Månad: mars 2009

Ledare inser vad som kan hjälpa oss ur den ekonomiska kollapsen

I nyheterna (från Bundespräsident): ”Berlin-tal av förbundspresident Horst Köhler den 24 mars 2009” Krisen lär oss nu att förstörelse är en grundförutsättning för frihet som inte känner några begränsningar. Men marknaden måste ha regler och en känsla för etik. Därför är det just krisen som bekräftar värdet av den sociala marknadsekonomin. Det är mer än ett ekonomiskt system. Det är ett system av värderingar.

Min kommentar: Alla ledare och ekonomer talar om en ny social tillsynsmyndighet – sambandet mellan människor, även om de fortfarande inte riktigt förstår vad de nödvändiga förändringarna är. Men det som är viktigt är att trenden har börjat; allt annat är en tidsfråga.

Skaparen och naturen är samma

Två frågor jag fick om vad Skaparen egentligen skapade:

Fråga: Jag har hört dig säga ”Skaparen och naturen är samma”. Hur kan det vara så? Vad skapade Skaparen om inte naturen, mening, världen, universum och allting som finns i det?

Mitt svar: Allt detta är Skaparen. Det enda som skapades är ditt eget jag.

Fråga: Skapade Skaparen oss med intentionen att motta istället för att skänka så att vi skulle ha vårt eget begär och sedan tillfråga Honom att ändra det till intentionen att skänka, så att vi skulle nå ekvivalens i form med honom? Men kommer inte utvecklingen av detta nya begär, som kommer att uppstå ur ingenting, ur skapelsen själv, att leda till ett vidkännande av att vara separerad från Skaparen?

Mitt svar: Korrigeringen förorsakas just genom vidkännandet av ondska och av ens separation från Skaparen på grund av egoism.

Kan den 8 april 2009 vara dagen för Messias ankomst?

I nyheterna (översatt från newsru.co.il): Den 8 april 2009 (den 14 Nissan 5769 i den judiska kalendern) kommer tre händelser att sammanfalla på en dag.

1. Början av den judiska påskhögtiden, pesach

2. Början av den judiska månkalendern

3. Början av den judiska solkalendern

2 och 3 sammanfaller en gång var 28:e år, när solen kommer tillbaka i samma position som på skapelsedagen.

1, 2, och 3 sammanföll för första gången på skapelsedagen, 5769 år sedan, och den andra gången under judarnas uttåg från Egypten, och den tredje gången kommer att bli i år.

Kabbala nämner en liknande slump som en möjlig dag för Messias ankomst.

Min kommentar: Även om jag inte tror på mysticism och kalendrar, håller jag med om sådana resultat!

Vi är alla kvinnor i förhållande till Skaparen

Två frågor jag fick om vad det innebär att vara en kvinna i andlighet:

Fråga: Du säger att för att avancera andligt måste en kvinna hjälpa den manliga delen av världsgruppen, och detta är hur hon kommer att få sin uppfyllelse. Men när en kvinna uttrycker ett direkt begär att ”vara som Skaparen”, skrattar alla åt detta. Bör en kvinna skämmas för detta begär om hon har det?

Mitt svar: Var inte orolig. Det är snarare tvärtom: vi alla, både män och kvinnor – alla själar, är den kvinnliga delen av Kli. Vi är alla begäret i förhållande till Skaparen, som är den manliga delen, den som uppfyller oss.

Fråga: I det här livet är jag kvinna. I mina tidigare liv var jag alltid kvinna. Om jag når likvärdighet i form i denna livstid, kommer jag att vara kvinna i andlighet? Om så är fallet, kommer en man att vara man i andlighet, eller kvinna, eftersom han kommer att fyllas med Ljus i sitt kärl, som är kvinnlig?

Mitt svar: Du var alltid kvinna, och du kommer att vara kvinna ända fram till sista korrigeringen.

Det är naturligt att hinder dyker upp längs den andliga banan

Tre frågor jag fick om önskemål och känsloreaktioner:

Fråga: Jag är beroende av datorspel, men jag har hört dig säga att vi inte bör förtrycka våra begär. Kommer mitt TV- och datorspelsberoende att korrigeras av Ljuset?

Mitt svar: Det enda du behöver göra är att studera kabbala – läsa, lyssna, och titta på vårt material. Studierna kommer att korrigera dig utan att du behöver tvinga dig själv. Du måste tvinga dig själv till att studera och inte vara lat, men försök inte att ”bryta” dina kvaliteter, eftersom endast det Övre Ljuset (Ohr Makif) kan korrigera dem.

Fråga: Finns det ett samband mellan kabbalastudier (lektionerna, grupparbete, och dissemination) och en starkare sexuell lust?

Mitt svar: Ja, men försök så mycket du kan att inte uppmärksamma detta, eller andra störningar som kan uppstå. Fokusera bara på att avancera mot målet. Sedan kommer allt annat att ske vid behov. Det är naturligt för hinder att dyka upp och det händer alla.

Fråga: Varför är det så att när jag lyssnar på kabbalistiska låtar eller tittar på animerade filmer, strömmar tårar från mina ögon okontrollerat och mitt hjärta fylls av längtan. Vad händer? Hur kan detta förklaras?

Mitt svar: Detta händer på grund av glädje från ett möte med det eviga och perfekta, och försmaken av den framtida uppfyllelsen.

Ny studie visar att tonåringar drar nytta av Internet

I nyheterna (från MacArthur Foundation):Ny studie visar att tid på nätet är viktigt för tonåringarnas utveckling” Det finns myter om barn som spenderar sin tid på nätet – att det är farligt, eller gör dem lata. Men vi fann att spendera tid på nätet är essentiellt för unga människor att ta upp de sociala och tekniska färdigheter de behöver för att vara kompetenta medborgare i den digitala tidsåldern.

Min kommentar: Denna positiva effekt kommer inte egentligen från det livlösa Internetnätverket eller från kommunikation som till största delen är dum och onödig, utan från konformitet med naturens lag, som driver oss mot globalisering och integration.

Om webben införlivar element av autentiskt samarbete, såsom spel baserade på interaktion istället för virtuellt våld, för att simulera den korrigerade världen (även för en egoistisk belöning – lo lishma), så kommer vi att avancera och uppenbara fördelarna med samarbete. Då, i enlighet med regeln, ”vana blir andra natur” (ergel naase teva sheni), kommer vi att hjälpa den unga generationen att göra framsteg mot naturens kvalitet – skänkande och kärlek (lishma).

Den andliga betydelsen av namn och titlar

En fråga jag fick: I en av dina böcker skrev du att Mose (Moshe på hebreiska) kommer från ordet Moshech – att dra ur. Men ordet Moshe slutar med bokstaven He, och ordet Moshech slutar med bokstaven Kaf. Så ur språklig synvinkel är rötterna inte helt överens.

Mitt svar: Han fick sitt namn av Batia, Faraos dotter, som hittade honom i Nilen och drog ut honom ur det. Det är därför hon kallade honom Moshe. Det står så i Bibeln. Men det finns också andra, ytterligare betydelser till namnen. I sin essens hänvisar de till en persons aktioner och predestination.

Baal HaSulam skriver, ”Olivberget (Har HaZeitim) kan ha fått sitt namn av vanligt folk, snarare än kabbalister, som såg att detta berg är bra för att odla en plantering av olivträd på. Men detta namn motsvarar också den inre, andliga betydelsen av platsen, och orsaken till detta är att hela naturen uppenbaras på ett sådant sätt att människor talar och agerar utan att förstå vad som styr dem.”

Kabbala är här för att hjälpa oss att välja Ljusets bana

En fråga jag fick: Du säger att lösningen på den globala krisen ligger i att studera och sprida läran om kabbala, eftersom detta kommer att förändra människors begär från fysiska njutningar såsom pengar, makt och kunskap, till andliga njutningar – uppfyllelse av kärlek och skänkande. Dessa andliga njutningar uppfattas inte i en persons egoism och är därför eviga och perfekta. Har jag förstått detta rätt?

Mitt svar: Kabbalans enda funktion är att hjälpa oss att förstå syftet med vår utveckling och för att välja den snabba och lätta banan att gå igenom det – Ljusets bana. Annars kommer vi att bli tvungna att göra detta genom påtryckning – oerhört och långsiktigt lidande, eller Lidandets bana. Vårt enda alternativ är: vilken av dessa två banor ska vi ta för att nå vårt mål, som är förutbestämt?

Världens skapelse: Hur förenar du Genesis med Big Bang?

En fråga jag fick: Jag är en lärare, och vi täcker nu ämnet ”världens skapelse”. Vi har precis diskuterat igenom den första delen av Bibeln, ”Genesis” och vi har nu börjat prata om Big Bang. Hur kan jag förklara den skenbara motsättningen mellan världens skapelse 5600 år sedan och Big Bang som inträffade miljarder år sedan?

Mitt svar: Big Bang ägde rum för 14 miljarder år sedan. Det orsakades av en gnista av det Övre Ljuset, som nådde sin lägsta nivå och klädde i egoism. Denna gnista innehöll all materia och energi i vår värld, från vilken hela universum senare utvecklades.

Därefter, ca 4 miljarder år sedan, framkom vår planet ur kondenseringen av partiklar. Det kyldes ned i flera miljarder år tills atmosfären och liv genererades. Inget av detta var en slump. Alla aktioner och händelser är förverkligandet av information som finns i den ursprungliga Ljusgnistan.

Sedan framkom de livlösa och vegetativa naturnivåerna, följt av den levande naturnivån och sen människan. Allt hände i följd, precis som Darwins teori förklarar, förutom att orsaken till uppkomsten av varje art var informationen som ursprungligen var implanterad i Ljusgnistan. Denna gnista innehöll ursprungligen all information om hela vårt universum.

Men vi kan bara observera den externa uppkomsten av en art från en annan, och vi tolkar detta felaktigt, i tron om att arter utvecklades från varandra, när det i själva verket hände på grund av genomförandet av informationsgener (Reshimot).

Som Ari skrev i sin bok, Livets träd, en människa framkom från en apa för hundratusentals år sedan – (se del 3 i Talmud eser Sefirot). Men, den första Människan, det vill säga den första personen som uppnådde Skaparen för 5769 år sedan, var Adam. Hans namn kommer från ordet Edame, vilket betyder ”liknande Skaparen”.

Vi firar detta datum som det nya året, och våra kronologi börjar från den. Anledningen är att från den dagen, inom 6000 år, måste alla människor uppnå Skaparens nivå – en fullständig korrigering av sin egoism.

Blinka inte, annars missar du jordens undergång!

En fråga jag fick: Alla talar om datumet den 21:a december 2012, vilket är slutet av mayakalendern. Många andra kulturer indikerar också på att denna dag kommer att vara jordens undergång. Vad säger kabbala om denna dag?

Mitt svar: Kabbala säger att denna dag är precis som alla andra dagar! Jag har levt igenom många ”speciella” dagar som denna. Faktum är att allt beror på människor – du och jag. Oavsett alla kalendrar, är det vi som avgör hur de kommer att visa sig: bra eller dåligt. Ingen kan förutsäga detta eftersom det är vår fria vilja.

Människor brukade oroa sig för år 1984 (Tashmad). Jag publicerade en artikel i förväg, där jag förlöjligade sådana förutfattade meningar. Människor skällde ut mig för detta, men när året tog slut lugnade allt prat. Senare hände samma sak med år 2000: alla väntade på att något skulle hända. Jag var på en kongress i Paris vid den tiden, och jag tittade även på nedräkningen till år 2000 vid Eiffeltornet. Men det datumet gick också förbi som om det aldrig hade hänt, och alla glömde bort det.

Naturen har sin egen tid, som inte var påhittat av människan. Jag råder dig att leva enligt naturens lagar, snarare än mayans – de är, trots allt, utrotade.

Ett schema över “jordens undergångar” upp till 2020:


2008 – en asteroid kommer att drabba jorden
2009 – Armageddon enligt Nostradamus
2010 – olja kommer att ta slut, ett krig om resurserna kommer att börja, och jorden kommer att vända sig bort från solen
2011 – slutet på mayakalenderns cykel
2012 – alla kosmiska cykler kommer plattas till, polerna kommer att förändras
2013 – domedag, övergång till en fjärde dimension
2014 – kosmiskt stoft kommer att dölja solen från oss
2015 – slutet av 9576-årcykeln
2016 – glaciärer kommer att smälta, översvämmar större delen av torra land
2017 – jordens undergång i enlighet med teorin om hierarkiska katastrofer
2018 – ett kärnvapenkrig enligt Nostradamus
2019 – kollision med asteroid 2002 Nt7
2020 – jordens undergång enligt Newton

Se bara till att du inte blinkar, annars kommer du att missa dessa viktiga händelser!