Kategori: Historia

Templets murar

laitman_937Fråga: Varför belägrades templet och dess murar förstördes just den 17 tammuz?

Svar: Ja, det var faktiskt så att templets fysiska förstörelse inträffade denna dag, för allt som sker i vår värld kommer ner och utvecklas från den övre världen. Detta manifesteras först som ett ”energifält” och sedan även i vår materiella värld.

Templet kallas världen Atzilut, det är platsen där Skaparen vistas. Runt världen Atzilut finns något som kallas parsa (barriär, mur). Utanför denna mur, under världen Atzilut, finns resten av vår världs egenskaper. Murens roll, som befinner sig mellan världen Atzilut (Skaparens egenskaper) och vår värld (våra begär och egenskaper), är att bara göra det möjligt för de som är värdiga att vara på denna nivå att passera till världen Atzilut, in i templet. Den filtrerar uppenbarligen egenskaperna. På så vis begränsar den de som inte är värdiga och kastar dem bakåt.

Förstörelsen av templets murar symboliserar att världen Atzilut erhöll samma egenskaper som finns även finns i vår värld, som finns utanför dess murar. Till följd av förstörelsen skedde en sammanblandning av alla Atziluts egenskaper med vår lägre värld. Därefter började ett gradvist erkännande av att världen Atziluts egenskaper trots allt skiljer sig, och ett klargörande och en samling av världen Atziluts egenskaper från den gemensamma högen av blandade egenskaper.

Det är upp till oss att gå igenom detta tillstånd och bygga det ”tredje templet” från de rätta egenskaperna. Då kommer det inte längre behöva en mur, eftersom alla kommer vistas i templet. Om detta står det skrivet, ”Mitt hus skall vara ett bönehus för alla folk” (Jesaja 56:7). Ordet ”Atzilut” kommer från ordet ”etzlo”, nära honom, och det är Skaparens egenskap till vilken alla utan undantag kommer stiga. Hela världen kommer erhålla dessa egenskaper och det kommer inte längre finnas några begränsningar över huvud taget.

Om vi föreställer oss det förstörda templet i form av järnstoft och världen Atzilut som en magnet, så kommer det järnstoft som matchar magnetens egenskaper att dras till den och stiga, från de lättaste till de tyngsta. Det står skrivet ”De ska alla känna mig, från de minsta av dem till de största”.

[190292]

Från KabTV’s “Nyheter med Michael Laitman” 2016.07.11

 

Nationen som inte äger någonting förutom en idé

Dr. Michael Laitman Fråga: Kan judeförintelsen anses vara en enskild företeelse?

Svar: Det var inte enbart en enstaka historisk händelse, utan snarare ett naturligt fenomen. Det har sin grund i naturen själv. Utplånandet av andra nationer under andra världskriget hade speciellt att göra med Tysklands planer på att ”städa upp” territorier och syftet var att lösa problemet med tillförsel av jordbruksprodukter. Allt detta beräknades i förväg.

Roten till ”judeproblemet” är däremot någonting som känns instinktivt, med början under antiken och fram till våra dagar. Den israeliska nationen är ett speciellt folk, de som bär på metoden för korrigering av världen. Därmed, när en annan nation vill påtvinga sitt system (t.ex. nazism) och etablera sin egen världsordning, känner den instinktivt att världen har någon som äger en annan metod som står i direkt motsägelse till den egna.

“Jag hävdar att enighet bara är möjlig om vårt tyska folk förenas och underkastar världen vår ordning och makt. Hela jorden måste tillhöra oss. Men det finns en annan nation som påstår att de äger metoden. Den har varken reell makt, ett land, eller en armé, ingenting förutom en idé. Denna idé har levt i judarna i årtusenden; den är skriven i naturen, och det finns ingenting jag kan göra åt det. Men under tiden är min nuvarande lösning helt motsatt deras.”

Detta har att göra med tävlande ideologier: “Jag behöver inte bara trycka ner judarna, utan sudda bort dem från jordens yta. Bara deras fullständiga utplånande kommer att bevisa att jag har rätt, vilket naturen själv, den övre kraften, Skaparen, kommer att stödja. Om jag emellertid låter dem leva kommer jag inte ens för mig själv kunna bevisa att min lösning på problemet med nationell och global enighet är den rätta.

Tyskarna ville förena sin nation, påtvinga en korrekt (från deras synvinkel) ordning, och i detta fall hade de ingen fiende som var mer förhatlig än judarna, som hade en annan metod för att förena världen. Ideologer kan se det helt naturligt. Det är detta som finns rotat i världens kollektiva vilja.

En notering i samband med ämnet: Julius Streicher, en rasideolog som avrättades efter Nürnbergrättegångarna för brott mot mänskligheten för sin antisemitiska propaganda och sin begäran efter förintelsen, skrek under sin avrättning vid botten av schavotten: ”Purimfest 1946!” (under den judiska högtiden Purim firas segern över judarnas fiender).

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.05.02 på minnesdagen av förintelsen
videoikon WMVljudikon MP3

7 000 000 000

En liten värld

En känslomässigt engagerande musikvideo som visar en parallell mellan fostrets utveckling och mänsklighetens evolution.

Stora kabbalister genom historien

Stora kabbalister genom historien

Dr. Rav Michael Laitman överblickar kedjan av stora Kabbalister från Abraham till Yehuda Ashlag.

Hur exakt är den kabbalistiska kronologin beträffande det förflutna och framtiden?

En fråga jag fick: Kabbala grundar en del av sitt resonemang på en viss kronologisk ordning, på en skala av årtusenden från Babels kungarikes existens och datum för Adams liv i Babylon. Men en modern matematikers arbete inom historisk kronologi (Anatolij Fomenko, professor i matematik vid Moskvas statliga universitet och medlem av Ryska vetenskapsakademin), tvivlar på den allmänt vedertagna sekvensen och datum för händelser.

Till exempel daterar han de egyptiska pyramiderna till 11-14-talen f.Kr på grund av datum för Zodiakens bilder i dem. Detta innebär att egoismen inte utvecklades under 2000 år. Datumen för böckerna kan också vara fel, med manuskript som av misstag daterats som äldre, trots att de skrevs senare.

Kabbala som är en förlängning av vetenskapen, bortom vår värld in i den andliga, förlitar sig på denna världens vetenskap beträffande, bland annat historia och kronologi.

Tänk om den verkliga kronologin är radikalt omarbetad: kan det vara möjligt att kabbalister också för har fel i sina beskrivningar av historiska händelser (dateringen av Adams liv och andra kabbalisters liv?

Mitt svar: Hittills har alla tvivel angående Bibelns giltighet visat sig felaktiga, historiskt sett, vilket bekräftar äktheten av den bibliska berättelsen. Den bibliska kalendern börjar med Adam – början av mannens korrigering i denna världen, och den avslutas med den slutliga korrigeringen av alla människor, under 6000 år.

Under de senaste 5769 åren, har allt som förutsågs i Bibeln (som vi, kabbalister vet) besannats. Boken Zohar, skriven för 2000 år sedan, säger att vår tid (från och med år 1995) är tidpunkten för uppenbarandet av Zohar.

Och det har besannats! Det finns fler saker i himmelen och på jorden, Horatio, än som kan drömmas om i din filosofi. Men alla har rätt att ifrågasätta allt i världen. Det är varje forskares rätt.

Situationen i gamla Babylon kommer inte att upprepa sig

En fråga jag fick: Om världen inte enas, och naturen kommer att förstöra stora delar av mänskligheten till dess vi bara blir en liten befolkning kvar, vad kommer då att tvinga oss att enas? Skulle inte detta vara detsamma som med det antika Babylon (liten befolkning och en stor tom planet), och alla kommer att få mer utrymme att röra sig på utan att samarbeta?

Mitt svar: Nej, det skulle det inte. Lidandet genom befolkningens minskning och annat elände som beskrevs av profeterna för fyra och ett halvt tusen år sedan, kommer att tvinga människor att uppnå skapelsens mål: att nå Skaparens nivå.

Kan den 8 april 2009 vara dagen för Messias ankomst?

I nyheterna (översatt från newsru.co.il): Den 8 april 2009 (den 14 Nissan 5769 i den judiska kalendern) kommer tre händelser att sammanfalla på en dag.

1. Början av den judiska påskhögtiden, pesach

2. Början av den judiska månkalendern

3. Början av den judiska solkalendern

2 och 3 sammanfaller en gång var 28:e år, när solen kommer tillbaka i samma position som på skapelsedagen.

1, 2, och 3 sammanföll för första gången på skapelsedagen, 5769 år sedan, och den andra gången under judarnas uttåg från Egypten, och den tredje gången kommer att bli i år.

Kabbala nämner en liknande slump som en möjlig dag för Messias ankomst.

Min kommentar: Även om jag inte tror på mysticism och kalendrar, håller jag med om sådana resultat!