Kategori: Kropp och själ

Var är roten till min själ?

Dr. Michael Laitman

Fråga: Hur kan en person veta var roten till hans själ kommer ifrån, till vilken del av Adam HaRishon man tillhör? Kan jag byta plats i det allmänna systemet?

Svar: Det går inte, det är omöjligt.

En person kan bara avslöja roten till sin själ när man når den eller kommer nära den. I det stora hela har man inget behov av detta eftersom funktionen i någon andlig rot, i varje cell, och i varje del av det vi kallar själen, är absolut identisk med alla andra delar av kroppen, som är att ta emot för att ge.

Var och en tar emot från hela kroppen för att utföra sin funktion och ger sedan tillbaka till kroppen. En person drar och leder all information genom sig själv, all energi och all kunskap, och ger sedan tillbaka till kroppen. Det är faktiskt på detta sätt som kroppen är låst i absolut förbindelse med sig själv och ständigt fungerar.

Från KabTV:s ”Fundamentals of Kabbalah”, den 25 november 2018.

Vad är själens embryo?

Dr. Michael Laitman

Fråga: Om själens embryo finns i mig, varför kan jag inte känna det som kroppens alla andra delar?

Svar: Längtan efter att uppnå den övre världen, det högsta ödet, att uppenbara Skaparen, att känna: ”Vem är jag? Vad är jag? Vad lever jag för?” Detta är själens embryo. Och vi känner det.

Allt härrör från punkten i hjärtat. Hjärtat är egoism, och punkten i det är embryot till vårt andliga kärl.

Från KabTV:s ”Fundamentals of Kabbalah” 10/7/18

Är det möjligt att kroppen får evigt liv

Laitman_709Fråga: Den fysiska kroppen är en del av korrigeringen. Om en person lär sig leva enligt mitzvot (budord), kommer ens fysiska kropp då bli odödlig?

Svar: Den fysiska kroppen har ingen koppling till mitzvot. Observerandet av mitzvot är korrigeringen av egot till att anta en karaktär av givande och att älska andra. Och denna karaktär kallas korrigeringen av Adam (människan).

Vi är tillsagda att ändras gradvis, om och om igen, var och en av våra 613 begär från egoistiskt till altruistiskt användande, och på detta sätt känner vi den högre världen mer och mer, och med mer och mer klarhet ser vi saker och ting genom dess korrigerade karaktärer.

Fråga: Vad är kropp inom kabbala?

Svar: En kropp är dess kollektiva begär. Vi har nu 613 egoistiska begär, det vill säga en egoistisk kropp, och när vi korrigerat egot behöver vi en ny, helig kropp, det vill säga begäret efter givande och kärlek.

[169727]

Från en kabbalalektion i Ryssland 10/11/15

Varför vet vi inte tidpunkten för vår död

Laitman_080 Fråga: Varför är dödens timme inte känd av oss i förväg?

Svar: Det är väldigt bra att den är dold för oss på grund av att jag måste nå en nivå där det inte är viktigt vid vilken tidpunkt i mitt liv, i min bestialiska existens, som jag separeras från den fysiska kroppen.

Jag måste nå en nivå där jag lever i själen, inte kroppen, så att det inte spelar någon roll för mig om jag har lämnat kroppen eller inte. Om jag fortsätter att existera i den beror det på att jag på något vis kommer kunna fortsätta givandet till mänskligheten.

Alltså spelar det ingen roll för mig vid vilken tidpunkt jag kommer separera från kroppen. Jag är helt enkelt under den högre styrelsens kontroll, och det är allt.

Från illusionen av perfektion

Laitman_703_04Fråga: Hur upplever en Kabbalist livet?

Svar: En Kabbalist känner våra liv enbart som ett sätt att träda in i en högre dimension och stiga upp längs de andliga graderna.

Allt som händer i vår värld och i livet själv är enbart villkor för mer andlig utveckling. Därför relaterar en kabbalist till vår värld enbart på ett praktiskt, klart och strikt sätt.

Självklart kan han njuta av alla materiella saker: musik, litteratur, konst, natur, etc. Men inuti honom finns alltid väldigt klara direktiv: Jag gör det för att avancera och få förståelse av de högre världarna. Han märker bräckligheten, det betydelselösa, och illusionen av våran värld, och förstår att det uppstår i hans medvetande med mening.

Precis som bilderna vi ser på en datorskärm inte är något mer än elektriska signaler som skapar en bild på plasman, är mänskliga känslor på samma sätt inget mer än elektriska signaler, inget mer. En kabbalist förstår illusionen av vilken materiell känsla som helst: antingen positivt eller negativt. Han ser att allt omkring oss existerar enbart i vår perception, inom oss.

Därför är han inte rädd att dö. Han vet att hans fysiska kropp måste dö, men uppnåendet av den högre världen, den så kallade själen, kommer existera till graden av dess korrektion medan den ännu var i denna kropp och kan fortsätta korrigeringen ytterligare.

[146681]

Från KabTVs ”Korta berättelser”, 2014.10.22

Förenad med Skaparen

Dr. Michael LaitmanI artikeln “Du har begränsat mig bakom och framför” lär vi oss hur ryttaren och hästen rör sig i perfekt samstämmighet. Vi, som all skapelse, spelar rollen som hästen, och ryttaren är Skaparen, som till fullo och helt naturligt styr den. Det finns inte en rörelse som hästen gör utan ryttarens påverkan. Men hästen själv vill följa med ryttaren till följd av sitt begär att förstå och att förutse sin ägares begär till en sådan grad att hästen agerar innan ryttaren influerar den. Detta innebär att vi måste nå en sådan nivå av kontakt med Skaparen, att vi agerar istället för Honom, tänkandes och kännandes i Hans ställe; det är så starkt vi bör vara i kontakt och hålla oss fast vid Honom.

Här når vi nästa nivå, nästa problem:Varför gör vi detta? Vi gör så för att ge Skaparen belåtenhet och inte för att vi ska må bra. Om jag gör saker för mig själv, så skiljer jag mig från Honom på grund av olikheter i attribut. Alltså måste vi tänka på det faktum att vi inte bara vill ha uppenbarelsen av Skaparen,utan vi vill det för att ge Skaparen belåtenhet.

Då börjar vi känna hur Han vill uppenbara sig för oss, för att kunna skänka oss glädje, för att kunna berätta allt för oss, och att dra oss till Hans värld av evighet och helhet. Vår värld, som döljer det, som är mellan oss och Honom, och våra kroppar och allt som omger oss, kommer gradvis försvinna. Då kommer vi enbart att se den enda kraften som styr världen och att vi är i den. Faktiskt börjar även forskarna att prata om detta idag.

Så vi måste börja känna smärta och glädje som ett resultat av vår intention. Varför vill vi avslöja honom, för vår skull eller för Hans skull? Här är det sista arbetet vårt ego måste göra. Ännu en gång kräver vi av Skaparen att ge oss intentionen att allt kommer från Honom och att allt är för Honom. Alla frågor, alla krav, alla begär, böner, alla klagomål, allting är åt Honom.

Försök aldrig hitta den minsta rörelse inom dig. Om det finns ett problem, vänd dig direkt till honom, oavsett vad det är, och arbeta med honom. Om du fokuserar dig själv korrekt med denna kraft, så ser du att allt löser sig. Detta innebär att jag vill avslöja denna kraft för att bara Han finns i världen och enbart så att vi alla kommer att få kontakt med Honom för att bli ”en under Honom”, att förenas som en enda ”häst”.

Vi måste känna glädje för att vara i kontakt med Honom, oavsett om denna kontakt är bra eller dålig. Om jag känner kontakten med Honom med den värsta känslan, så är det ett tecken på att det är ett bra tillstånd, om jag inte kommer ihåg Honom i de bästa känslorna, så är det ett tecken på att det är ett dåligt tillstånd.

Vi måste värdera dessa tillstånd enligt intensiteten av vår kontakt med Skaparen. Då  kommer vi gradvis flytta från känslor i våra begär av mottagande till känslor i begäret av givande. Detta innebär att all vår glädje, all vår längtan, redan är riktad mot Honom för att ge Honom belåtenhet, och sedan börjar vi, i intentionen att ge Honom belåtenhet, ta emot det övre Ljuset som fyller oss. Skaparen i sin helhet träder in i oss och vi börjar känna att vi är en helhet med Honom, som två älskare som förenas.

[105501]

Från den Europeiska kongressen, 2013.03.23, lektion 3
videoikon WMV | ljudikon MP3

Förstör inte unikheten

Dr. Michael LaitmanEfter att vi fötts med våra medfödda förmågor, absorberar vi ofrivilligt värderingar och normer från vår miljö. Var och en väljer sin påverkan på sitt sätt; även bebisar är attraherade till olika saker, fastän vi kanske inte alltid märker det. Och så blir fler och fler mindre, externa attribut, trädda på våra basala egenskaper.

På detta sätt är var och en unik och vi bör bevara denna unikhet. Vi kan bara undvika att hålla med om den externa influens som riktas mot denna unikhet. Till exempel om en person har vistats i en dålig miljö i fem år, som har haft negativ påverkan och lett honom i en antisocial riktning, så kan vi protestera mot denna påverkan. Men vi får inte protestera mot en persons naturliga och ursprungliga attribut, för de innehåller en persons rot, hans frihet. Vi har ingen rätt att röra den, för ingen kommer att kunna komma med något substitut till denna skapelsens generella mosaik.

Vi måste därför enbart sörja för en påverkan från en god miljö. Då kommer alla naturliga tendenser som en person har att utvecklas som de ska, även om den positiva inverkan från miljön fram till nu saknats.

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.12.29, ”Friheten”
videoikon WMV | ljudikon MP3