Vad är bra?

Dr. Michael Laitman

Fråga: Hur kan vi veta vad som är bra? Vilka handlingar leder till det bra och vilka till det dåliga?

Svar: Allt som leder människor att enas och att förena sig mer och mer, inte partiellt, utan till ett gränslöst enande, är vägen till det bra.

Fråga: Bra avsikter leder mycket ofta till dåliga konsekvenser. Är det möjligt att skydda sig mot dåliga konsekvenser?

Svar: Föreställ dig att hela mänskligheten måste bli en enda familj. Om du strävar efter att göra detta kommer det att bli bra. Det finns inget annat som är bra.

Från KabTV:s ”Ask the Kabbalist”, den 31 december 2018.