Utan en inre glöd ingen framgång

Fråga: Hur är det möjligt att göra arbetet för varje expert på integrerad utbildning mer effektivt för att uppnå maximal spridning?

Svar: Det viktigaste för en person är erkännande, högaktning, respekt, och medkänsla med det samhälle man verkar i.

I princip vill vi göra samma sak i den institution eller på det företag där vi sprider integrerad utbildning och information.

När vi når en gemenskap, börjar vi väva ett nät av förbindelser så att folk blir sammanlänkade, kommer att förstå hur mycket de kan inspirera och lyfta samhället (det kommer att bli mer bekvämt och lättare för dem att arbeta). Så mycket som de kan förbättra både sig själva och den atmosfär i vilken de existerar, så mycket kan de glädjas och känna sig nöjda med detta. Vi måste på så vis artificiellt upprätthålla ett tillstånd tills vi börjar få det från en inre förbindelse mellan oss.

Därför är det nödvändigt att utse någon ansvarig som initierar, som måste tänka på allt in i minsta detalj och hela tiden se till att det bland medlemmarna i gemenskapen alltid kommer att vara ett ständigt uppstigande. Han måste välja speciella material för dem och organisera telefonkommunikation mellan dem för ömsesidigt stöd under hela dagen, det kan vara så att han kan skicka var och en av dem några klipp, det kan vara en fem minuters paus eller en vänskaplig middag för att stärka förbindelsen och enheten.

Vi som är involverade i spridningen måste förstå att vi utan en inre eld inte har något att förmedla till andra. För en person som är på dåligt humör, i en personlig nedgång, kan inte ens gå till jobbet. Därför behöver den personen gemenskap när han är nere. Det är nödvändigt att lyfta upp honom, att ställa honom på benen, uppmuntra och återuppliva honom. Och först då kommer han att vara full av inre energi. Med en speciell atmosfär av anslutning kan han gå och göra något ytterligare, annars kommer han att helt enkelt förstöra allt arbete.

Vi vet att vi innan varje möte med en person, eller med grupp människor, eller till och med med en stor publik, måste vi praktisera och förstora enheten mellan oss. Innan vi börjar studera måste vi förenas, nå en övergripande spänning,  känsla av säkerhet, känslan av vårt högre tillstånd. När vi kommer ut till människor, måste vi demonstrera tyngden i vår kunskap så att samhället kommer att tro att vi hittat en nivå över alla andra.

Även om vi förstår att detta är psykologiskt arbete, är det viktigaste att närma sig allt på rätt sätt. Det är nödvändigt att det finns en intern explosion, ett slags eld, en värme mellan oss. När vi går ut till samhället, måste folk känna att det inte är tre personer som står framför dem, utan att det är en, en gemensam helhet. Vi börjar leka med gemenskapen med sex händer, som en kropp. Det är det vi är tvungna att göra.

Därför kan vi inte göra någonting utan att känna anslutning och enighet. Även om vi besökte några arbetslag i en fabrik i dag och efter det behöver gå till något kontor för spridning, måste vi ändå ladda upp mellan dessa två händelser.

[118059]

Från ”Genom Tiden” på Kab TV, 2013.09.17