Dag: 17 april, 2009

Mänskligheten och naturen vill samma sak – enighet

En fråga jag fick: Exakt vad kommer det nya uppfostringssystemet att undervisa? Kommer folk lära sig en förenklad version av kabbala?

Mitt svar: Kalla det inte för kabbala, kalla det för ”skänkande”. Världens problem är att människor saknar rätt relationer. Det är därför de inte kan ordna ett system som fungerar i de nya, moderna förhållandena. Och därför är det nödvändigt att förklara innebörden av det globala systemet för folk.

”Att tjäna varelserna enligt Skaparens bud” innebär att behandla människor enligt naturens sanna lagar. ”Skaparens bud” är naturens sanna lagar, och ”tjäna varelserna” innebär att skapa ett samband mellan varelserna som kommer att följa den allmänna lagen i naturen. Detta bör klara upp all förvirring.

Därför är det första Baal HaSulam säger att hela mänskligheten måste enas att utföra detta arbete. Och varför skulle inte alla enas till det – vad kan vara dåligt i att behandla varandra väl? Vi kommer alla att lyckas och utvecklas, och dessutom är detta inte bara bäst för oss, men det är även Skaparens (Naturens) begär. Därför, om vi bara går i denna riktning kommer Han att möta oss halvvägs. Således finns det en sannolikhet för framgång på båda sidor: folket vill ha det då de har inget annat val, och Naturen – Skaparen – har fastställt det som en bestämd lag.

(Från lektionen om Baal HaSulams artikel ”Ett bud” 5 mars 2009)