Månad: oktober 2013

Världen ur ett nytt perspektiv

Dr. Michael LaitmanFråga: Du säger att de som bildar integrerade grupper börjar uppleva sig själva som unika. Vad tar detta sig för uttryck?

Svar: Uniciteten ligger i att sådana människor börjar se på världen med andra ögon. Först och främst ser de att förbindelse mellan människor verkligen är möjlig; huvudsaken är att justera den på rätt sätt, att förstå att vi alla är olika av naturen. Det finns inget tvång; tvärtom stiger vi bara ovan våra ursprungliga egoistiska data och kopplar samman med varandra med goda ömsesidiga relationer ovan den egoistiska grunden.

Vi är alla egoister; inuti är vi alla rigida, grova och ”mörka”. Men vi stiger ovan egot, och förstår att vi är sådana av naturen, och vi vill skapa en altruistisk plattform ovan det.

När den tar form börjar vi känna att naturen (inte vår personliga egoistiska natur, utan naturen generellt) är skapt just enligt den integrerade principen. Vi börjar se att det är här mänsklighetens problem ligger. Med andra ord börjar mänskligheten nu känna skillnaden mellan sin egoistiska natur och den högre natur som uppenbaras för den. Denna brist på balans och harmoni ger oss en känsla av “mångkris”.

[117911]

Från ”Genom tiden” på Kab TV, 2013.09.15

Harmoni den gyllene mittlinjen

Fråga: Är det möjligt att, genom ett intresse för en sundare kropp, transformera folk till en bättre förståelse av en högre ordning?

Svar: En integrerad världsbild gör en person självförsörjande i allt. Han vill inte längre ha marinerad krabba och andra delikatesser. Tvärtom kommer han känna motvilja mot allt som är påtvingat, pretentiöst och onaturligt.

Folk blir nöjda med normal, enkel och frisk mat. Gradvis kommer de att lockas till något enkelt, hälsosamt och bra i deras liv, deras diet och i allt annat. På ett naturligt sätt som kommer fram deras inre ledning de ska leta efter resonans, harmoni och den gyllene medelvägen.

Det är möjligt att bringa dem till ett sunt inre tillstånd, med både psykologisk och fysiologisk balans, genom att veta vad balansen är.

Fråga: Det betyder att vi till en början helt enkelt attraherar nya människor med allt som de är intresserade av att studera?

Svara: Ja det är en del av introduktionen, sedan tar vi ansvar för dem. Vi ger dem en förståelse av andra nivåer och leder var och en till den nivå som de önskar uppnå.

Jag tror att det i alla fall är en integral förnimmelse som kommer att attrahera dem och de kommer att vilja fortsätta vidareutveckla sig. När man känner en inre balans och komfort, och håller sig fast vid det tillståndet i sin diet, i sport, i relationer till andra, då blir det ett tecken på att han fört sig själv till nivån av normalt beteende.

[118637]

Från Kab.TV “Through Time” 2013.09.20

Runda begär

Fråga: Du använder ordet “rund” hela tiden, till exempel, “runda” begär. Vad betyder detta?

Svar: Vi är förenade, vidhäftade, sammanlänkade i varandra på ett sådant sätt att dina begär och tankar blir förstådda och viktiga för mig, och mina begär blir förstådda och viktiga för dig. Vi kommer nära varandra, så mycket så, att varje människa är höjd över sig själv; vi är sammanlänkade genom en gemensam tanke, delad kunskap, och gemensam känsla.

Den här enheten som är skapad mellan oss blir huvudsaken för det är precis detta som skapar en tredje del, den enade bilden av en person som är fullständigt likadan som naturen och är i full harmoni med den. På detta sätt, genom att enas över vårt ego, blir varenda en av oss harmoniska delar av naturen.

[118450]

Från Kab TVs Genom tiden, 2013.09.17

Jämlikhet är en nödvändighet i gruppen

Endast under tillstånd av enhet i gruppen kommer vi att kunna nå allt på vår väg. Och om det inte finns en sådan enhet, då är våra krafter försumbara. Det bli endast en materiell kraft, och även om vi lyckas nå någonting, blir det bara ytligt. Vi kan bli väldigt framgångsrika i det materiella, men det är inte värt något i andligheten.

Gruppen måste skydda sin enhet, förbindelse, och jämställdhet som vitala nödvändigheter! Vi måste bete oss mot yttre folk på samma sätt alla andra gör; använda domstolar, advokater, och reklam, såsom är brukligt i världen. Men internt måste relationerna mellan vänner byggas i formen av en cirkel. Det förste förhindrar inte det andra: i cirklar (igulim) inuti och som en linje utåt .

Du kan vara en stor kabbalist, men ute ska du bete dig på samma sätt som de andra. Om någon försöker lura dig, måste du också tricksa. Om någon försöker stjäla från dig, måste du agera på motsvarande sätt. Det betyder inte att du ska stjäla, men man ska inte vara naïv och blåögd, såsom folk är vana vid att se på kabbalisterna. Om alla runt om beter sig på ett sådant sätt, varför ska kabbalisterna bete sig annorlunda? Människor tror att de blir kallade för rättfärdig om de tillåter andra att utnyttja dem. Men naturligtvis man ska inte vara så naïv.

Sådant är det externa beteendet, men inom gruppen vi ska behålla cirkeln på det mest exakta sättet. Ömsesidig garanti förpliktar oss att upprätthålla jämlikhet. Dock ska jämlikheten vara relativ; det som krävs av alla är att varje person, enligt sina möjligheter, annulerar sig själv. Jämlikhet betyder att varje person investerar i den så mycket han kan, eller i alla fall att man jobbar på att göra det.

Gruppen ska inte ha människor som kontrollerar den som de vill. Det är möjligt att de har rätt och de vet hyr man ska kontrollera allt, men det ger ingen andlig framgång. Vi kan nå stor materiell framgång, men utan en andlig komponent kommer allt detta så småningom försvinna som en såpbubbla.

[118252]

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.10.10, Rabashs skrifter
videoikon WMV | ljudikon MP3

Det finns ingen profet i sin egen stad

Fråga: Är det värt att prata om det vi gör i integral utbildning på sin arbetsplats?

Svar: Nej, på jobbet är det bättre att inte engagera sig i disseminering. Det är bättre om någon okänd person kommer, t.ex. en gruppmedlem som ingen vet att du är relaterad till, som om du inte har någonting att göra med allt detta. Det finns ett talesätt: ingen blir profet i sitt eget land. Om någon vill visa sig som en expert, förutom gällande sitt yrke, då blir han sällan tagen på allvar. Folk brukar säga: Vi känner honom, vi växte upp tillsamman, vi gick på samma dagis, gick tillsammans till skolan. I en sådan relation kan du inte bli deras lärare. ”Ingen blir profet i sitt eget land”. Profeten måste komma från någon annanstans.

[117379]

Från kongressen i Stockholm, Glädje i Enhet, 2013.08.31, Lektion 4
videoikon WMV | ljudikon MP3

Det var inte jag

Dr. Michael LaitmanFråga: Hur kan jag sluta tänka på det förflutna när minnen helt enkelt dyker upp?

Svar: Jag förstår och vet att det är mycket svårt, men du måste förstå att detta är ett spel, att du blir testad om du är benägen att ge dina attribut hela ditt liv åt Skaparen.

Om du accepterar det faktum ”Att det finns ingen annan än han” åtminstone  lite, sen måste du bestämma om det var du som orsakade det som hände dig, eller om det var Skaparen som opererade dig.

Du bör känna samma om framtiden: Allting beror på reshimot (andliga gener) som kommer avslöjas i dessa reshimot och ljuset kommer att uppstå i dem. Du är som en mellanhand som måste avgöra till vilken grad och hur ljuset kommer påverka reshimon.  Det finns ingenting förutom Ljuset och reshimot, och här kan du matcha de två, förbinda dem, och bringa dem närmare varandra.

Detta är möjligt enbart gällande framtiden, för i det förflutna har saker redan skett, och de skapades av Skaparen. Det är sättet som det var tänkt; det var förutbestämt. Det handlar inte om att du skulle kunna ha gjort saker och ting annorlunda.

Du kan inte yttra dig om framtiden vid detta ögonblick eftersom du inte är mellan de två världarna ännu och kan inte knyta dessa två motsatser till en. Men du måste säga att det inte var du, du gjorde ingenting i det förflutna; det var Skaparen, det var Skaparen som gjorde allt, och du håller med om denna tanke och känsla angående det förflutna.

En stund senare, när du bestämt att du håller med angående det förflutna, kommer du känna de tunga tankarna och ångern igen. Återigen kommer du tänka varför du inte gjorde eller gjorde något, varför du uppträdde på ett visst sätt mot någon, varför du tappade något; jag förlorade pengar här och missade goda tillfällen i livet. Det finns många saker som du kan ångra gällande ditt liv. Detta sår öppnas upp igen så att du kan undersöka ditt förflutna så att du kan göra färdig din attityd mot den övre kraften, mot den enda kraften som opererar i verkligheten.

[118010]

Från den andra delen av den dagliga kabbalalektionen 2013.10.07, Zohar

videoikon WMV | ljudikon MP3

Sitt inte sysslolös

Det är tydligt att en människa inte kan göra någonting för Skaparen. Han gör det utav rädsla för ett straff eller hoppet om ett pris, men han gör det alltid till sin fördel. Så fort saker börjar gå bra för honom, glömmer han bort Skaparen. Vi ser att en person oftast vänder sig till Skaparen när han mår dåligt och inte kan klara av någonting. Minuten som han ser att han kan klara sig själv utan Skaparen, lämnar han Honom. Vi, däremot, tar åtgärder för att komma närmare till Skaparen och vill också ändra vår avsikt, eller i alla fall göra en insats att ändra avsikten.

Det finns människor som redan tror att de har den rätta avsikten av för att ge och att de kan enas med Skaparen genom meditation. Men poängen är att det är omöjligt att styra avsikten för att ge eller ens vilja nå avsikten för att ge om du inte utför en handling. En avsikt utan en handling är en så kallad “demon”, en själ som inte är äkta.

Hur som helst, om vi arbetar med vår begäran att ändra vår avsikt och att skapa den första korrekta delen av vår själ, så händer det. Detta är varför vi är här i åtgärdernas värld. Vi behöver bara framföra den rätta åtgärden, korrektheten är självklar, och avsikterna blir rättade av sig själv till den grad som alla vill rätta till dem. Huvudsaken är att inte sitta sysslolös.

[118116]

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.10.08, Rabashs skrifter
videoikon WMV | ljudikon MP3

Inlindad i ett moln

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad är vårt ego, är det en känsla eller en mental uppfattning?

Svar: Vi kan jämföra hjärnan med en filmduk eftersom filmduken faktiskt är blank. Idag tycker jag till exempel att du är ful och äcklig, och dagen efter en förändring av tillståndet ser jag en snygg kille som utstrålar vitalitet. Uppfattar min hjärna dessa bilder, är det skärmen? Eller projicerar jag dem? Mitt ego, mitt egenintresse, framställer alla dessa. Men vi förstår inte detta förrän slutet.

Vi tror att vi objektiva när det kommer till det stilla, vegetativa, och animaliska, men på nivån av talande, i relationerna mellan oss, där finns olika variabler. Generellt sett förstår vi inte att det är vi som uppfattar vår egen nivå av begäret att ta emot.

Detta är varför vår värld kallas fantasi eftersom den inte egentligen existerar. Stunden som du städar ditt ego från uppfattningen av vår värld, kommer den försvinna. Och vad kommer vara kvar? Ingenting?

Så vad kommer vi att ha kvar? Börja etablera detta ”någonting ” nu. Starta byggandet av en ny värld. Allt beror på vad du vad du skriver på skärmen av din uppfattning.

FrågaMen hur drar vi dessa bilder till oss, om de genast ser verkliga ut för mig?

Svar: Jag föreställer mig en kraft som kontrollerar mig, som omger mig, som styr mig och förvirrar mig som skickar mig positiva och negativa saker. Hela denna situation, bubblan jag är i, opererar på mig; det är som science fiction eftersom vi måste föreställa oss något och arbeta på något i vår fantasi. Så jag föreställer mig en viss rymd där en särskild kraft eller kraftfält styr. Under tiden kan jag inte klara mig utan denna tredimensionella illusion med olika fenomen av tid och rum. Jag är i kontakt med den oavsett om jag vill det eller ej.

Jag föreställer mig en kraft som omger mig, som om jag befinner mig i ett moln. Denna kraft opererar mig på mig i varje möjlig aspekt. Även nu när jag tänker på det, så opererar den faktiskt på mig; Jag är avslappnad, låt den operera mig. Men vad har jag förutom denna operation?

På grund av att jag utan några egna tillägg enbart kan sträva efter en god känsla och hur jag tackar denna kraft för dess goda omvårdnad. Det har skapat en längtan i mina känslor, ett begär att ta emot, och jag mår bra i denna värld under dess dominans.

Det visar sig att vi inte behöver något mer än det. Hela den epikureiska filosofiska skolan är baserad på denna typ av närmande. Andra österländska metoder tror också på nirvana och fridsamhet. Denna attityd är faktiskt den djupaste eftersom den baseras både på rädsla för  att störa någonting i skapelsen och av rädsla för att förbanna Skaparen. Så jag måste konstant må bra. Jag försöker hela tiden vara lugn och avslappnad och glad över vad jag har, inte för att mitt ego driver mig till det utan mer av en sublim intention. I korthet arbetade Abraham på detta sättet i Babylon.

[117735]

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.10.02, Baal HaSulams skrifter
videoikon WMVljudikon MP3

Utan det finns det inget liv

Dr. Michael LaitmanOm ljuset kommer från ovan och ger sin kraft till den lägre delen (AHP) från den övre delen som är under den andra restriktionen (Tzimtzum Bet) för att återvända till den första restriktionen (Tzitzum Alef), så börjar den operera. Sen träder detta ljus i den lägre nivåns övre del (GE) och korrigerar den. Det visar sig att den övres AHP håller sig fast vid den lägres GE och de blir en helhet.

Without It There Is No Life!
Ljuset opererar på dem genom att förändra hela strukturen av de tio sfirot. Alltså, alla nivåerna är kopplade likt en kedja, eftersom alla träder in i de andra med sin del. Annars skulle de inte kunna vara kapabla att få kontakt.

Uppfyllandet är när varje del träder in i de andra, som två metallbitar som träder in i varandra eller två vätskor som blandas. Det finns olika typer av kontakt, som när var del ger till den andra och tar emot från den och så skapar de något nytt. Utan det finns inget liv!

Faktiskt är det väldigt svårt och komplicerat att förstå för detta är livets essens. Varje del träder in i varandra och annullerar sig själv. Det är vid punkten man annullerar sig själv som man kan känna de andra, uppfatta och ta emot det. Den letar efter stället där de andra har annullerat sig själva för att kunna penetrera den. Detta är en gemensam djup, inre penetration som är väldigt komplex och som ett resultat kompletterar båda sidorna varandra: den ena av GE och den andra av AHP.

Alltså den övre och den lägre delen kräver en ny gemensam Partzuf. Två skapade varelser kan skapa en tredje gemensam Partzuf mellan sig.

[116458]

Från den tredje delen av  den dagliga kabbalalektionen, 2013.09.08, Talmud Eser haSfirot
videoikon WMV | ljudikon MP3

Filmprojektorn finns inom mig

Dr. Michael LaitmanJag finns faktiskt inte i världen, utan världen finns inom mig.

Processen av att ”läsa” den yttre verkligheten som intern är indelad i fyra nivåer, och genast på första nivån bör jag guidas enbart av vad jag ser.

Och jag ser att Skaparen gör denna ”projicering” åt mig. Det är som att en projektor är placerad inom mig och den visar hela världen och allt som händer i den. Ljuset från denna ”glödlampa” i denna ”projektor” passerar genom ”filmen” delade i rutor och faller på ”skärmen” i mitt medvetande: Därmed ser jag den nuvarande bilden av världen. Men Skaparen själv är det abstrakta övre ljuset, evighetens ljus.

The Film Projector Is Within Me
Så i själva verket är ”filmen” mina reshimot som skapar den eller den bilden. Och hade det inte varit för denna mekanism hade jag aldrig kunnat urskilja vad som händer för alla reshimot hade förblivit inombords. Men, Skaparen lyser upp min inre värld som om den vore en yttre verklighet.

Baal Hasulam skriver om detta i ”Introduktion till boken Zohar”.

[117456]

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.09.22, Baal HaSulams skrifter
videoikon WMV | ljudikon MP3