Kategori: Israel

Templets murar

laitman_937Fråga: Varför belägrades templet och dess murar förstördes just den 17 tammuz?

Svar: Ja, det var faktiskt så att templets fysiska förstörelse inträffade denna dag, för allt som sker i vår värld kommer ner och utvecklas från den övre världen. Detta manifesteras först som ett ”energifält” och sedan även i vår materiella värld.

Templet kallas världen Atzilut, det är platsen där Skaparen vistas. Runt världen Atzilut finns något som kallas parsa (barriär, mur). Utanför denna mur, under världen Atzilut, finns resten av vår världs egenskaper. Murens roll, som befinner sig mellan världen Atzilut (Skaparens egenskaper) och vår värld (våra begär och egenskaper), är att bara göra det möjligt för de som är värdiga att vara på denna nivå att passera till världen Atzilut, in i templet. Den filtrerar uppenbarligen egenskaperna. På så vis begränsar den de som inte är värdiga och kastar dem bakåt.

Förstörelsen av templets murar symboliserar att världen Atzilut erhöll samma egenskaper som finns även finns i vår värld, som finns utanför dess murar. Till följd av förstörelsen skedde en sammanblandning av alla Atziluts egenskaper med vår lägre värld. Därefter började ett gradvist erkännande av att världen Atziluts egenskaper trots allt skiljer sig, och ett klargörande och en samling av världen Atziluts egenskaper från den gemensamma högen av blandade egenskaper.

Det är upp till oss att gå igenom detta tillstånd och bygga det ”tredje templet” från de rätta egenskaperna. Då kommer det inte längre behöva en mur, eftersom alla kommer vistas i templet. Om detta står det skrivet, ”Mitt hus skall vara ett bönehus för alla folk” (Jesaja 56:7). Ordet ”Atzilut” kommer från ordet ”etzlo”, nära honom, och det är Skaparens egenskap till vilken alla utan undantag kommer stiga. Hela världen kommer erhålla dessa egenskaper och det kommer inte längre finnas några begränsningar över huvud taget.

Om vi föreställer oss det förstörda templet i form av järnstoft och världen Atzilut som en magnet, så kommer det järnstoft som matchar magnetens egenskaper att dras till den och stiga, från de lättaste till de tyngsta. Det står skrivet ”De ska alla känna mig, från de minsta av dem till de största”.

[190292]

Från KabTV’s “Nyheter med Michael Laitman” 2016.07.11

 

Om vi inte lägger oss i

Dr. Michael LaitmanKabbalistiska källor relevanta till vår era ser det nu som en inledning av kriget mellan Gog och Magog. Om Ishmael, som är symbol för dagens Araber, sägs det: Och han kommer att vara som en vild åsna; hans hand kommer att vila på alla och allas händer på honom, och han kommer att vistas bland alla sina bröder. Inom visdomen Kabbala är dagens strömningar exakt och klart definierade.

Dessutom  är varje steg förklarat i Kabbalisternas skrifter utifrån vad som kommer att hända om vi inte lägger oss i och gör situationen ”sötare”. Genom korrekta handlingar kan vi dramatiskt ändra situationen till det motsatta.

Om inte, kan vi vänta oss enorma, farliga och fruktansvärda krig mellan Ryssland, Kina, Europa, Amerika och de Arabiska nationerna. Och naturligtvis kommer Israel att befinna sig i mitten.

Men samtidigt kommer denna plats vara den säkraste. Så vi inbjuder alla våra judiska bröder från Frankrike att komma till oss. Vi tar emot dem med öppna armar och tillsammans kommer vi att utföra korrektionen.

[151863]

Från KABTV “Likt en bunt av vass” 20150115

Tryck från ovan, tryck underifrån …

http://laitman.com/wp-content/gallery/headshots_100-300/laitman_243_05.jpgFråga: Är det Israel som bringar världen Shefa (överflöd) och ljus? Under tiden skyller alla oss för att bringa världen skada.

Svar: Under tiden stannar vi upp kanalerna för ljuset och låta inte ljuset och Shefa att flyta genom dem till alla världar. Vi är i den lägsta världen, i centrum av hela skapelsen, och vi stannar upp ljusets genomgång, överflödet från ovan till nedan, med att inte låta det stiga upp igen underifrån.

Problemet är att även om vi alla befinner oss i ett hav av ljus, Shefa, kommer det från ovan neråt, och trycker på oss med hjälp av dessa system, som vi ännu måste aktivera. Ljuset trycker på Israel genom naturen, genom världens nationer.

Israel känner trycket underifrån, från dem som behövs för att överföra ljuset, och även trycket från ovan, från ljuset som måste passera genom till alla nationer i världen och till naturens stilla, vegetativa, och levande nivåer. Israel finns i mitten och känner trycket från båda hållen.
[140297]
Från förberedelser för Daily Kabbalah Lesson 7/23/14

Världen som en sci-fi film

Dr. Michael LaitmanFråga: Om Israel är motorn som är ansvarig för att få världssystemet att fungera, vad bör de veta för att göra sitt jobb?

Svar: Israel behöver veta allt om systemet – om kraften som sköter systemet och systemet själv – till följd av att korrekt få det att komma i kontakt med den högre kraften.

Den övre kraften är nästa nivå över oss, och direkt under den finns Israel, och under Israel resten av världen. Det finns tre nivåer, och så här ser systemet ut.

Israel tar emot order från den övre kraften och förmedlar dem neråt, anpassar dem för denna överföring och agerar som ett huvud relativt kroppen.

Israel måste ha kontakt med världens nationer och känna vad de saknar, och därefter föra deras begär uppåt mot den övre, som kallas MAN, en bön. Sen måste de anpassa sig själva korrekt så att den övre kraften kommer ha möjlighet att sprida sig från toppen ner på bästa möjliga sätt.

The Three Levels Of The System

Detta innebär att Israel måste agera först och detta framkallar nästa process där den högre kraften börjar verka.

Detta system inkluderar hela verkligheten: våra begär, tankar och känslor. Hela vårt liv förändras, inklusive vår uppfattning av verkligheten och hur vi känner den. Världen blir en annan plats, som i en science-fictionfilm. Vi börjar se krafterna som opererar i världen och systemen som står bakom dem. Denna värld blir en teater, vägledd och satt i rörelse bakom scenerna. På så vis uppfattar vi kontrollsystemet. Den externa formen är enbart nödvändig för att göra det möjligt för oss att få kontakt med det det inre systemet.

[139118]

Från KabTV’s ”Världar möts”, 2014.06.18

 

Vi har ALLA samlats här idag

Dr. Michael LaitmanIsrael är en hög grad. Varje person som har separerat sig själv från materiella intressen och bara inriktar sig mot anslutning till Skaparen med kraften av givande, enligt lagen om likhet i form, och ägnar varje ögonblick till detta, kallas Yashar-El (rakt mot Skaparen), Israel [exakt samma bokstäver på hebreiska].

Ett av stadiumen på vägen är att inträda en pakt, när man integrerar de andra, de som också kallas Israel, inuti sig själv. Förut var de redan förenade, men begäret att glädjas, den onda böjelsen, trädde in mellan dem och separerade dem. Och nu, trots det faktum att de avslöjat det, arbetar de ändå på deras kontakt hela tiden för att uppnå kontakt, och att förse Skaparen med kärl för mottagande av njutning.

Målet med Skapelsen är glädjandet av de skapade varelserna. Detta är Skaparens del  av handlingen, så varför ges det som uppgift till skapelsen? På grund av att skapelsen måste föra sig själva till ett tillstånd så att Skaparen får möjlighet att ge den njutning. Vårt arbete är att avslöja detta kärl för att ta emot njutning. Och njutningen är att ge Skaparen en möjlighet att ge.

Som det sägs om miraklet som inträffade vid Sinaiberget: ”Idag har vi alla samlats här”, det vill säga att vi från denna stund och framåt skaffar förmågan att nå kontakt och bli värdiga att kläs av den högre kraften. Och nu kallas vi det utvalda folket; detta allmänna kärl kallas för Israels folk. Och Han som fyller detta kärl enligt lagen om likhet i form skall kallas vår Skapare.

Därför finns det ett villkor: ”Idag har vi alla samlats här”, det vill säga att vi skall alla samlas för att bli en – ett gemensamt kärl för förverkligandet av målet med Skapelsen, att tjäna de skapade varelserna.

Det sägs: ”Och folket stod under berget”, det vill säga efter att ha undanröjt alla tvivel (har-berg, hirhurim-tvivel) och uppnått förening. Vi måste ta hand om vår gemensamma samhörighet så att ingen av oss glömmer av det.

Riktig gemensam garanti krävs för detta. Det är vad vi saknar, och detta är anledningen till att vi inte lyckats med att bygga det gemensamma kärlet. Detta beror på bristen av gemensamt deltagande, omtanken om att varje vän sörjer om att förena allihop till en, så att vi ”Alla har samlats här”

Från förberedelsen till den dagliga kabbalalektionen, 2012.12.03
videoikon WMV | ljudikon MP3

Världens inre hjärta

Dr. Michael LaitmanDe som har punkten i hjärtat – de som fick den i det forntida Babylon har till idag gått igenom många reinkarnationer, eller de i vilka den vaknat upp idag – är de enda som har fri vilja. Det är på grund av att det finns två krafter i dem: viljan att ta emot och viljan att ge. I alla övriga, finns bara kraften att ta emot, viljan att ta emot, vilken totalt kontrollerar dem. Kraften att att ta emot finns där, men visar sig inte.

De har inte möjligheten att bedöma sig själva och helheten på skalan mellan de två krafterna åt ena sida eller den andra. Men om punkten av givande vaknar i människan, kan de ändra sitt öde och ödet för hela välden. En sådan människa kallas yashar-El (direkt till skaparen) på grund av attributen de har fått från Skaparen. De kan välja att döma sig själva och hela välden till korrigeringens vågskål.

De är väldigt annorlunda andra enligt sin natur även i vår värld, som ett resultat av den punkt som verkar i dem. Bara de som har punkten av kraften att ge, har fri vilja. Därför är de den innersta delen av välden, för de är nära Ljuset som är överallt. Genom dem kan ljuset nå hela systemet, alla andras kli, alla andra människor i den här välden.

De måste utföra korrigeringen och de är ansvariga för tillståndet i världen, det sätt världen avancerar mot den övergripande korrigeringen. Därför måste vi försöka samla alla människor i vilka punkten i hjärtat har vaknat till en stark och enad grupp. Denna union ska kallas den inre mittpunkten, hjärtat av välden.

Genom att förenas och annullera vårt ego, kommer vi närmare skaparen, till kraften att ge. Å andra sidan kommer Ljusets påvekan att spridas genom oss över hela världen. Det är hela vårt arbete. Alla ansträngningar är bara till för att bringa belåtenhet till den övre kraften. Genom det upptäcker vi den övre kraften och identifierar oss med den, vilket innebär att vi når fram till målet med skapelsen.

Det viktigaste är föreningen mellan oss i syfte att öka kraften att ge och höja dess vikt, för att komma så nära Ljuset som möjligt, till dess attribut och därmed utvecklas.

Från förberedelsen till den dagliga kabbalalektionen 2012.11.29
videoikon WMV | ljudikon MP3

Skaparens cirkel av frivilliga

Dr. Michael LaitmanFråga: Hur hjälper denna värld till att etablera intentionen att ge? Hur kan vi binda våra dagliga bekymmer, vårt arbete och vår familj till det andliga arbetet?

Svar: Först och främst bör man stabilisera den korrekta relationen i gruppen och i familjen för att säkerställa någonting att falla tillbaka på, och först därefter ge sig ut i världen.

Här måste man tänka vilken cirkel av världen man ska vända sig till, med vilket budskap, när, och vilket tillstånd samhället befinner sig i. Idag förändras saker drastiskt från dag till dag, och man måste fatta beslut i enlighet med det och inte handla tanklöst.

Men först måste vi bry oss om gruppsolidariteten. Ibland är det för att skapa gruppsolidaritet bättre att ge sig ut i världen och förenas genom externa kollektiva handlingar, som kommer att förena vännerna. Men först måste vi bry oss om de interna handlingarna som är de viktigaste.

Det sägs att Israel (de som strävar Yashar-Kel rakt mot Skaparen) är de minsta i antal av alla nationer. Vi bör förstå att Israel  är en sorts bubbla. Om man är inkluderad i denna bubbla kallas man för jude eller Israel – alla dessa namn som bär det andliga budskapet. Om man inte tillhör det andliga budskapet  kallas man inte Israel, man kallas helt enkelt en person från Babel.

Det är mycket viktigt att vi förstår detta, om man tar detta uppdrag på sig själv blir man Israel, om inte, då är man inte Israel.

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2012.10.09, Rabashs skrifter
videoikon WMV (engelska) | ljudikon MP3 (svenska)

 

Samla skörden och utfodra de drabbade

Dr. Michael LaitmanFråga: Skaparen vill att vi ska vara ett exempel för hela världen så att vi kan utveckla metoden och vara den sammankopplande länken. Vilka förändringar måste vi göra i vårt begär för att uppnå det som vi läser om i kabbalisternas böcker och verkligen bli ett exempel för alla?

Svar: Först och främst måste vi vara ”huvudet”. Bokstäverna i ordet ”Israel” (ישראל) kan brytas ner till uttrycket ”mitt huvud” (לי ראש). Vi måste kolla upp vad som händer i världen, vad som är Skaparens vilja, och hur vi kan bli en ”adapter”, som knyter samman Hans planer och begär med världen, såväl som hur vi kan föra världen närmare förverkligande. Låt Skaparen avgöra världens nya tillstånd medan världen skrider framåt i avsikt att uppnå ett begär för detta tillstånd. För detta måste jag vara i mitten som en mellanhand, mentor, utbildare, assistent.

Det är vårt arbete. Allt som är ålagt Israel är att ge ett exempel, att ”leka” med världen, hjälpa den att uppnå rätt form, att förklara vad som händer, att tala om orsakerna till problemen. När allt kommer omkring är folk, i andlig mening, ”små barn”, och vi måste tålmodigt ta hand om deras utveckling, och bli genomsyrade av deras bekymmer.

Förr var jag långt ifrån något sådant och jag kunde inte förstå varför jag skulle behöva vara i kontakt med hela mänskligheten. Genom hela mitt liv i mitt förflutna, tog jag för givet att jag skulle vara avskärmad i min vetenskapliga miljön som jag tyckte om medan jag tillgodosåg de materiella behov jag hade för mig själv. Jag ville uppnå, förstå och väva samman bilden av verkligheten, och jag avsåg inte att sänka min blick till det som låg nedanför den nivån. Varför skulle en utforskare av universum behöva alla de som enbart är förvirrade över den här frågan, eller som inte alls bryr sig om den? Detta var min position.

Men senare kom jag ut ur mitt stolta egoistiska förakt gentemot dem runtomkring mig, och nådde en motsatt position där jag ständigt är villig att”byta deras blöjor”. För i slutändan beror allt på förverkligandet av vikten, och på den andliga vägen blir det uppenbart att detta är vårt arbete, att detta är hur vi utför korrektionen av världen och ger behag åt Skaparen.

Det finns inget högre arbete än detta. Det är ingen tillfällighet hur det står skrivet att en person som plöjer sitt fält för att utfodra de hungriga utför prästernas andliga arbete. Vi förstår helt enkelt inte vad Kohanims uppgift är. Bakom den yttre ”strålglansen”, döljer sig något helt annat – att sörja för de som är små. I en familj är barnen viktigast och allting kretsar kring dem. Det är så vi bör agera också. Detta kallas ”ett kungadöme av präster” där vi inte har något annat än detta arbete. Vi skapar kontakten mellan Skaparen och skapelserna, och anpassar deras behov till uppenbarelsen av Honom.

Fråga: Vad saknar vi i detta, just nu?

Svar: Vi behöver många kvalificerade personer. Alla våra vänner måste genomgå kurser för lärare och organisatörer. Vi har resurserna och vi måste verkställa dem mer och mer, bredare, djupare, och högre. Vi behöver massivt arbete med utbildning, vilket kommer att kräva allas ansträngningar utan undantag. Och sedan, när vi är redo, måste vi tänka på hur vi kan nå en bred publik.

Vi behöver göra det här omedelbart, och vi ligger redan efter. Det är synd att inte alla hör mig. Det gör mig rädd för vad som kan komma att ske i landet inom en snar framtid. För allting i världen är strikt sammanlänkat och bara vi kan ”söta” det som händer med vårt arbete.

Från den fjärde delen av den Dagliga kabbalalektionen 2012-06-13, Arvut

Israel: de som söker Skaparen

Dr. Michael LaitmanFråga: Den judiska nationen (Israel) är menad att enas och vara ett ljus för de andra nationerna, men i Israel finns så många lager mellan människorna så att den enda gång vi verkligen förenats är under frigörelsekriget (efter stort lidande från förintelsen) och sexdagarskriget (genom stor fara att bli förgörda). Kommer vi inte att behöva gå igenom mer lidande för att inse att vi måste förenas som en människa?

Svar: Vi pratar inte om judar till födelsen, utan Israel – de som söker Skaparen, oavsett deras nationalitet. De måste förenas och leda hela världen till Skaparen.

Inom kabbala har själar ingen nationalitet, utan nivå av utveckling. Abraham valde en gång sina studenter och kallade dem Israel: de som söker Skaparen.

Att bli en godhetens mittpunkt

Dr. Michael LaitmanVi måste blottlägga en plats för sann omsorg i vårt hjärta och i våra tankar. Alla andra angelägenheter måste bli som tvångsmässiga rutiner för mig. Jag lever i denna värld och sköter alla sådana saker därför att de är nödvändiga, men mitt allra största och heligaste engagemang gäller det som verkligen är viktigt. Jag är ju trots allt människa och vill uppnå någonting. Förutom vardagliga bekymmer och pengar har jag något värdefullt i mitt liv. Detta måste vi betrakta som mycket viktigare än livets alla andra bestyr och nyckfulla vändningar.

Jag kan jobba, handla, delta i behagliga eller obehagliga händelser. Det spelar ingen roll vad jag gör, så länge det finns en plats kavar i mitt hjärta och medvetande där jag vill stiga uppåt. Och om det finns en sådan plats måste jag ansluta mina vänner till denna ofrånkomliga omtanke. När vi tänker på och stödjer varandra – då är det en grupp. Alla är angelägna om att de andra ska tänka på samma sak, bry sig om samma sak. Jag vill att de ska bry sig om det som är viktigare än allt annat, och då kommer även jag att bry mig om det.

Vår ömsesidiga omsorg går ut på att bygga ett andligt kärl, det rätta begäret, och åstadkomma en bön om korrigering. När begäret når en tillräckligt kvalitativ och kvantitativ intensitet, kommer det vi vill upptäcka – den högre verkligheten – att uppenbaras i nätverket som har brett ut sig mellan oss, och då vi kommer att få styrka, god hälsa, säkerhet och välstånd…

I nuläget är det visserligen sant att den Judiska nationens framtid hänger på ett mirakel snarare än en stadig grund. Och allt medan detta har vi ett särskilt kärl, och tack vara detta kan vi driva bort alla besvär och problem, och alla som hatar oss. Det är bara vi som har nyckeln till framgång och ett bra liv för alla. Det är just därför hela världen och våra grannar aldrig kommer att lämna oss ifred.

Vi har fått ett gyllene tillfälle, och det är bara om vi uppnår ömsesidig garanti som vår enighet kommer att förvandlas till en mittpunkt för allt som är gott. Så låt oss göra detta möjligt tillsammans, genom att villigt och glädjefullt bry oss om varandra.

Från Lektion 1, Konventet i Achziv 2011.09.01