Dag: 24 april, 2009

Ja, kabbala kan rädda världen från katastrof

Tre frågor jag fick om hur kabbala kan förändra världen:

Fråga: Jag kan inte se hur en förändring i den politiska riktningen mot en enhetlig värld är överhuvudtaget realistisk. Jag kan inte se hur vi kan påverka världens utveckling med våra begränsade resurser. Kan ett enande av alla dem som studerar kabbala verkligen rädda världen från katastrof?

Mitt svar: Ja, eftersom de är en oerhörd andlig kraft, jämfört med de andligt livlösa massorna.

Fråga: Om jag var en stor kabbalist, vad skulle jag behöva göra för att hjälpa andra som mig?

Mitt svar: Ge dem en förklaring till orsaken av vår nuvarande situation och hur man ska korrigera den.

Fråga: Jag har läst en myriad av dina artiklar på franska på din webbplats, och jag tror att jag har förstått kabbalans syfte. I huvudsak svarar det på mina inre metafysiska frågor – hur och varför vi finns, samt syftet med vår existens. Men hur går jag från teori till praktik?

Mitt svar: Genom att studera i grupp: du måste använda gruppen för att skapa förutsättningarna för en korrigerad mänsklighet.