Kategori: Perception

Hur vi utvärderar världen

Dr. Michael Laitman

Fråga: Hur är det möjligt att acceptera och älska alla människor? Det finns trots allt galningar och mördare bland dem.

Svar: Allt beror på i vilken utsträckning du ser på världen korrekt. Tro inte att du förändras och att världen inte gör det.

Så mycket som du förändras i din uppfattning av världen, kommer världen också att förändras i din uppfattning. Det visar sig att du i slutändan kommer att kunna se hela världen som absolut bra, korrigerad, och perfekt, eftersom du har förändrats.

Med andra ord, du utvärderar världen antingen enligt din korrigering eller enligt din korruption.

Från KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 5/17/20

En persons syfte

Dr. Michael LaitmanFråga: Hur är det möjligt att upptäcka och veta våra syften?

Svar: Vem som helst kan lära sig sina syften och öden som det högre programets naturliga styrande över världen.

När man lär sig och utforskar detta program börjar man gradvis känna sin andliga unikhet: vad ens roll är i denna inkarnation, ödet med ens tidigare reinkarnationer, ens inre karaktär, natur, motiv.

Därefter förstår man hur man ska integrera i detta system och kontrollera det. Man utforskar allt genom sina personliga inre karaktärsdrag. Det är så man tar sig in i kontrollcentret med sina begär och intentioner.

Fråga: Till exempel har jag ett begär att njuta av mat.

Svar: Det tillhör det fysiska livet. Vi pratar om det man finner ovanför det. Allt som hittas inom ramen av våra liv – mat, sex, familj, rikedom, makt och kunskap – är relevant för vår värld.

Och det finns motiv och begär som styrs ovan den fysiska substansen: uppnåendet av meningen med livet, innebörden av syftet med existensen, den högre världen, Ein Sof (evigheten) och inte enbart träda in i dess högre form av styrande, utan också kunna kontrollera det, se dess eviga framfart.

[167424]

Från den dagliga kabbalalektionen 2015.09.20

Är det möjligt att kroppen får evigt liv

Laitman_709Fråga: Den fysiska kroppen är en del av korrigeringen. Om en person lär sig leva enligt mitzvot (budord), kommer ens fysiska kropp då bli odödlig?

Svar: Den fysiska kroppen har ingen koppling till mitzvot. Observerandet av mitzvot är korrigeringen av egot till att anta en karaktär av givande och att älska andra. Och denna karaktär kallas korrigeringen av Adam (människan).

Vi är tillsagda att ändras gradvis, om och om igen, var och en av våra 613 begär från egoistiskt till altruistiskt användande, och på detta sätt känner vi den högre världen mer och mer, och med mer och mer klarhet ser vi saker och ting genom dess korrigerade karaktärer.

Fråga: Vad är kropp inom kabbala?

Svar: En kropp är dess kollektiva begär. Vi har nu 613 egoistiska begär, det vill säga en egoistisk kropp, och när vi korrigerat egot behöver vi en ny, helig kropp, det vill säga begäret efter givande och kärlek.

[169727]

Från en kabbalalektion i Ryssland 10/11/15

Varför vet vi inte tidpunkten för vår död

Laitman_080 Fråga: Varför är dödens timme inte känd av oss i förväg?

Svar: Det är väldigt bra att den är dold för oss på grund av att jag måste nå en nivå där det inte är viktigt vid vilken tidpunkt i mitt liv, i min bestialiska existens, som jag separeras från den fysiska kroppen.

Jag måste nå en nivå där jag lever i själen, inte kroppen, så att det inte spelar någon roll för mig om jag har lämnat kroppen eller inte. Om jag fortsätter att existera i den beror det på att jag på något vis kommer kunna fortsätta givandet till mänskligheten.

Alltså spelar det ingen roll för mig vid vilken tidpunkt jag kommer separera från kroppen. Jag är helt enkelt under den högre styrelsens kontroll, och det är allt.

Från illusionen av perfektion

Laitman_703_04Fråga: Hur upplever en Kabbalist livet?

Svar: En Kabbalist känner våra liv enbart som ett sätt att träda in i en högre dimension och stiga upp längs de andliga graderna.

Allt som händer i vår värld och i livet själv är enbart villkor för mer andlig utveckling. Därför relaterar en kabbalist till vår värld enbart på ett praktiskt, klart och strikt sätt.

Självklart kan han njuta av alla materiella saker: musik, litteratur, konst, natur, etc. Men inuti honom finns alltid väldigt klara direktiv: Jag gör det för att avancera och få förståelse av de högre världarna. Han märker bräckligheten, det betydelselösa, och illusionen av våran värld, och förstår att det uppstår i hans medvetande med mening.

Precis som bilderna vi ser på en datorskärm inte är något mer än elektriska signaler som skapar en bild på plasman, är mänskliga känslor på samma sätt inget mer än elektriska signaler, inget mer. En kabbalist förstår illusionen av vilken materiell känsla som helst: antingen positivt eller negativt. Han ser att allt omkring oss existerar enbart i vår perception, inom oss.

Därför är han inte rädd att dö. Han vet att hans fysiska kropp måste dö, men uppnåendet av den högre världen, den så kallade själen, kommer existera till graden av dess korrektion medan den ännu var i denna kropp och kan fortsätta korrigeringen ytterligare.

[146681]

Från KabTVs ”Korta berättelser”, 2014.10.22

Full tillgång till livets program

Dr. Michael LaitmanFråga: Existerar ”profetiska” drömmar?

Svar: Det finns folk som kan förutse framtiden. De träder in i en speciell form av trance, likt sömn, och kan se vad som inträffar i framtiden. I riktiga livet är dessa stadier ännu ej uppfyllda, men de kan vara synliga i ett drömtillstånd.

Kommentar: Det visar sig att några drömmar triggas genom tidigare erfarenheter som finns kvar i en person och vissa drömmar avslöjar framtiden, som om vi vore kapabla att nå kontakt med ett högre flöde av information.

Svar: Ja detta är möjligt, på grund av att var och en av oss har ett program med allt som kommer hända en innan ens liv är slut, och kanske efteråt. Och om en person innehar särskilda möjligheter som låter honom se in i framtiden, då kan han förutse den.

Det har funnits siare likt detta genom historien. I alla tider har människor använt dem, men till slut blev de vanligtvis dödade för att ha förutspått ovälkomna händelser. Det är ingen slump att framtiden är dold från oss. Det är bättre för oss att inte veta vad som ska hända och i stället försöka bygga en framtid åt oss själva genom att tänka att det är upp till oss.

Djur planerar inte för framtiden, utom samlar instinktivt föda till vintern. De gör det inte medvetet utan instinktivt. Och om en person visste sin framtid, skulle han ta livet av sig på grund av att hans liv skulle förlora all mening. Därav har naturen inte gett oss möjligheten att se framtiden.

Dock har vi, enligt visdomen Kabbala, möjlighet att förbättra vår framtid. Vi kan höja oss över vårt programmerade öde om vi kan stiga till nivån där detta program om framtiden är skrivet och träda in i den datorn, den rätta mappen och omprogrammera hela vårt liv på nytt.

Vi själva kommer att kunna planera kommande steg och ändra alla stadier vi går igenom, utom det sista steget. Det slutliga stadiet hänvisar till en högre nivå, som vi nu är oförmögna att nå.

Visdomen kabbala förklarar att detta är det bästa och perfekta tillståndet. Och om vi vill avancera mot det genom en god väg, måste vi studera det och därigenom gradvis förstå hur vi kan uppfylla denna ljusa framtid på varje nivå av vår utveckling.

Med början idag kan jag dra fragment av en god framtid till mig själv och omedelbart förverkliga dem i mitt liv. Detta är syftet med visdomen kabbala som lär oss hur vi ska realisera vår goda framtid.

[152333]

Omkopplaren av min världsbild

Laitman_131Fråga: Vad är, enligt din åsikt, den svåraste punkten för uppstigning till uppenbarelsen av den övre världen för en kabbalistisk nybörjare?

Svar: Den största utmaningen, skulle jag vilja säga, är det revolutionerande i att förstå mig själv och världen, som händer i mig när jag inser att hela skillnaden mellan den här världen och den övre världen bara finns i min uppfattning, min inställning till världen:
När jag relaterar naturligt till det, egoistiskt, eftersom jag föddes sådan, kallas den värld jag uppfattar för “DEN HÄR VÄRLDEN.”

Och då alla människor uppfattar den på det viset, kallar vi den “VÅR VÄRLD.”
När jag behandlar världen som att den och jag är samma sak, med kärlek och givande, så kallas i det fallet den värld jag uppfattar och känner för ”övre”, “andlig” och “framtiden”, med hänsyn till min tidigare uppfattning i det förflutna.

Att förstå att, det bara är att “vrida på uppfattningens omkopplare”, och den finns inom dig: ”begär och tankar för min egen skull” är “den här världen” och “begär och tankar för andras skull” är “den övre världen”, anser jag vara det svåraste i en människas liv.

Det är otänkbart att föreställa sig detta och att känna det så det blir “ditt”, det är så svårt att det tar många år och enligt mina observationer, tiotals år!

Vi kan enkelt och naturligt föreställa oss “en annan värld” som existerar utanför vår värld, universum, eller bortom vårt livs gränser, efter döden. Det är naturligt att tänka sig det som Jorden, eller i form av andra varelser och bilder, men inte att det som enligt min uppfattning visar sig som saker och människor omkring mig, är mina delar, delar av mig själv.

Vi kan inte acceptera detta även om vi upprepade gånger hört och läst att skillnaden mellan världarna finns i vår inställning till omgivningen: riktad mot mig själv – jag känner den här världen, vänd bort från mig själv – jag känner den övre världen.

Vi är så vana vid, rotad i känslan av omvärlden som en fast, oföränderlig verklighet, att vi inte kan föreställa oss att allt beror på vår inställning till den.

Kabbala säger att jag uppfattar världen inom mig och att den inte existerar utanför mig. Därför “räknade jag ut” att jag måste förändra mig själv. Att ändra mig själv betyder inte att förändra mina begär och kvaliteter utan min inställning gentemot världen, min intention, hur jag kan använda den, som är att antingen använda mig själv och omgivningen gentemot mig själv (för min skull) eller bort från mig själv (för andras skull).

Det tog lång tid att göra den här förändringen i mig själv. Men när du känner att det existerar, jobbar du med det, att ändra från till mig själv till bort från mig själv blir det enda viktiga i livet. Det verkligt andliga arbetet börjar här: självanalys och verkan av korrigering.

I dag sker den här revolutionen i medvetandet i hela världen; alla kommer att känna denna ”omkopplare” inom sig och eftersom denna insikt kommer till massorna, kommer det att gå relativt lätt för varje person.

[61124]

Om jag förändrar mig, förändras allt

thumbs_laitman_546_03En fråga jag fick: Om jag är omgiven av delar av min egen själ, varför kan jag inte tvinga dem att vakna till andlighet?

Mitt svar: Det finns inget tvång av det här slaget, det finns inget tvång i andligheten. De som omger dig är inte delar av din själ ännu. Om du redan kände dem som dina egna, då skulle du bli anknuten till dem och väcka dem.

Uppväckande ska komma genom din egen kärlek. För närvarande kanske du vill väcka dem på grund av din egoism, med våld, med din makt. Det är förbjudet att göra det! När du korrigerar dig själv och börjar älska din nästa som dig själv, kommer er uppfattning ändras. Du kommer att se att alla andra är korrigerade och du kommer inte vilja ändra någonting med våld.

Splittrad Enhet

We are all linked to each other, like organs, sinews, and cells of one body. Our body is an interweaving of infinite links between minute parts, systems, and cells. That is also how we are interwoven between us and linked to each other. We are apparently found in some sphere which is entirely filled with all kinds of threads and types of connection that link us into one. There are billions of links and every link acts at the “speed of light,” really with infinite speed.

We don’t need to arrange and stabilize these links in ourselves, they are revealed in us ready-made. This is revealed to us from the state of Malchut of the world of Infinity; this passes through a shattering and these parts are revealed before us as apparently far from each other.

But in fact, this distance between them is required for us to create a “sensitivity,” to focus the “resolution,” making it possible for us to see them and the links between them. Otherwise this is impossible; we can distinguish the details of the picture only on condition that they are separate, only in the gap between them.

Therefore, in order to see the entire general system and to be included in it, we must realize the principle of “And you shall love your friend as yourself.” For “your friend” is not some stranger; rather, this is myself. And no matter what I look at, I see my parts that are found outside of me and seem distant and remote, opposite me, so that in this manner I will better discover the concept of the shattering. The stronger the shattering works in me, the more the world seems fragmented and unattainable. This fragmentation testifies to the intensity of the shattering in me.

[118571]

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 10/18/13, Writings of Baal HaSulam

Related Material:

The Key To Attainment

The Mosaic Of My Soul

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Perception, Spiritual Work | Add Comment →

 

 

Vi är alla kopplade till varandra, som organ, senor, och celler i en kropp. Vår kropp är en sammanväva av oändliga länkar mellan delar, system och celler. Det är också hur vi är sammanvävde mellan oss och kopplade till varandra. Vi tydligen befinner oss  i någon sfär som är helt fylld med alla typer av trådar och typer av anslutning som länkar oss till en. Det finns miljarder av länkar och varje länk agerar på ”ljusets hastighet”, egentligen med oändlig hastighet.

 

Vi behöver inte ordna och stabilisera dessa länkar i oss själva, de avslöjas i oss rean färdiga. Detta manifesteras för oss från det tillstånd av Malchut fram världen av Oändlighet, och passerar genom splittring så att  dessa delar ser ut långt från varandra for oss.

 

Men i äntligen detta avstånd mellan dem krävs för att vi ska skapa en ”känslighet”, för att fokusera på ”upplösning”, vilket gör det möjligt för oss att se dem och kopplingarna mellan dem. Annars är detta omöjligt, vi kan urskilja detaljerna på bilden endast när de är separerade, bara i gapet mellan dem.

 

Därför, för att se hela generella systemet och allt som ingå i det, måste vi inse principen ”Och du skall älska din vän som dig själv.” ”Din vän” är inte någon främling, utan är jag själv. Och oavsett vad jag ser, ser jag mina delar som finns utanför mig och verkar avlägsna och fjärr, mitt emot mig, så att på detta sätt jag bättre kommer att upptäcka begreppet splittring. Ju starkare splittring jobbar i mig, desto mer världen verkar splittrad och ouppnåeligt. Denna splittring vittnar intensiteten av krossande i mig.

 

Världen som en sci-fi film

Dr. Michael LaitmanFråga: Om Israel är motorn som är ansvarig för att få världssystemet att fungera, vad bör de veta för att göra sitt jobb?

Svar: Israel behöver veta allt om systemet – om kraften som sköter systemet och systemet själv – till följd av att korrekt få det att komma i kontakt med den högre kraften.

Den övre kraften är nästa nivå över oss, och direkt under den finns Israel, och under Israel resten av världen. Det finns tre nivåer, och så här ser systemet ut.

Israel tar emot order från den övre kraften och förmedlar dem neråt, anpassar dem för denna överföring och agerar som ett huvud relativt kroppen.

Israel måste ha kontakt med världens nationer och känna vad de saknar, och därefter föra deras begär uppåt mot den övre, som kallas MAN, en bön. Sen måste de anpassa sig själva korrekt så att den övre kraften kommer ha möjlighet att sprida sig från toppen ner på bästa möjliga sätt.

The Three Levels Of The System

Detta innebär att Israel måste agera först och detta framkallar nästa process där den högre kraften börjar verka.

Detta system inkluderar hela verkligheten: våra begär, tankar och känslor. Hela vårt liv förändras, inklusive vår uppfattning av verkligheten och hur vi känner den. Världen blir en annan plats, som i en science-fictionfilm. Vi börjar se krafterna som opererar i världen och systemen som står bakom dem. Denna värld blir en teater, vägledd och satt i rörelse bakom scenerna. På så vis uppfattar vi kontrollsystemet. Den externa formen är enbart nödvändig för att göra det möjligt för oss att få kontakt med det det inre systemet.

[139118]

Från KabTV’s ”Världar möts”, 2014.06.18