Kategori: Barn

Det eviga problemet med föräldrar och barn

Dr. Michael Laitman

Fråga: Varför är barn, när de växer till vuxna, missnöjda med oss ​​och tror att vi inte är idealiska föräldrar?

Svar: Eftersom vi uppfostrar dem till egoister.

Jag var också missnöjd med mina föräldrar, krävde mer och mer av dem, tills jag själv blev förälder och fick detsamma av mina barn. Vad kan vi göra?

Tills världen förändras och blir bättre kommer det att vara så här.

Från KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 5/10/20

Tillbaka till naturen

Laitman_707Fråga: Under de senaste åren har en tendens att återvända till naturen blivit mycket populär, inklusive att konsumera färre moderna, konstgjorda saker. Detta avser även medicin, där naturmedicin och homeopati blir allt populärare över traditionell behandling med kemiska droger.

Människor föredrar naturliga produkter utan kemiska gödningsmedel, naturlig förlossning utan att använda smärtstillande. Varför är det så att fler och fler människor känner ett behov av att gå tillbaka till naturen?

Svar: Förr i tiden fick människor mat och läkemedel från omgivningen, genom att använda olika växter, djur och naturliga gåvor från skogen. Och även i dag finns människor som vet hur man använder dessa saker. Människor var närmare naturen, som inte var så förorenad som i dag.

Innan vi uppfann förbränningsmotorn, som går med diesel eller gas, förgiftade vi inte miljön. Vår mat var fri från kemikalier eftersom den var naturlig. Människor åt kyckling och fisk som kom från naturliga levnadsförhållanden. Men under de senaste åren har situationen förändrats drastiskt.

Förr i tiden använde läkare naturliga mediciner. En gång när jag reste genom Kanada, besökte jag en gammal by som bevarades som ett museum. Det fanns en intressant punkt: en byläkares hem. Och runtom fanns jordbruksland där han odlade medicinalväxter som han torkade i huset.

Det var uppenbart att det var en riktig produktion. Vanligtvis var en läkare en mycket förmögen person eftersom alla behövde honom. Och läkaren visste verkligen hur man kunde bota. Annars skulle ingen kalla på honom. Varje by hade sin egen sjukstuga som drevs av dem som hade kunskap och yrket fördes vidare från generation till generation. All medicin togs från naturen.

Vi ser att djuren botar sig med växter. Som när en hundägare tar ut sin hund och hunden genast börjar söka efter växter att konsumera. Den känner vilken växt som är nödvändig för dess kropp. på samma sätt är våra kroppar också djur och det är verkligen synd att vi har distanserat oss så mycket från naturliga läkemetoder.

Men en modern människa vet inte hur man behandlar sig med växter. Och det är omöjligt att föreställa sig att alla invånare i en stad med en befolkning på många miljoner skulle resa till en skog i jakt på medicinalväxter för sin behandling.

Det är säkert att den teknologiska processen inte kan vändas. Men efter alla våra förhoppningar om tillhörande välstånd och lycklig framtid, börjar vi plötsligt tvivla på att denna utveckling har varit till vår fördel. Vi ser många negativa konsekvenser, även om vi försöker ignorera dem eller tänka att de är oundvikliga.

Hela vår utveckling (inom teknik, medicin, familjeliv, utbildning etc.) har passerat en viss topp och även om vi trodde att vi bara skulle stiga högre och högre, började vi att sjunka. Vi håller inte balansen genom att flytta till mittlinjen, utan i stället lutar vi åt ena sidan och förlorar vår balans.

Kanske måste vi ompröva vår inställning och välja mittlinjen så att vi inte kastar bort de naturliga metoder som finns för behandling och helt gå över till kemikalier.
[162234]

Från KabTV’s “A New Life” 20150630

Utan en inre glöd ingen framgång

Fråga: Hur är det möjligt att göra arbetet för varje expert på integrerad utbildning mer effektivt för att uppnå maximal spridning?

Svar: Det viktigaste för en person är erkännande, högaktning, respekt, och medkänsla med det samhälle man verkar i.

I princip vill vi göra samma sak i den institution eller på det företag där vi sprider integrerad utbildning och information.

När vi når en gemenskap, börjar vi väva ett nät av förbindelser så att folk blir sammanlänkade, kommer att förstå hur mycket de kan inspirera och lyfta samhället (det kommer att bli mer bekvämt och lättare för dem att arbeta). Så mycket som de kan förbättra både sig själva och den atmosfär i vilken de existerar, så mycket kan de glädjas och känna sig nöjda med detta. Vi måste på så vis artificiellt upprätthålla ett tillstånd tills vi börjar få det från en inre förbindelse mellan oss.

Därför är det nödvändigt att utse någon ansvarig som initierar, som måste tänka på allt in i minsta detalj och hela tiden se till att det bland medlemmarna i gemenskapen alltid kommer att vara ett ständigt uppstigande. Han måste välja speciella material för dem och organisera telefonkommunikation mellan dem för ömsesidigt stöd under hela dagen, det kan vara så att han kan skicka var och en av dem några klipp, det kan vara en fem minuters paus eller en vänskaplig middag för att stärka förbindelsen och enheten.

Vi som är involverade i spridningen måste förstå att vi utan en inre eld inte har något att förmedla till andra. För en person som är på dåligt humör, i en personlig nedgång, kan inte ens gå till jobbet. Därför behöver den personen gemenskap när han är nere. Det är nödvändigt att lyfta upp honom, att ställa honom på benen, uppmuntra och återuppliva honom. Och först då kommer han att vara full av inre energi. Med en speciell atmosfär av anslutning kan han gå och göra något ytterligare, annars kommer han att helt enkelt förstöra allt arbete.

Vi vet att vi innan varje möte med en person, eller med grupp människor, eller till och med med en stor publik, måste vi praktisera och förstora enheten mellan oss. Innan vi börjar studera måste vi förenas, nå en övergripande spänning,  känsla av säkerhet, känslan av vårt högre tillstånd. När vi kommer ut till människor, måste vi demonstrera tyngden i vår kunskap så att samhället kommer att tro att vi hittat en nivå över alla andra.

Även om vi förstår att detta är psykologiskt arbete, är det viktigaste att närma sig allt på rätt sätt. Det är nödvändigt att det finns en intern explosion, ett slags eld, en värme mellan oss. När vi går ut till samhället, måste folk känna att det inte är tre personer som står framför dem, utan att det är en, en gemensam helhet. Vi börjar leka med gemenskapen med sex händer, som en kropp. Det är det vi är tvungna att göra.

Därför kan vi inte göra någonting utan att känna anslutning och enighet. Även om vi besökte några arbetslag i en fabrik i dag och efter det behöver gå till något kontor för spridning, måste vi ändå ladda upp mellan dessa två händelser.

[118059]

Från ”Genom Tiden” på Kab TV, 2013.09.17

Tiden att födas har kommit

Det finns bara en lag, en kraft, som verkar på mig från det andliga fältet, från den ändlösa oceanen av Ljus. Den vill bara en sak, att dra mig till sitt centrum, till det goda.

Mitt egoistiska begär (min ”laddning”) växer och utvecklas konstant, därför kommer jag mer och mer i obalans med det andliga fältet.

Jag kommer längre och längre bort från det godas centrum. Men fältet förändras inte, det är jag som förändras. Förändringarna till det värre sker ofrivilligt, automatiskt i mig. Det är därför mitt tillstånd hela tiden förvärras.

Jag är inte ensam i detta fält, det finns sju miljarder människor till som jag, små egoistiska ”laddningar”. Och alla mår vi, mer eller mindre, ”dåligt”.

Vid slutet av vår egoistiska utveckling rör vi oss maximalt bort från det godas centrum till den mest avlägsna cirkeln och börjar känna oss sammanbundna.

Detta försvårar vårt redan ”dåliga” tillstånd. Var och en börjar känna sig beroende av alla andra. Detta tvingar en att hata alla och att lida för alla.

Vårt tillstånd är likt födslovärkar. Under graviditetens nio månader (mänsklighetens evolution) hjälper modern (naturen) fostrets (egots) utveckling så mycket hon kan.

Men när den fullständiga (egoistiska) utvecklingsnivån (global och sluten) är nådd, tvingar modern/naturen fostret att födas.

Den globala krisen är ett tryck på det gemensamma fostret, mänskligheten, för att den ska födas andligt.

Fostret måste vända sig till en position med huvudet ner (prioritera givande istället för tagande) och börja försöka komma ur sitt egoistiska tillstånd (hjälpa modern att föda honom).

Enbart på detta sätt kommer han att skynda på födslovärkarna och födas in i världen av Ljus.

(Från den dagliga lektionen 19.10.2009)

Att skriva på det oskrivna bladets substans hos ett barn

En fråga jag fick: Hur kan vi utbilda barn i dag när de är omgivna av så många frestelser? Hur kan vi hjälpa dem att undgå miljöns inverkan på sina små egon, och ge dem en utbildning som gör andlig utveckling till det viktigaste i deras liv?

Mitt svar: Detta är mycket enklare än det verkar. Om vi ger barnen de rätta förebilderna så kommer de att kopiera dem till sin relativt rena substans. Det är skrivet, att utbilda ett barn är som att skriva på ett tomt papper, eftersom det fortfarande inte har blivit skadat av allt socialt ”skräp”, förvirring och egoistiska beräkningar, som är fallet med vuxna.

Uppenbarligen är även barn egoister, de vill gärna lura varandra för att lyckas. De gör beräkningar mycket snabbt och handlar till förmån för sina egna intressen. Men deras beteende är naturligt och därför verkar det annorlunda än vårt. Med samma naturliga lätthet absorberar de våra förklaringar om det system de finns i, om världen och rätt typ av relationer. Sådana förklaringar tränger djupt in i deras känslor, och därför har man möjligheten att bygga upp deras inre system.

Det kan jämföras med ett datasystem. Själv är datorn bara en bit metall som är oförmögen att göra något av sig självt. Men när du installerar ett program i den, bestämmer programmet hur alla datorns komponenter kommer att ansluta och hur de kommer att fungera. Om du installerar ett nytt program i datorn kommer det att avbryta det föregående och instruera komponenterna att ansluta sig på ett annat sätt.
På samma sätt är det när du installerar ett nytt program på barnens ”hårdvara”, då kommer de att leva enligt programmets instruktioner. Detta kallas ”att uppfostra en människa”, och resultatet beror på den andliga nivån hos de vuxna som fostrar upp barnet.

Samhället måste utveckla en bättre förbindelse mellan barn och föräldrar

Enligt statistiska data är självmord den tredje största dödsorsaken bland tonåringar i Ryssland, efter olyckor och mord. Om ett barn med depression eller självmordstendenser känner stöd från sin familj, tänker det inte på självmord alls lika ofta. 62% av alla tonårssjälvmord är kopplade till problem i familjen eller till nära och käras likgiltighet.

Min kommentar: Tillväxten hos allas egoism leder till en naturlig ökning av barnmortaliteten. Lösningen ligger i att korrigera vår egoism till förmån för en bättre förbindelse mellan folk i allmänhet, och mellan barn och föräldrar i synnerhet.

Brittisk studie finner att våra barn är överarbetade och uttråkade

Aktuellt (från The Science Daily ):Bara en liten minoritet av barnen är sorgfria och många är uttråkade, finner en brittisk studie.” En brittisk studie om barns lycka och säkerhet medförfattad av en psykolog vid Hertfordshires Universitet har kommit fram till att enbart 11 procent av de granskade barnen är sorgfria och bekymmerslösa. Det visade sig även att 72 procent av de granskade angav uttråkning som orsaken till sin olycklighet.

Robert Hart från Intuitive Media tillade: “Barnen har sagt till oss att uttråkning är den största negativa orsaken, tillsammans med föräldrar som förväntar sig för mycket av dem och får dem att jobba för hårt. Barn vill ha mer frihet att leka, slappna av, ägna sig åt sina hobbies och vara kreativa.”

Min kommentar: Om vi skapar en vänlig värld för våra barn, vår framtida generation, och slutar behandla dem som om de behöver vara utrustade för ett tufft liv i framtiden, då kommer de att vara lyckliga!