Reglerna för leken med Skaparen

Dr. Michael Laitman

Begreppen i kabbalans visdom är annorlunda än de vi är vana vid i vår värld. Att leka är faktiskt en övergång. Som en katt som hukar sig innan den hoppar, siktar sig själv, och först därefter hoppar. Alla dessa förberedelser och anpassningar för ett tänkt hopp är en lek. Katten föreställer sig hur den ska hoppa nu.

Det vill säga att en lek är ett sätt att föreställa sig ett framtida tillstånd. Därför borde hela vårt liv vara en lek. Vi längtar efter att ansluta och inom vår anslutning att avslöja Skaparen, syftet med vår existens, evigt och perfekt liv. Allt detta uppnås genom leken.

Barn leker hela tiden och det är så de växer. Det är samma sak i det andliga livet, men där måste vi ta leken i egna händer, förstå det och leka tillsammans med Skaparen. När allt kommer omkring, utan leken, kommer vi inte att kunna komma närmare Honom och bli Hans partners. Ju mer vi framställer oss själva som närmare Skaparen, desto bättre förstår vi reglerna för denna lek.

Det visar sig att vi måste leka ständigt: en person leker med sig själv, leker med gruppen, leker med Skaparen. Och Skaparen leker med Leviatan, det vill säga med hela skapelsen. Med hjälp av leken når vi ett tillstånd som kallas ”Leviatans måltid” när hela mänskligheten sitter runt ett stort bord med Skaparen för att smaka på Leviatan.

Vi lekte med den, använde den för att bli en man, Adam, som liknar Skaparen, och vi smälte samman med Honom till en. Sedan ställs hela Leviatan, hela skapelsen, till vårt förfogande för korrekt användning, vilket kallas Leviatans måltid, korrigeringens slut.

Det finns inget annat än leken. Leken innebär att jag går från nuvarande tillstånd till nästa, mer avancerade. Livet är ständig förändring, övergång från tillstånd till tillstånd. Jag behöver bara lägga till Skaparen till dessa ändringar som den första som startar hela leken och som den sista som jag kommer till efter framgångsrik implementering.

Jag upptäcker först alla tillstånd jag går igenom inom tian, i det nuvarande tillståndet, och ändrar tian, mitt deltagande i den, tills jag kommer till rätt användning av de villkor som skapats av Skaparen. Det är så vi avancerar.

Detta kallas en lek eftersom vi inte har nått det tillstånd vi vill vara i än. Ansträngningen att gå in i det önskade tillståndet, det högre, mer skänkande och mer avancerat i förhållande till kopplingen mellan oss och vår förbindelse med Skaparen, kallas en lek.

Det går alltid att leka. Även djur leker, men de gör det omedvetet, som barn i kraft av utvecklingsinstinkten. Om vi ​​vill använda leken för att komma ut ur den här världen till den övre världen, då måste vi acceptera den här leken, förstå dess regler och bygga systemet för leken själva för att höja oss.

Var och en av oss leker hela tiden. Varje person är som en marionett som styrs av antingen viljan att ta emot, utan att fråga hans tillåtelse, eller viljan att skänka, som han själv inbjuder att agera inom sig. Sedan leker han i kärlek för vänner.

Vi ser alltid en lek, och därför bör vi utvärdera en person endast beroende på vilken typ av lek han leker: en negativ, på initiativ av sin egoism, eller en positiv, när han attraherar viljan att ge via leken genom honom.

Från den första delen av den dagliga kabbala-lektionen, ”Play”, den 4 januari 2021.