Dag: 4 januari, 2021

Lärdomarna från 2020

Dr. Michael Laitman

Coronavirusepidemin har gjort en sådan explosion runt om i världen, som om ett världskrig bröt ut, och har lett till en ekonomisk kris och känsla av förtvivlan och rädsla. Varför har människor fortfarande inte insett behovet av att återuppbygga världen genom att göra betydande förändringar i samhället?

Faktum är att alla agerar utifrån sin egen personliga, individuella egoism. Därför brydde sig ingen om vad som hände i världen och med andra människor, det viktiga var bara det som berörde honom personligen. Vi tittade på hur andra led och var inte särskilt imponerade. Huvudsaken är att vi mår bra och att vi tryggt kan existera och lyckas.

Men här befinner vi oss plötsligt i en annan värld och känner att samhället, miljön, landet, människorna, och världen, allt har blivit sammankopplat och beroende av varandra. Vi vidarebefordrar ett dödligt virus till varandra, vi kan inte resa fritt och tvingas lyda nedstängningsregler.

Å ena sidan var vi tvungna att bryta de användbara banden som fanns tidigare och lät oss flyga jorden runt, resa, och lära känna varandra. Dessutom tvingades vi isolera oss ännu mer, ta på oss masker och handskar, och hålla ett avstånd på två meter mellan varandra.

Några nya obligatoriska regler som vi inte gillar särskilt mycket sattes i kraft. Det är som om naturen säger till oss: ”Ni kan inte bete er som förr, ni måste ta avstånd från varandra. Ni kan inte åka dit ni vill och resa runt i världen, ni kan inte skicka era barn till skolan och dagis.”

Vi känner att naturen sätter en kil mellan oss och lär oss hur förbindelsen mellan oss ska vara. För att förbindelsen ska vara ny, bra, och korrekt måste den följa de nya lagar som coronaviruset lär oss. Om vi ​​följer dessa lagar, då kan vi kommunicera med varandra; och om vi inte följer dem, då måste vi inte närma oss varandra.

Naturen börjar lära oss nya kommunikationsformer mellan varann, och snart kommer vi att inse att detta är till vår fördel. Jag kan bara få kontakt med andra om jag agerar för deras fördel och inte för min egen fördel. Detta är läxan naturen lär oss. Genom karantänen, genom oförmågan att kommunicera, flyga, och resa, visar den oss att vi bara kan vara i kontakt under förutsättning att vi bryr oss om varandra och tänker på andras bästa.

Ni är välkomna att gå ut på en promenad, besöka andra, kommunicera, bara om ni tänker snällt på varandra och tar hand inte om er själva, utan andra. Det är så naturen gradvis kommer att lära oss goda relationer.

Detta kommer att ske snabbt och smärtfritt om media samarbetar med kabbalister som förstår hur de ska bete sig för att hjälpa naturen att förändra det mänskliga samhället, för att flytta det till nästa nivå, och för att förmedla till alla vilken form av relationer vi bör komma till.

”Den ene vill hjälpa den andre” att skapa en förbindelse mellan oss över hat så att vi förstår att framtiden är omöjlig utan goda relationer. Det beror på oss om vi når dem på ett kort och enkelt sätt eller på ett långt lidande, inklusive världskrig.

Det beror på kabbalister och media hur snabbt mänskligheten kommer att gå igenom övergångsperioden och etablera nya förbindelser mellan människor så att naturen ska sluta trycka på oss och begränsa oss. Vi kommer inte att behöva något yttre tryck eftersom vi själva kommer att förstå vad som är bra för oss.

Från KabTV:s ”The World”, den 27 december 2020.

Tian är det nya jaget

Dr. Michael Laitman

Annullering och underkastelse är så viktiga i andligt arbete eftersom de symboliserar övergången från auktoriteten hos egoismen till auktoriteten hos kraften för skänkande, kärlek, och enhet med Skaparen.

Det finns två auktoriteter: den goda böjelsen och den onda böjelsen; varje gång vi skiftar från det ena till det andra, faller och stiger, så att vi i vårt samband, i deras jämförelse, när vi utvärderar den ena i förhållande till den andra, finner oss själva.

Vår plats är inte inne i den onda böjelsen, men inte heller inne i den goda böjelsen eftersom vi skulle försvinna i den. Därför måste vi stå i mitten för att vara en självständig individ. Detta är möjligt endast genom att integreras i tian. I tian har vi möjlighet att hävda vår status, bli människor, och förvärva oberoende och bilden av Adam.

Genom den ömsesidiga garantin emellan oss blir vi lika Skaparen, det tillstånd där vi har rätt att kallas människor.

Därför, när man avancerar i andlighet, känner man sig mindre och mindre självsäker, mer och mer tveksam till sin förståelse och sina känslor. I motsats till denna värld där alla står fast på sin egen åsikt, känner sig en person som längtar efter andlighet förvirrad, hjälplös, som ett förlorat barn. Det verkar för honom att han är vilse i den stora världen och har klippt sin förbindelse till verkligheten.

I själva verket är dessa lyckliga stunder på den andliga vägen eftersom vi gradvis börjar se att vi finns i gruppen, i tian. Det förefaller mig som om frälsaren har kommit och Han drar mig ur hjälplöshet och förtvivlan, från tomheten i mitt sinne och hjärta.

I detta desperata tillstånd minns vi plötsligt att vi har en grupp. Det är så Skaparen ger oss rätt riktning, som om han säger ”Vill du bli en man, vill du växa? Var så god, här är din nästa bild, din nästa form.” Du känner dig vilsen just nu, och det är bra. Den nya du är tian. Bli integrerad i det, lös upp i det, och där kommer du att hitta dig själv, känna världen.

Det finns inget utanför tian. I den mån du känner dina vänner och går in i det korrekta tillståndet kommer du att gå in i en ny värld, en andlig dimension. I vår tid går vi igenom denna korsning mellan världar, gränsen mellan den tidigare, gamla, individualistiska världen, och den integrerade, perfekta världen.

I den tidigare världen kunde en enda kabbalist avslöja den övre kraften, men nu måste vi ansluta i tior. Annars har vi ingen chans att avslöja andlighet. Endast genom att ansluta till vännerna hittar vi en sköld, en ratt, och korrekta medel för att avancera mot målet som dyker upp i slutet av en jämn väg. Hela vägen går genom ett större och större samband i tian. Därmed kommer jag ur ett hopplöst, förlorat tillstånd.

När jag inser att hela min utveckling sker endast genom kopplingen i gruppen blir allt tydligt för mig, och en rak väg öppnar sig. Inget annat krävs än att få ansluta med vännerna för att känna förtroendet inom vår förbindelse som kommer från Skaparen som är gömd där. Skaparen kommer gradvis närmare och uppenbarar sig själv eftersom jag strävar efter förbindelse.

Det är därför jag är så glad över mitt beroende av tian, på denna lilla cirkel. Hela vägen blir väldigt enkel: jag behöver bara annullera mig själv inför tian och i den utsträckningen kommer jag att avancera mot målet. Genomförandet är tydligt och det ligger i mina händer.

Jag kände mig desperat, som ett vilset barn, en fullständig nolla, och plötsligt märker jag att jag har allt, allt ligger framför mig. Det finns ingenting förutom vännerna, och jag kommer att hitta allt i dem.

Om jag är utanför gruppen känner jag mig helt hjälplös, drunknar i egoism och i frågor som inte har några svar. All självförtroende och glädje, lycka och tillfredsställelse finns i min förbindelse med tian. Bara där, i riktningen inuti den, hittar jag min goda framtid.

Jag behöver gruppen eftersom det är där min själ finns. Alla negativa tillstånd uppstår endast av bortkopplingen från tian, och alla positiva tillstånd kan bara vara i kopplingen med den så att jag inte skulle föreställa mig mig själv utan tian, som det står skrivet: ”ty jag är sjuk av kärlek.”

Från den första delen av den dagliga kabbala-lektionen, ”Annulment and Submission”, den 1 januari 2021.