna värld i flera tusen år, och alla reinkarnationer vi har gått igenom var nödvändiga för oss så att vi äntligen inser endast en sak – att det egoistiska begär vi alltid strävar efter att tillfredsställa, som vi ägnar varje ögonblick av våra liv till, som reinkarnerar om och om igen, kan aldrig bli uppfylld.

Människor har kommit närmare och närmare denna upptäckt under sina liv, från en generation till nästa, bara för att bli besviken varje gång, för att inse, ”Varje gång jag strävar efter något, njuter jag av det i blott en sekund, och sedan försvinner glädjen”. Denna erfarenhet bygger upp i varje person, och i vår generation har vi dragit slutsatsen att det finns inget kvar för oss att sträva efter. Detta är varför folk är deprimerade, varför det finns terrorism, skilsmässor, och allmän besvikelse. Allt detta kommer från människornas oförmåga att uppfylla sig själva.

Och idag upptäcker vi dessutom någonting annat – att vi inte kan uppfyllas genom våra förbindelser med varandra. De oriktiga förbindelserna mellan oss tillåter oss inte att bedriva byteshandel eller affärsverksamhet. Faktum är att de gör det omöjligt för oss att ens tillfredsställa våra grundläggande materiella behov. Idag är problemet inte brist på glädje, utan en brist på det viktigaste som behövs för att överleva, för liv. Detta är vart vår utveckling har tagit oss.

Allt detta tvingar oss till att dra slutsatsen att det inte är lönsamt för oss att arbeta för vår egoism. Det leder en person endast till besvikelse, så att han frågar: ”Vad är meningen med mitt liv?” Och om detta inte räcker, så kommer större lidande, såsom svält, att hjälpa människor att komma till rätt slutsats.

I vilket fall som helst är tomheten en person känner inuti sitt begär att motta glädje den första punkt från vilken han kan börja sin andliga utveckling.

Ja, kabbala kan rädda världen från katastrof

Tre frågor jag fick om hur kabbala kan förändra världen:

Fråga: Jag kan inte se hur en förändring i den politiska riktningen mot en enhetlig värld är överhuvudtaget realistisk. Jag kan inte se hur vi kan påverka världens utveckling med våra begränsade resurser. Kan ett enande av alla dem som studerar kabbala verkligen rädda världen från katastrof?

Mitt svar: Ja, eftersom de är en oerhörd andlig kraft, jämfört med de andligt livlösa massorna.

Fråga: Om jag var en stor kabbalist, vad skulle jag behöva göra för att hjälpa andra som mig?

Mitt svar: Ge dem en förklaring till orsaken av vår nuvarande situation och hur man ska korrigera den.

Fråga: Jag har läst en myriad av dina artiklar på franska på din webbplats, och jag tror att jag har förstått kabbalans syfte. I huvudsak svarar det på mina inre metafysiska frågor – hur och varför vi finns, samt syftet med vår existens. Men hur går jag från teori till praktik?

Mitt svar: Genom att studera i grupp: du måste använda gruppen för att skapa förutsättningarna för en korrigerad mänsklighet.

Ny studie finner att fantasins makt förändrar verkligheten

I nyheterna (från Washington University):Tänk dig det här: studie visar att fantasins makt är mer än bara en metafor” En ny studie från psykologer i Washington University i St Louis föreslår att fantasin kan vara mer effektiv än vad vi tror i att hjälpa oss att nå våra mål. ”Fantasin har den extraordinära förmågan att forma verkligheten”, föreslår studiens medförfattare, psykologiprofessor Richard Abrams och doktorand Christopher Davoli.

Min kommentar: Baal HaSulam berömmer materialistisk psykologi för att vara grundad på praktik och experiment, till skillnad från filosofi som studerar abstrakta begrepp. Liksom naturvetenskap leder psykologi oss till insikten att det kan finnas en annan verklighet.

Kabbala ger oss möjlighet att träda in i denna andliga verklighet, och att sedan se att vår värld är overklig, endast framställd åt oss av vår begränsade, jordiska fantasi.

Du kan inte bli ”mänsklig” ensam

En fråga jag fick: Kabbalans vetenskap lär oss om strukturen i den andliga världen, och känslan en person får när han når den ”mänskliga” graden. Men när han uppnår denna grad vet han allt som kabbalister har avslöjat. Annars skulle de inte ha kunnat skriva alla sina böcker. Så varför studera kabbalans vetenskap om man kan nå detta tillstånd själv?

Mitt svar: Vi studerar kabbalans vetenskap för att nå detta snabbare. Annars skulle vi vara som ett barn i världen som måste börja sitt liv som en förhistorisk människa med att återupptäcka samma lagar och gå igenom samma utveckling igen. Vi förbereder världen och skapar ett system för att utbilda våra barn, så de kommer att vara redo för den andliga världen.

Religiös etik är motsatsen till kabbala

En fråga jag fick: Under lektionerna påminner du oss ofta om att religiös etik är helt annorlunda från kabbala. Men när Baal HaSulam skrev detta, menade han inte den sekulära, grekiska, eller kroppsliga etiken? Förs inte de vise männens etik vidare genom Ljuset, i syfte att styra oss mot förverkligandet av ondska, så vi vet vad vi ska fråga Ljuset om, och det kommer sedan att föra oss tillbaka till källan?

Mitt svar: Baal HaSulam använder begreppet Musar (etik) för att beskriva motsatsen till ens utveckling med hjälp av kabbala.