Kategori: Utbildning

Allt kan korrigeras

Dr. Michael Laitman

Fråga: Vilken handling som någon skulle begå skulle få dig att aldrig vilja vara i närheten av den personen?

Svar: Jag tror inte att det kan vara så. Man kan alltid komma till någon form av förståelse och någon lösning för att fixa allt. Det finns inga oförbätterliga saker i världen.

Fråga: Till och med svek?

Svar: Inga! Allt går att fixa. Så det sägs: ”Dödens ängel kommer att bli livets ängel”, evigt liv.

Från KabTV:s ”Communication Skills”, den 30 oktober 2020.

Det eviga problemet med föräldrar och barn

Dr. Michael Laitman

Fråga: Varför är barn, när de växer till vuxna, missnöjda med oss ​​och tror att vi inte är idealiska föräldrar?

Svar: Eftersom vi uppfostrar dem till egoister.

Jag var också missnöjd med mina föräldrar, krävde mer och mer av dem, tills jag själv blev förälder och fick detsamma av mina barn. Vad kan vi göra?

Tills världen förändras och blir bättre kommer det att vara så här.

Från KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 5/10/20

Tillbaka till naturen

Laitman_707Fråga: Under de senaste åren har en tendens att återvända till naturen blivit mycket populär, inklusive att konsumera färre moderna, konstgjorda saker. Detta avser även medicin, där naturmedicin och homeopati blir allt populärare över traditionell behandling med kemiska droger.

Människor föredrar naturliga produkter utan kemiska gödningsmedel, naturlig förlossning utan att använda smärtstillande. Varför är det så att fler och fler människor känner ett behov av att gå tillbaka till naturen?

Svar: Förr i tiden fick människor mat och läkemedel från omgivningen, genom att använda olika växter, djur och naturliga gåvor från skogen. Och även i dag finns människor som vet hur man använder dessa saker. Människor var närmare naturen, som inte var så förorenad som i dag.

Innan vi uppfann förbränningsmotorn, som går med diesel eller gas, förgiftade vi inte miljön. Vår mat var fri från kemikalier eftersom den var naturlig. Människor åt kyckling och fisk som kom från naturliga levnadsförhållanden. Men under de senaste åren har situationen förändrats drastiskt.

Förr i tiden använde läkare naturliga mediciner. En gång när jag reste genom Kanada, besökte jag en gammal by som bevarades som ett museum. Det fanns en intressant punkt: en byläkares hem. Och runtom fanns jordbruksland där han odlade medicinalväxter som han torkade i huset.

Det var uppenbart att det var en riktig produktion. Vanligtvis var en läkare en mycket förmögen person eftersom alla behövde honom. Och läkaren visste verkligen hur man kunde bota. Annars skulle ingen kalla på honom. Varje by hade sin egen sjukstuga som drevs av dem som hade kunskap och yrket fördes vidare från generation till generation. All medicin togs från naturen.

Vi ser att djuren botar sig med växter. Som när en hundägare tar ut sin hund och hunden genast börjar söka efter växter att konsumera. Den känner vilken växt som är nödvändig för dess kropp. på samma sätt är våra kroppar också djur och det är verkligen synd att vi har distanserat oss så mycket från naturliga läkemetoder.

Men en modern människa vet inte hur man behandlar sig med växter. Och det är omöjligt att föreställa sig att alla invånare i en stad med en befolkning på många miljoner skulle resa till en skog i jakt på medicinalväxter för sin behandling.

Det är säkert att den teknologiska processen inte kan vändas. Men efter alla våra förhoppningar om tillhörande välstånd och lycklig framtid, börjar vi plötsligt tvivla på att denna utveckling har varit till vår fördel. Vi ser många negativa konsekvenser, även om vi försöker ignorera dem eller tänka att de är oundvikliga.

Hela vår utveckling (inom teknik, medicin, familjeliv, utbildning etc.) har passerat en viss topp och även om vi trodde att vi bara skulle stiga högre och högre, började vi att sjunka. Vi håller inte balansen genom att flytta till mittlinjen, utan i stället lutar vi åt ena sidan och förlorar vår balans.

Kanske måste vi ompröva vår inställning och välja mittlinjen så att vi inte kastar bort de naturliga metoder som finns för behandling och helt gå över till kemikalier.
[162234]

Från KabTV’s “A New Life” 20150630

Att finna formeln för lycka

Dr. Michael Laitman Lycka mäts inte genom rikedom eller storleken på ens hus, inte genom hur många elektriska prylar man har i köket, eller genom framgång i affärer. Det är omöjligt att mäta det med materiella värden.

Först och främst är känslan av lycka inte subjektiv; den omsluter hela grupper av människor. Å ena sidan finns det ett mått av ömsesidighet i lyckoindex: Om alla runt om mig mår dåligt kan jag inte vara lycklig.

Låt oss säga att jag kan känna mig stark, detta är också tillfälligt eftersom detta också kräver bekräftelse från någon del av samhället. Lyckan kan kännas i kollektiv enhet när det finns ett stöd och en överenskommelse mellan människor.

För det andra, även om man vill uppnå det man lärt sig av samhället: pengar, status, berömmelse, och så vidare, söker man i grund och botten undermedvetet en känsla av lycka. Men eftersom samhället inte lär en det förblir man olycklig hela livet utan en känsla av riktig tillfredsställelse. Mot ålderns höst, när man ser bakåt, förstår man att ens liv inte gjort någon nytta: varför sig en själv, för ens barn eller barnbarn; de kommer inte heller, precis som en själv, bli lyckliga.

Så att finna formeln för lycka och att lära ut den till andra är det viktigaste i livet. Dessutom, om du inte lär ut det till andra kan du själv inte heller vara lycklig i längden, för upplevelsen av lycka, som studier har visat, beror på att lyckan känns bland människorna runt om dig. Det är det här kabbalans visdom ägnar sig åt.

[140423]

Från kongressen i Sochi, dag ett, 2014.07.13, lektion 1
videoikon MP4 | ljudikon MP3

Hitta formeln för lycka

Lycka kan inte mätas med rikedomar eller med storleken på ett hus, inte med hur många elektriska apparater det finns i köket, eller med framgång i affärer. Det är omöjligt att mäta den med materiella värden.

För det första är känslan av lycka inte subjektiv; den innesluter hela grupper av människor. Å ena sidan finns det ett mått på integrering i lyckoindexet: Om alla runt omkring mig är olyckliga, då kan jag inte vara glad.

Låt oss säga att jag känner mig stark, det är också tillfälligt eftersom det kräver en bekräftelse från någon del av samhället. Lyckan kunde erfaras i en kollektiv enhet, då man stöder varandra och det finns ett avtal mellan människor.

För det andra, även om en person vill uppnå det som samhället har lärt: pengar, status, makt, berömmelse osv., söker han i huvudsak omedvetet en känsla av lycka. Men eftersom han inte lärs detta, är han olycklig hela sitt liv med en känsla av brist på verklig uppfyllelse. Under hans sista dagar i livet, när han ser på det förflutna, förstår han att det inte var någon nytta av hans liv: inte med tanke på honom själv, inte med tanke på hans barn eller barnbarn; de, precis som han, kommer inte att vara lyckliga.

Så att hitta formeln för lycka och lära ut den till andra är det viktigaste i livet. Dessutom, om du inte lär andra, då kan du inte vara lycklig själv, eftersom känslan av lycka, så som studier har visat, är beroende av att detta känns bland människorna runt omkring dig. Detta är det som kabbalans visdom behandlar.
[140.423]
Från Convention In Sochi “Day One” 7/13/14, lektion 1

Gratis kabbalakurs online

Ta reda på meningen med ditt liv

En ny sorts ego

Fråga: Du säger att en ny sorts ego håller på att upptäckas i vår tid. Kanske du kan säga någonting om den?

Svar: Den nya sortens ego väcker frågan ”Varför finns mänskligheten?” inom oss. Den framkallar i oss ett behov av att upptäcka den andra, positiva kraften i naturen, så att den inte ska svälja sig själv, likt en cancertumör som äter allt runt omkring den och dör på grund av det, eftersom det inte finns någonting kvar den kan få näring från.

Fråga: Det följer att den framträder som en brist på energi, och därför behöver den den altruistiska kraftens energi .

Svar: Ja. Men tanken är att egot i det förflutna fick näring från vilken det växte och förverkligade sig själv; men idag har man nått ett steg där egot måste utvecklas tillsammans med sin motsatta kraft för att skapa nästa nivå.

Med andra ord var de tidigare stegen i utvecklingen den stilla, vegetativa, djuriska eller rörliga, och talande naturen. Men nu är det nödvändigt att utveckla en ny andlig komponent. Och när den framträder, kommer, med rätt förbindelse mellan egoism och altruism, någon form av medel skapas av oss själva som består av de två krafterna. Inom denna användbara spänning mellan plus och minus, mellan de positiva och de negativa krafterna, skapar vi det som kommer att kallas ”människa”. Idag börjar vi bli de som mekaniskt exekverar vår inre kraft.

[123970]

Från Kab TV’s “En integrerad värld”, 2013.10.24
videoikon WMV | ljudikon MP3

Från ”Samhällets förenande” till uppenbarelsen av Skaparen

Jag förväntar mig inte några dramatiska händelser i världen fram till hösten 2014, men i allmänhet förebådar i år uppkomsten av den ackumulerade ondskan. När allt kommer omkring har mänskligheten samlat en hel del ”bubblor”, ”gift”, som måste frigöras.

Denna process kommer att inledas under 2014, men fortfarande har vi tid som vi bör använda effektivt för att bli organiserade och beredda så snabbt som möjligt.

Vi måste alla arbeta inom området integrerad utbildning. Det räcker inte bara att studera visdomen kabbala. Vi har studerat den i femton år, från dess tiden kom för denna metod som kräver att vi agerar.

Hittills har vi ännu inte realiserat den kabbalistiska visdomen i praktiken. Liksom hela mänskligheten i alla tidigare generationer, har vi bara gått igenom stadier förberedelse. Nu, 2014, börjar vi förverkliga skapelsens program praktiskt på oss själva. För detta organiserar vi grupper av människor för att genomföra ”älska din nästa som dig själv”.

Vi kallar detta den integrerade metoden, men för oss är det samma kabbala, samma instruktioner av Baal HaSulam och Rabash, bara att de endast tillämpas till en liten grad bland de högre, mindre ”grova” lagren av viljan att ta emot.

Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för oss att nå en mer behaglig känsla på en låg andlig nivå, ett slags ”enande av samhället”, lite egoism och lite bra. Detta är inte Skaparen ännu, bara en övergång från det negativa (-) till det positiva (+), och inte mer.

Den kabbalistiska visdomen omfattar själv alla de andra lagren. Först vill du ha enighet och avslöja din onda böjelse mot den. Vidare, i den mån du anstränger dig, med din förmåga att förenas, stiger du till den goda böjelsen. Detta kallas ”den kabbalistiska vetenskapen”, ”uppenbarelsen av Skaparen.”

Således skiljer sig den integrerade metoden och den kabbalistiska visdomen i omfattning. Den första kommer före den andra, som att öppna en dörr till massorna, och sedan får vi se hur människor kommer in genom den.

Detta kommer också att ske gradvis när vi tillsammans med dem studerar strukturen i systemet för förvaltning och försyn, den andliga världen, människans inre natur, våra begär och böjelser samt metoden för att hantera dem, begränsningar, skärmen, och det reflekterade ljuset.

I allmänhet kommer vi gå igenom psykologi, som vi successivt förvandlar till det kabbalistiska språket, men ändå inom ramen för våra önskningar, interaktioner, etc. Människor lär sig hur vi bildar förbindelsen mellan oss och hur vi i den avslöjar den kraft som förenar oss. Det spelar ingen roll om vi kallar det: ”Den integrerande faktorn” eller ”Skaparen”.

Jag ser inga problem i denna gradvisa övergång till kabbala. Vi behöver bara komma till saken och sätta igång.

[123819]

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.12.23, Baal HaSulams skrifter
videoikon WMV | ljudikon MP3

Utan en inre glöd ingen framgång

Fråga: Hur är det möjligt att göra arbetet för varje expert på integrerad utbildning mer effektivt för att uppnå maximal spridning?

Svar: Det viktigaste för en person är erkännande, högaktning, respekt, och medkänsla med det samhälle man verkar i.

I princip vill vi göra samma sak i den institution eller på det företag där vi sprider integrerad utbildning och information.

När vi når en gemenskap, börjar vi väva ett nät av förbindelser så att folk blir sammanlänkade, kommer att förstå hur mycket de kan inspirera och lyfta samhället (det kommer att bli mer bekvämt och lättare för dem att arbeta). Så mycket som de kan förbättra både sig själva och den atmosfär i vilken de existerar, så mycket kan de glädjas och känna sig nöjda med detta. Vi måste på så vis artificiellt upprätthålla ett tillstånd tills vi börjar få det från en inre förbindelse mellan oss.

Därför är det nödvändigt att utse någon ansvarig som initierar, som måste tänka på allt in i minsta detalj och hela tiden se till att det bland medlemmarna i gemenskapen alltid kommer att vara ett ständigt uppstigande. Han måste välja speciella material för dem och organisera telefonkommunikation mellan dem för ömsesidigt stöd under hela dagen, det kan vara så att han kan skicka var och en av dem några klipp, det kan vara en fem minuters paus eller en vänskaplig middag för att stärka förbindelsen och enheten.

Vi som är involverade i spridningen måste förstå att vi utan en inre eld inte har något att förmedla till andra. För en person som är på dåligt humör, i en personlig nedgång, kan inte ens gå till jobbet. Därför behöver den personen gemenskap när han är nere. Det är nödvändigt att lyfta upp honom, att ställa honom på benen, uppmuntra och återuppliva honom. Och först då kommer han att vara full av inre energi. Med en speciell atmosfär av anslutning kan han gå och göra något ytterligare, annars kommer han att helt enkelt förstöra allt arbete.

Vi vet att vi innan varje möte med en person, eller med grupp människor, eller till och med med en stor publik, måste vi praktisera och förstora enheten mellan oss. Innan vi börjar studera måste vi förenas, nå en övergripande spänning,  känsla av säkerhet, känslan av vårt högre tillstånd. När vi kommer ut till människor, måste vi demonstrera tyngden i vår kunskap så att samhället kommer att tro att vi hittat en nivå över alla andra.

Även om vi förstår att detta är psykologiskt arbete, är det viktigaste att närma sig allt på rätt sätt. Det är nödvändigt att det finns en intern explosion, ett slags eld, en värme mellan oss. När vi går ut till samhället, måste folk känna att det inte är tre personer som står framför dem, utan att det är en, en gemensam helhet. Vi börjar leka med gemenskapen med sex händer, som en kropp. Det är det vi är tvungna att göra.

Därför kan vi inte göra någonting utan att känna anslutning och enighet. Även om vi besökte några arbetslag i en fabrik i dag och efter det behöver gå till något kontor för spridning, måste vi ändå ladda upp mellan dessa två händelser.

[118059]

Från ”Genom Tiden” på Kab TV, 2013.09.17

Världen ur ett nytt perspektiv

Dr. Michael LaitmanFråga: Du säger att de som bildar integrerade grupper börjar uppleva sig själva som unika. Vad tar detta sig för uttryck?

Svar: Uniciteten ligger i att sådana människor börjar se på världen med andra ögon. Först och främst ser de att förbindelse mellan människor verkligen är möjlig; huvudsaken är att justera den på rätt sätt, att förstå att vi alla är olika av naturen. Det finns inget tvång; tvärtom stiger vi bara ovan våra ursprungliga egoistiska data och kopplar samman med varandra med goda ömsesidiga relationer ovan den egoistiska grunden.

Vi är alla egoister; inuti är vi alla rigida, grova och ”mörka”. Men vi stiger ovan egot, och förstår att vi är sådana av naturen, och vi vill skapa en altruistisk plattform ovan det.

När den tar form börjar vi känna att naturen (inte vår personliga egoistiska natur, utan naturen generellt) är skapt just enligt den integrerade principen. Vi börjar se att det är här mänsklighetens problem ligger. Med andra ord börjar mänskligheten nu känna skillnaden mellan sin egoistiska natur och den högre natur som uppenbaras för den. Denna brist på balans och harmoni ger oss en känsla av “mångkris”.

[117911]

Från ”Genom tiden” på Kab TV, 2013.09.15