Förstör inte unikheten

Dr. Michael LaitmanEfter att vi fötts med våra medfödda förmågor, absorberar vi ofrivilligt värderingar och normer från vår miljö. Var och en väljer sin påverkan på sitt sätt; även bebisar är attraherade till olika saker, fastän vi kanske inte alltid märker det. Och så blir fler och fler mindre, externa attribut, trädda på våra basala egenskaper.

På detta sätt är var och en unik och vi bör bevara denna unikhet. Vi kan bara undvika att hålla med om den externa influens som riktas mot denna unikhet. Till exempel om en person har vistats i en dålig miljö i fem år, som har haft negativ påverkan och lett honom i en antisocial riktning, så kan vi protestera mot denna påverkan. Men vi får inte protestera mot en persons naturliga och ursprungliga attribut, för de innehåller en persons rot, hans frihet. Vi har ingen rätt att röra den, för ingen kommer att kunna komma med något substitut till denna skapelsens generella mosaik.

Vi måste därför enbart sörja för en påverkan från en god miljö. Då kommer alla naturliga tendenser som en person har att utvecklas som de ska, även om den positiva inverkan från miljön fram till nu saknats.

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.12.29, ”Friheten”
videoikon WMV | ljudikon MP3