Dag: 8 januari, 2021

Varför gläds kabbalister åt nedstigningar?

Dr. Michael Laitman

Fråga: I kabbala finns det tillstånd som nedstigningar och uppstigningar. De säger att kabbalister gläds åt nedstigningarna. Varför?

Svar: Som ett resultat av erfarenhet, övning, och kabbalistisk erfarenhet börjar kabbalisten förstå att hans nedstigning föregår nästa stora uppstigning. Därför gläds han över fallet såväl som över uppstigningen. Han förstår att det är omöjligt utan detta. När allt kommer omkring är fallet helt enkelt öppningen av ett större begär som han sedan kommer att få uppfyllelse i.

Fråga: Även i kabbala finns det ett koncept att själva arbetet ska orsaka glädje, och detta är ett test. Upplever en person glädje inte från det framtida tillståndet, inte från fördelarna som han kommer att få av något, utan från själva arbetet?

Svar: Ja. Där jag är måste jag försöka leva inte i framtiden, utan i nuet. Om jag nu också är fäst vid Skaparen, till mina följeslagare, och fullgör min uppgift att förverkliga skapelsens mål, så är jag fortfarande i ett vackert tillstånd och vill inte ha något mer.

Om jag känner att jag är i ett absolut bra skick i varje ögonblick, då är jag verkligen på rätt väg.

Från KabTV:s “Spiritual States”, den 3 april 2019.