Att höja sig över ett problem

Fråga: Jag förstår inte: Vad innebär det att höja sig över ett problem?

Svar: Att höja sig över ett problem betyder att höja sig över våra egoistiska karaktärdrag, ovan vårt förra sätt att tänka. Jag accepterar åsikten att vi alla kom tillsammans, men inuti mig, inuti mitt hjärta, inuti min kropp, känner jag inte att det är mitt. Jag agerar medvetet med en intelligens bortom mina känslor.

Detta krävs för att vi ska kunna enas och höja oss till nästa nivå. Med detta väcker jag naturens unika kraft , det kringliggande ljuset, på mig själv, och detta gemensamma karaktärsdrag som vi skapar bland oss agerar över och påverkar varenda en av oss, förbättrar och ändrar oss.

[118986]

Från ”Genom Tiden” på Kab TV, 2013.09.2