Om

Michael Laitman

Grundare av och ordförande för Bnei Baruchs Kabbalistiska utbildnings- & forskningsinstitut, som är dedikerat till att lära ut och dela med sig av autentisk kabbala. Professor i ontologi, doktor i filosofi och kabbala, och MSc i bio-cybernetik. Far till tre och farfar till tre.

Jag föddes 1946. När jag tagit min examen valde jag bio-cybernetik som huvudämne. Efter min praktik arbetade jag på ett hematologiskt forskningscenter i Leningrad. Redan som student var jag imponerad av det fantastiska sätt som den organiska cellen upprätthåller liv. Jag var överväldigad av hur cellen harmoniskt införlivar sig själv i resten av kroppen.

Det är ganska vanligt att studera cellernas struktur, deras funktioner, och att fråga om syftet med deras existens, det vill säga hur de fungerar i förhållande till resten av kroppen. Men frågan jag inte kunde hitta svaret på berörde syftet av hela kroppens existens.

Jag antog att kroppen, likt cellerna i organismen, är en del av ett större system, i vilket den fungerar som en del av helheten. Men mina obevekliga försök att forska i ämnet inom den vetenskapliga arenan möttes om och om igen av förnekande och förkastelse. Jag fick höra, “Vetenskapen behandlar inte sådana frågor.”

Detta var på 1970-talet i Ryssland. När jag beslutade att fly Ryssland, var jag än en gång hoppfull om att jag i Israel kanske skulle kunna fortsätta med den forskning som hade fängslat mig.

År 1974, efter fyra tuffa år som refusenik (en person som ej var tillåten att lämna Ryssland under Sovjetunionens tid), och efter en lång och mödosam resa, anlände jag till slut i Israel. När jag tog kontakt med de universitet och akademiska institutioner som fanns i Israel på den tiden och presenterade mina idéer för dem, erbjöd de mig (återigen) att utföra forskning i en partikulär, begränsad skala. Detta fick mig att inse att jag behövde söka efter en plats där jag kan studera de omfattande verklighetssystemen.

Efter många års sökande hittade jag till slut min lärare – kabbalisten Rav Baruch Shalom Ashlag (Rabash), den förstfödde sonen och efterträdaren till den stora kabbalisten Rav Yehuda Ashlag, känd som Baal HaSulam (Stegens ägare) för sin Sulam-kommentar (Sulam betyder stege) till Boken Zohar. De kommande tolv åren, 1979-1991, lämnade jag aldrig Rabash, tills hans bortgång. För mig var han ”Den siste mohikanen”, den sista i den långa dynastin av kabbalister som sträckte sig tusentals år tillbaka. Jag var med honom hela tiden, jag var hans personlige assistent, hans sekreterare, och hans främste student. Med hans uppmuntran skrev jag och publicerade mina första tre böcker 1983.

Efter min lärares bortgång började jag att utveckla kunskapen jag hade förvärvat och sprida den öppet, som han hade instruerat mig att göra. Jag ansåg att det var en direkt fortsättning på hans tillvägagångssätt.

1991 etablerade jag Bnei Baruch, en grupp av kabbalastudenter som implementerar arvet från Baal HaSulam och Rabash på en daglig basis. Bnei Baruch har blivit en omfattande internationell organisation med tusentals studenter världen över. Idag forskar, studerar och sprider medlemmarna i Bnei Baruch kabbalans visdom.

Vi publicerar tidningen Kabbalah Today och har den största webbplatsen om kabbala, www.kab.info, på 36 språk. Webbplatsen är den största resursen om kabbala på webben: böcker, artiklar, filmer, lektioner, och föreläsningar om kabbala. Allt material presenteras gratis för allmänheten.

Under senare år har vi etablerat ett filmproduktionsbolag för att producera pedagogiska filmer, lektioner, och föreläsningar som sänds dagligen på kabel och satellit-TV i Israel och över hela världen. Vi har även startat Kanal 66, Kabbalakanalen, som sänder dygnet runt över hela Israel och på internet. Innehållet produceras i centret i Petah Tikva, Israel, som även är Bnei Baruchs Kabbalautbildningscenters hem (Beit Kabbalah L’Am på hebreiska), vår aula. Bnei Baruchs Kabbalautbildningscenter är värd för en rad olika kurser om kabbala.

Parallellt med denna verksamhet har vi etablerat Ashlag Research Institute (ARI), som ger en ram för många offentliga debatter och diskussioner angående kabbala. ARI utvecklar och driver en rad studieprogram, såväl som sammankomster och seminarier i Israel och hela världen.

Till ARIs mest framgångsrika program hör ett online, e-inlärningscenter på engelska (www.arionline.info) och ryska (www.kabacademy.com). Dessutom samarbetar vi nära med ett flertal internationella forskningsinstitut. Som en del av denna verksamhet har vi blivit inbjudna att delta i World Wisdom Council (WWC), som leds av prof. Ervin Laszlo, som var nominerad till Nobelpriset 2004 och 2005.

Under senare år har vi deltagit i flera internationella evenemang. Till de platser vi har framträtt på hör San Francisco, Tokyo, Arosa (Schweiz), Düsseldorf (Tyskland) och Monterrey (Mexiko). Målet i alla dessa evenemang var att sprida kunskapen som finns i kabbalans visdom och dela det med hela mänskligheten.

Jag är fast besluten att fortsätta i mina lärares – Baal HaSulam och Rabash – fotspår. Att offentligt och öppet disseminera kabbala till alla som vill lära känna den. Jag introducerar inte något nytt; jag bara förenklar och tolkar mina lärares skrifter för mina samtida.

Därmed avser jag att hjälpa till med att bringa kabbalans visdom ur sin fördoldhet och förstärka dess desperat behövda expansion, som Baal HaSulam instruerade i sina böcker. Detta var även vad Rabash instruerade mig, och det är vad jag försöker att uppnå, efter min bästa förmåga och förståelse. Denna process är av största vikt för Israels och hela världens framtid.

Men först måste den autentiska kabbalan rensas från alla missuppfattningar som har förknippats med den under årens lopp. Autentisk kabbala är inte relaterad till healing, amuletter, maskotar, heligt vatten, röda armband, eller meditation. Den är inte heller relaterad till mysticism och religion.

Kabbalans visdom är, enligt de största kabbalisternas definition, en metod för att korrigera människan och världen. Den träder fram idag eftersom mänskligheten idag behöver den som den behöver luft.