Månad: november 2013

Att sova under lektionen är egots försvar

Fråga: Varför känner jag en så fruktansvärd tyngd under lektionen och en önskan att sova? Jag brukar inte känna så. Finns det något samband mellan min nedgång och den kommande kongressen?

Svar: Mycket starka ljus uppenbaras, är redo, och är på väg in i dig. Du, däremot, känner dem som mörker eftersom du inte är redo för dem. Så du har en känsla av tyngd och du somnar och kan sova under lektionerna tills kongressen är över. Detta är hur ditt egos defensiva kraft avslöjas. Din dödsängel vill döda dig.

Jag, däremot, är mycket imponerad av vårt arbete och vad vi gör när det gäller integrerad utbildning och det faktum att den övre försynen ger oss möjlighet att göra det och även vägleder och driver oss. Självklart känner vi konstant svårigheter och tyngd, men samtidigt förstår jag och känner hur de insatser som jag gör hjälper mig att gå framåt effektivt.

Vi måste kontrollera och förtydliga källan till sömnigheten som du känner och anledningen till det. Det händer därför att du inte känner till betydelsen av det arbetet och detta är vad som visas för dig från ovan. Varför känner du inte betydelse i ditt arbete? Eftersom du nu visats lite mer av din egoistiska önskan, hittar du naturligtvis inte betydelse i disseminering på något sätt, i ditt eget land, i Bulgarien, eller någon annanstans.

En persons tillstånd är inte en slump. Ingenting händer utan anledning. Endast små barn säger att glaset gick sönder eftersom det föll och gick sönder av sig själv. De kan helt enkelt inte ansluta de två händelserna. Du gör samma sak, tänker att du föll själv, men det finns inget sådant, eftersom det inte finns någon annan än Honom. Skaparen får oss att känna denna allmänna dimma nu så att vi kommer att stiga till en högre nivå. En person som deltar och ingår i detta arbete kommer att stiga, och de som inte gör det kommer inte att stiga, utan i stället sova fram till slutet av kongressen och som vanligt missa allt.

[119442]

Från den andra delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.10.30, Zohar
videoikon WMV | ljudikon MP3

Att förenas i en enda droppe

Fråga: Vad innebär det att ”Ta allt genom gruppen”? Är det att berätta för gruppen om alla sina problem?

Svar: Att ta allt genom gruppen betyder inte att du behöver tala om allt, även om denna princip, naturligtvis, delvis realiseras på detta sätt. Dock är det viktigaste att känna att du förenar dig med vännerna.

Detta är en intern rörelse. Du hör dem, pratar med dem, och sitter med dem, hela tiden försöker ”gå in” i dem, för att vara med dem som en helhet, fram till den punkt då du börjar känna hur du börjar komma in i övre världen genom dem.

En känsla av gruppen börjar med en enkel fysisk känsla av vänners närvaro. Nästa steg är en slags känsla av gemenskap.

Då kan det hända att det framträder en känsla av beroende. Därefter kommer en känsla av sammanhang och kärlek.

Således börjar vi gradvis, inuti denna nya enhet, som vi är, att visa, känna Skaparen. Men detta ”vi” är inte relaterat till någon. Det är inte summan av oss, utan en kollektiv helhet.

På liknande vis är en stor droppe vatten  inte summan av alla andra droppar från vilka den har bildats, eftersom det är en droppe i sig själv. Om, till exempel, tjugo droppar slås samman till en droppe, då finns det inga divisioner i den. Den är inte summan av de föregående dropparna, utan en gemensam helhet, med dem alla. Vi måste komma till detta.

Så fort vi samlar oss i den första droppen i vilka det inte finns några uppdelningar, kommer Skaparen genast att visa sig i den. Och om vi på något sätt är uppdelade in i den, kan vi inte gå samman i en enda droppe, vilket innebär att det finns rester av vår separation, och Skaparen kan inte uppenbaras. Det är så det fungerar.

[120438]

Från samtalet om grupp och spridningsarbete, 2013.10.21
videoikon WMV | ljudikon MP3

Godhet – Ett tecken på intellekt

 I media (Matthieu Ricard, Fransk akademiker som blev en buddhistmunk, den franska tolken för Dalai Lama, internationell bästsäljande författare): “Altruism, empati, medlidande – dessa ord idag hörs alltmer i psykologisk, neurobiologisk, och till och med ekonomisk forskning.”

“Med globaliseringens ankomsten, kan vi känna tydligt att vi alla sitter i samma båt. Mot bakgrunden av de globala miljöproblemen, ser vi gapet mellan de fattiga och de rika, mellan Nord och Syd, vi förstår att tiden av tävlan är förbi, och nu behöver vi samarbete.

“Utan det, kommer vi alla förlora. Vi är väldigt medvetna om att den ökända individualismen och egoismen ger oss otur. Vi känner oss ensamma på  grund av dem, det är för mycket som gräver in till oss själva och vi faller in i en depression. ”

Min kommentar: Men problemet med psykologer är att metoden av tillrättavisning av människans natur bara ligger i kabbalisternas händer —Kabbalisterna är villiga att dela det med hela världen, det är bara det att världen inte vill lyssna. Möjligen är det nödvändigt med en förenad ansträngning av många experter så att vi alla kan bibringa möjligheten att övervinna civilisationens kris till massornas medvetande.

[120867]

Laboratorium för att korrigera det mänskliga egot

När vi talar om att närma sig Ljuset, givandet och kärleken, väcker det frågan om hur kan vi hitta den, hur skulle vi veta vad detta är?

Framför oss har vi ett mycket enkelt laboratorium, det är vi själva, avskilda från varandra genom vårt ego och i samma situation som ljuset är i beaktande mot ämnet, som är motsatt. Om jag vill förstå hur man kan relatera till Ljuset, är det upp till mig att förstå hur jag relaterar till varje person, till de andra, och tydligen finns samma relationer mellan människor som mellan oss och Ljuset.

Så, om jag frågar hur jag kan närma mig ljuset innan den knuffar mig med hjälp av en pinne, måste jag leva upp till tillståndet från Toran, ”Älska din nästa som dig själv.” Inget annat behövs.

Nära mig finns många människor som jag kan försöka ordna relationer med som dessa, och kanske kan jag även hitta folk som förstår mig och vi kan hjälpa varandra. Vi kan uppnå ömsesidig hjälp mellan oss. Vi kan antyda till varandra hur vi ska närma oss varandra trots det ömsesidiga ego som finns mellan oss. Så lär vi oss.

Till den grad vi vill närma oss varandra, kommer vi att låtsas att vi är bra, trevliga, givande, och kärleksfulla människor. Vi närmar oss Ljuset. På detta sätt lockar vi till oss mycket mer av dess påverkan på oss själva.

Det ökade flödet av Ljus kommer att ändra mig, men inte längre negativt. Det kommer inte längre att väcka nya egoistiska önskningar i mig. Snarare kommer det att förändra mina egenskaper. De rätta avsikterna visas i mig. Det är klart att jag spelar med avsikter, givande, och kärlek till en annan som jag inte riktigt har. Men jag försöker göra detta mekaniskt som om jag närmar mig Ljuset, och det börjar påverka mig, börjar väcka rätt avsikt i mig. Successivt kommer detta hända.

När ljuset utför någon form av positiv förändring i mig, så avancerar det mig, samtidigt väcker det också negativa egenskaper i mig, vilket innebär att jag kommer att upptäcka ytterligare portioner ego att arbeta på.

I slutändan kommer det att bli uppenbart att jag tar min personliga utveckling i egna händer och att jag inte längre är helt formlös, styrs blint av naturen. Istället styr jag min egen utveckling.

Trots detta måste jag förstå att allt detta beror på den miljö som jag väljer, mina försök att få kontakt med mina vänner i det andliga arbetet, att bygga ett laboratorium för oss att korrigera den mänskliga naturen tillsammans. Alla villkor, alla de lagar, som vi lär oss i den kabbalistiska visdomen härrör från detta. I princip är detta hela vår metod.

Det är tydligt att det finns många förhållanden och olika tillägg: hur vi måste förändra oss själva, hur man inspirerar en vän så han kommer att påverka mig positivt och kommer att dra mig fram, vad kan göras för att påverka honom mer, och hur vi måste hjälpa varandra att höja oss över vår natur.

Hela vår strategi är metoden för längtan efter ljuset. Vi behöver inte vänta förgäves på att ljuset ska påverka oss, tvinga oss att göra något genom sina negativa influenser.

Så organiserar vi grupper och studenter, och försöker organisera stora kongresser med specifika förberedelser där det är mest viktigt att förstå att allt hänger på mig, på oss, på summan av våra avsikter. Allt beror på alla, de som studerat en längre tid och de som kom för inte så länge sedan, men som redan har en tydlig förståelse, de som mer eller mindre har utkristalliserat rätt avsikt att föra oss närmare den högre kraften.

Så från vår egen önskan avancerar vi snabbt till ett tillstånd där vi börjar känna Ljuset som påverkar oss, för om jag önskar det, då är jag den första och det är det andra. Till graden av mitt avancemang mot det, kommer jag att känna dess inflytande på mig själv börja upptäcka det. Dock är det bara så om jag har en benägenhet att närma mig det enligt mina egenskaper. Det är så vi jobbar.

Tillsammans med detta förändras verkligheten. Jag börjar upptäcka naturens krafter – hur det fungerar inom det stilla, vegetativa, och levande inom oss och ansluter allt detta i en fullständig, global helhet och sedan börjar jag förstå Hela kärnan i detta. Massorna av människor och allt som existerar är genomsyrade av en enda makt inom ett nätverk av krafter, och det som uppenbarats för mig i enlighet med min avsikt.

Därför har vi samlats här för att försöka arbeta seriöst tillsammans med en avsikt, ett mål, vilket är att känna denna förbindelse mellan oss, detta nätverk av krafter som sträcker ut sig genom hela universum, ett nätverk som hanterar och ger liv åt allt som existerar, och när vi börjar att upptäcka det, börjar vi upptäcka dess lagar, hela skapelsens sanna inre naturlagar. Vi börjar lära oss dem.

Detta hjälper oss att stärka våra intentioner ännu mer, för att bättre förstå ljuset, den högre kraften i naturen. Vi kan fullända relationerna mellan oss och våra relationer med naturen, med ljuset, mer och mer. Vi kommer se vilka relationer, färdigheter och egenskaper mellan oss som är mest användbara och optimala.

På detta sätt kommer vi att börja välja nya vägar för oss själva: hur man skänker, hur man manövrerar inom våra egoistiska egenskaper, hur man ändrar dem gradvis, vi börjar med en egenskap, och senare byter vi ut resten med hjälp av de egenskaper som vi korrigerade innan, och så vidare. Så börjar vi lära känna en inre, personlig och djup psykologi.

Den interna integrationen av en person, efter att han börjat känna alla dessa egenskaper inom sig själv, och hur han kan styra dem kommer att upptäckas mellan oss mer och mer. Och viktigast av allt, vi kommer att känna varandra tydligt, och plötsligt kommer vi känna hur mycket vi limmas ihop i ett enda nätverk. Ett samarbete såsom detta mellan oss kommer att vara så stark att vi, med rätt intentioner inom oss, kommer ansluta all vår materia, som absorberar och fylls med egenskaper givande och kärlek, med egenskaperna hos ljuset, i den enda formen av Adam (människan).

Detta är vårt yttersta mål, och det minimala målet är att börja agera på detta sätt mellan oss, att likna Ljuset så mycket vi kan med all den kraft som finns tillgänglig för oss. Detta är tillräckligt. Om vi ​​förverkligar detta mål både kvantitativt och kvalitativt med det vi redan har samlat inom oss, även för en kort stund, om vi kan upptäcka lite av vår formlikhet med Ljuset, då kommer vi att upptäcka det inom oss.

Det finns bara en exakt fysikalisk lag här, lagen om ekvivalens i form. Detta är det tillstånd som vi alla vill nå på vårt konvent. Jag hoppas att vi kommer att lyckas. Allt beror på var och en av deltagarna, de som redan finns här i dag och de som kommer att anlända i morgon, därefter börjar vårt stora konvent tillsammans.

Vi är nu på en särskild plats. I denna stad, har de ofta försökt att göra olika korrigeringar, revolutioner och förändringar under loppet av mänsklighetens historia, och jag tror nu det är upp till oss. Vi vill göra en inre revolution inom oss, bli givare, de älskande, som religioner och naturens lagar har krävt av oss och som i huvudsak är det samma sak.

Jag hoppas att var och en kommer att relatera ansvarsfullt till den uppgift som står framför oss, och vi kommer att göra det.

[112156]

Från den förberedande lektionen inför kongressen i St. Petersburg, 2013.07.11
videoikon WMV | ljudikon MP3

Hur man bryter sig in i den övre världen

Fråga: Vad är villkoren för att passera genom “barriären” in till den övre världen?

Svar: Enligt den populära ryska science fiction novellen  Måndag börjar på lördag av Strugatzky:

För att passera genom en vägg, är det livsviktigt att:

1. Att bara se målet framför sig.

2. Tro på sig själv.

3. Inte bry sig om hinder.

Enligt oss:

1. Se bara målet framför dig: vidhäftande, formlikhet med Skaparen.

2. Tro på kabbalisternas instruktioner och genomföra dem (grupp, inlärning, och så vidare).

3. Använd hinder på rätt sätt, alltså att göra en nedgång till en upphöjning.

[119846]

Att höja sig över ett problem

Fråga: Jag förstår inte: Vad innebär det att höja sig över ett problem?

Svar: Att höja sig över ett problem betyder att höja sig över våra egoistiska karaktärdrag, ovan vårt förra sätt att tänka. Jag accepterar åsikten att vi alla kom tillsammans, men inuti mig, inuti mitt hjärta, inuti min kropp, känner jag inte att det är mitt. Jag agerar medvetet med en intelligens bortom mina känslor.

Detta krävs för att vi ska kunna enas och höja oss till nästa nivå. Med detta väcker jag naturens unika kraft , det kringliggande ljuset, på mig själv, och detta gemensamma karaktärsdrag som vi skapar bland oss agerar över och påverkar varenda en av oss, förbättrar och ändrar oss.

[118986]

Från ”Genom Tiden” på Kab TV, 2013.09.2

Spöket som arrangerar stolar

Det finns ett antal kontroller på vägen som är helt fria från materiella tecken genom vilka det är möjligt att bedöma om du utvecklas framåt eller inte. Det första testet är om du strävar efter att uppleva dig i mitten av gruppen. Inte i centrum för allas uppmärksamhet där du presenterar dig själv som den viktigaste, utan i mitten av de gemensamma förhoppningarna, i centrum av enigheten, givandet och det ömsesidiga intresset, i själva grunden, ”på ena benet”, det vill säga på pelaren på vilken enhet vilar: ”Vad är förhatligt för dig själv, gör inte mot en annan.”

Först av allt, stör inte andra! Det vill säga, begränsa dig till tillståndet ”tzimtzum alef”, som om du inte existerar, eller använd din önskan att njuta så att det blir en plats för andra bredvid dig, och du själv inte kommer att uppta någon plats alls, och förvandlas till en nolla, som ett spöke. Du ger bara plats åt andra, som en chef, ordnar stolar och ser till så att alla har en plats. Detta kallas, ”Vad är förhatligt för dig själv, gör inte mot en annan.”

Det vill säga att inte ta någon plats alls, utan ge den till alla vänner. Detta är det första villkoret, och det är därför det kallas ”stående på ett ben.” Sannerligen måste man stå på denna princip, och olika handlingar kan ske över den, men som en följd av den. Det är därför, om du lyckas uppnå denna känsla av att stiga upp på morgonen eller före varje handling, som detta innebär att du avancerar i rätt riktning.

[118621]

Från förberedelsen till den dagliga kabbalalektionen, 2013.10.16
videoikon WMV | ljudikon MP3

En svår resa

Konstant råkar vi ut för olika svårigheter på denna andliga väg. Ingen har lovat oss att det skulle bli en enkel resa eftersom att vi faktiskt jobbar emot vår natur, emot vårt ego, och det är väldigt svårt. Vi förstår inte vad vi gör eftersom att vi är i vårt ego medan krafterna som rättar till egoismen är en yttre kraft som kallas Skaparen. Vi måste be om deras påverkan på oss så att de rättar till vårt ego.

Men hur kan vi fråga efter krafter som är motsatta vårt ego, så att vi kan rätta till det medan vi är i vårt ego? Det är omöjligt, för vi kan inte fungera utifrån. För att kunna göra det, fick vi en punkt i hjärtat, vilket betyder en minimal kontakt med den yttre kraften, med Skaparen. Hur som helst, är denna kontakt jätteliten och knappt en punkt ens, vi måste utveckla den.

Ett helt system var skapat inuti vårt ego för denna anledning: en grupp, stödet, och vännerna. Alltså kan vi på något sätt hitta sambandet med den yttre kraften som borde leda och upprätthålla oss.

[118688]

Från KabTV’s “Den eviga bokens hemligheter” 6/29/13

En positiv kraft

Vi skapar energi med våra gemensamma insatser i enighet. Men vi måste också använda den på rätt sätt så att alla ska förenas med gruppen.

Den energi som jag får från gruppen är min belöning för att vara lojal mot gruppen. Jag blir en integrerad del av en helhet till samma grad jag är lojal, beredd att göra för dem vad de anser nödvändigt för mig.

Det innebär att jag använder gruppen rätt och jag kan fortsätta att kräva energi från den i syfte att komma ännu närmare den.

Jag ger mig själv utan en tanke på att de ska fylla mig med sina värderingar, och sedan införlivas denna del utan tvekan i den ömsesidiga garantin.

[24043]

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.10.15, Rabashs skrifter 

videoikon WMV | ljudikon MP3

Utan en inre glöd ingen framgång

Fråga: Hur är det möjligt att göra arbetet för varje expert på integrerad utbildning mer effektivt för att uppnå maximal spridning?

Svar: Det viktigaste för en person är erkännande, högaktning, respekt, och medkänsla med det samhälle man verkar i.

I princip vill vi göra samma sak i den institution eller på det företag där vi sprider integrerad utbildning och information.

När vi når en gemenskap, börjar vi väva ett nät av förbindelser så att folk blir sammanlänkade, kommer att förstå hur mycket de kan inspirera och lyfta samhället (det kommer att bli mer bekvämt och lättare för dem att arbeta). Så mycket som de kan förbättra både sig själva och den atmosfär i vilken de existerar, så mycket kan de glädjas och känna sig nöjda med detta. Vi måste på så vis artificiellt upprätthålla ett tillstånd tills vi börjar få det från en inre förbindelse mellan oss.

Därför är det nödvändigt att utse någon ansvarig som initierar, som måste tänka på allt in i minsta detalj och hela tiden se till att det bland medlemmarna i gemenskapen alltid kommer att vara ett ständigt uppstigande. Han måste välja speciella material för dem och organisera telefonkommunikation mellan dem för ömsesidigt stöd under hela dagen, det kan vara så att han kan skicka var och en av dem några klipp, det kan vara en fem minuters paus eller en vänskaplig middag för att stärka förbindelsen och enheten.

Vi som är involverade i spridningen måste förstå att vi utan en inre eld inte har något att förmedla till andra. För en person som är på dåligt humör, i en personlig nedgång, kan inte ens gå till jobbet. Därför behöver den personen gemenskap när han är nere. Det är nödvändigt att lyfta upp honom, att ställa honom på benen, uppmuntra och återuppliva honom. Och först då kommer han att vara full av inre energi. Med en speciell atmosfär av anslutning kan han gå och göra något ytterligare, annars kommer han att helt enkelt förstöra allt arbete.

Vi vet att vi innan varje möte med en person, eller med grupp människor, eller till och med med en stor publik, måste vi praktisera och förstora enheten mellan oss. Innan vi börjar studera måste vi förenas, nå en övergripande spänning,  känsla av säkerhet, känslan av vårt högre tillstånd. När vi kommer ut till människor, måste vi demonstrera tyngden i vår kunskap så att samhället kommer att tro att vi hittat en nivå över alla andra.

Även om vi förstår att detta är psykologiskt arbete, är det viktigaste att närma sig allt på rätt sätt. Det är nödvändigt att det finns en intern explosion, ett slags eld, en värme mellan oss. När vi går ut till samhället, måste folk känna att det inte är tre personer som står framför dem, utan att det är en, en gemensam helhet. Vi börjar leka med gemenskapen med sex händer, som en kropp. Det är det vi är tvungna att göra.

Därför kan vi inte göra någonting utan att känna anslutning och enighet. Även om vi besökte några arbetslag i en fabrik i dag och efter det behöver gå till något kontor för spridning, måste vi ändå ladda upp mellan dessa två händelser.

[118059]

Från ”Genom Tiden” på Kab TV, 2013.09.17