Laboratorium för att korrigera det mänskliga egot

När vi talar om att närma sig Ljuset, givandet och kärleken, väcker det frågan om hur kan vi hitta den, hur skulle vi veta vad detta är?

Framför oss har vi ett mycket enkelt laboratorium, det är vi själva, avskilda från varandra genom vårt ego och i samma situation som ljuset är i beaktande mot ämnet, som är motsatt. Om jag vill förstå hur man kan relatera till Ljuset, är det upp till mig att förstå hur jag relaterar till varje person, till de andra, och tydligen finns samma relationer mellan människor som mellan oss och Ljuset.

Så, om jag frågar hur jag kan närma mig ljuset innan den knuffar mig med hjälp av en pinne, måste jag leva upp till tillståndet från Toran, ”Älska din nästa som dig själv.” Inget annat behövs.

Nära mig finns många människor som jag kan försöka ordna relationer med som dessa, och kanske kan jag även hitta folk som förstår mig och vi kan hjälpa varandra. Vi kan uppnå ömsesidig hjälp mellan oss. Vi kan antyda till varandra hur vi ska närma oss varandra trots det ömsesidiga ego som finns mellan oss. Så lär vi oss.

Till den grad vi vill närma oss varandra, kommer vi att låtsas att vi är bra, trevliga, givande, och kärleksfulla människor. Vi närmar oss Ljuset. På detta sätt lockar vi till oss mycket mer av dess påverkan på oss själva.

Det ökade flödet av Ljus kommer att ändra mig, men inte längre negativt. Det kommer inte längre att väcka nya egoistiska önskningar i mig. Snarare kommer det att förändra mina egenskaper. De rätta avsikterna visas i mig. Det är klart att jag spelar med avsikter, givande, och kärlek till en annan som jag inte riktigt har. Men jag försöker göra detta mekaniskt som om jag närmar mig Ljuset, och det börjar påverka mig, börjar väcka rätt avsikt i mig. Successivt kommer detta hända.

När ljuset utför någon form av positiv förändring i mig, så avancerar det mig, samtidigt väcker det också negativa egenskaper i mig, vilket innebär att jag kommer att upptäcka ytterligare portioner ego att arbeta på.

I slutändan kommer det att bli uppenbart att jag tar min personliga utveckling i egna händer och att jag inte längre är helt formlös, styrs blint av naturen. Istället styr jag min egen utveckling.

Trots detta måste jag förstå att allt detta beror på den miljö som jag väljer, mina försök att få kontakt med mina vänner i det andliga arbetet, att bygga ett laboratorium för oss att korrigera den mänskliga naturen tillsammans. Alla villkor, alla de lagar, som vi lär oss i den kabbalistiska visdomen härrör från detta. I princip är detta hela vår metod.

Det är tydligt att det finns många förhållanden och olika tillägg: hur vi måste förändra oss själva, hur man inspirerar en vän så han kommer att påverka mig positivt och kommer att dra mig fram, vad kan göras för att påverka honom mer, och hur vi måste hjälpa varandra att höja oss över vår natur.

Hela vår strategi är metoden för längtan efter ljuset. Vi behöver inte vänta förgäves på att ljuset ska påverka oss, tvinga oss att göra något genom sina negativa influenser.

Så organiserar vi grupper och studenter, och försöker organisera stora kongresser med specifika förberedelser där det är mest viktigt att förstå att allt hänger på mig, på oss, på summan av våra avsikter. Allt beror på alla, de som studerat en längre tid och de som kom för inte så länge sedan, men som redan har en tydlig förståelse, de som mer eller mindre har utkristalliserat rätt avsikt att föra oss närmare den högre kraften.

Så från vår egen önskan avancerar vi snabbt till ett tillstånd där vi börjar känna Ljuset som påverkar oss, för om jag önskar det, då är jag den första och det är det andra. Till graden av mitt avancemang mot det, kommer jag att känna dess inflytande på mig själv börja upptäcka det. Dock är det bara så om jag har en benägenhet att närma mig det enligt mina egenskaper. Det är så vi jobbar.

Tillsammans med detta förändras verkligheten. Jag börjar upptäcka naturens krafter – hur det fungerar inom det stilla, vegetativa, och levande inom oss och ansluter allt detta i en fullständig, global helhet och sedan börjar jag förstå Hela kärnan i detta. Massorna av människor och allt som existerar är genomsyrade av en enda makt inom ett nätverk av krafter, och det som uppenbarats för mig i enlighet med min avsikt.

Därför har vi samlats här för att försöka arbeta seriöst tillsammans med en avsikt, ett mål, vilket är att känna denna förbindelse mellan oss, detta nätverk av krafter som sträcker ut sig genom hela universum, ett nätverk som hanterar och ger liv åt allt som existerar, och när vi börjar att upptäcka det, börjar vi upptäcka dess lagar, hela skapelsens sanna inre naturlagar. Vi börjar lära oss dem.

Detta hjälper oss att stärka våra intentioner ännu mer, för att bättre förstå ljuset, den högre kraften i naturen. Vi kan fullända relationerna mellan oss och våra relationer med naturen, med ljuset, mer och mer. Vi kommer se vilka relationer, färdigheter och egenskaper mellan oss som är mest användbara och optimala.

På detta sätt kommer vi att börja välja nya vägar för oss själva: hur man skänker, hur man manövrerar inom våra egoistiska egenskaper, hur man ändrar dem gradvis, vi börjar med en egenskap, och senare byter vi ut resten med hjälp av de egenskaper som vi korrigerade innan, och så vidare. Så börjar vi lära känna en inre, personlig och djup psykologi.

Den interna integrationen av en person, efter att han börjat känna alla dessa egenskaper inom sig själv, och hur han kan styra dem kommer att upptäckas mellan oss mer och mer. Och viktigast av allt, vi kommer att känna varandra tydligt, och plötsligt kommer vi känna hur mycket vi limmas ihop i ett enda nätverk. Ett samarbete såsom detta mellan oss kommer att vara så stark att vi, med rätt intentioner inom oss, kommer ansluta all vår materia, som absorberar och fylls med egenskaper givande och kärlek, med egenskaperna hos ljuset, i den enda formen av Adam (människan).

Detta är vårt yttersta mål, och det minimala målet är att börja agera på detta sätt mellan oss, att likna Ljuset så mycket vi kan med all den kraft som finns tillgänglig för oss. Detta är tillräckligt. Om vi ​​förverkligar detta mål både kvantitativt och kvalitativt med det vi redan har samlat inom oss, även för en kort stund, om vi kan upptäcka lite av vår formlikhet med Ljuset, då kommer vi att upptäcka det inom oss.

Det finns bara en exakt fysikalisk lag här, lagen om ekvivalens i form. Detta är det tillstånd som vi alla vill nå på vårt konvent. Jag hoppas att vi kommer att lyckas. Allt beror på var och en av deltagarna, de som redan finns här i dag och de som kommer att anlända i morgon, därefter börjar vårt stora konvent tillsammans.

Vi är nu på en särskild plats. I denna stad, har de ofta försökt att göra olika korrigeringar, revolutioner och förändringar under loppet av mänsklighetens historia, och jag tror nu det är upp till oss. Vi vill göra en inre revolution inom oss, bli givare, de älskande, som religioner och naturens lagar har krävt av oss och som i huvudsak är det samma sak.

Jag hoppas att var och en kommer att relatera ansvarsfullt till den uppgift som står framför oss, och vi kommer att göra det.

[112156]

Från den förberedande lektionen inför kongressen i St. Petersburg, 2013.07.11
videoikon WMV | ljudikon MP3