En svår resa

Konstant råkar vi ut för olika svårigheter på denna andliga väg. Ingen har lovat oss att det skulle bli en enkel resa eftersom att vi faktiskt jobbar emot vår natur, emot vårt ego, och det är väldigt svårt. Vi förstår inte vad vi gör eftersom att vi är i vårt ego medan krafterna som rättar till egoismen är en yttre kraft som kallas Skaparen. Vi måste be om deras påverkan på oss så att de rättar till vårt ego.

Men hur kan vi fråga efter krafter som är motsatta vårt ego, så att vi kan rätta till det medan vi är i vårt ego? Det är omöjligt, för vi kan inte fungera utifrån. För att kunna göra det, fick vi en punkt i hjärtat, vilket betyder en minimal kontakt med den yttre kraften, med Skaparen. Hur som helst, är denna kontakt jätteliten och knappt en punkt ens, vi måste utveckla den.

Ett helt system var skapat inuti vårt ego för denna anledning: en grupp, stödet, och vännerna. Alltså kan vi på något sätt hitta sambandet med den yttre kraften som borde leda och upprätthålla oss.

[118688]

Från KabTV’s “Den eviga bokens hemligheter” 6/29/13