Utan det finns det inget liv

Dr. Michael LaitmanOm ljuset kommer från ovan och ger sin kraft till den lägre delen (AHP) från den övre delen som är under den andra restriktionen (Tzimtzum Bet) för att återvända till den första restriktionen (Tzitzum Alef), så börjar den operera. Sen träder detta ljus i den lägre nivåns övre del (GE) och korrigerar den. Det visar sig att den övres AHP håller sig fast vid den lägres GE och de blir en helhet.

Without It There Is No Life!
Ljuset opererar på dem genom att förändra hela strukturen av de tio sfirot. Alltså, alla nivåerna är kopplade likt en kedja, eftersom alla träder in i de andra med sin del. Annars skulle de inte kunna vara kapabla att få kontakt.

Uppfyllandet är när varje del träder in i de andra, som två metallbitar som träder in i varandra eller två vätskor som blandas. Det finns olika typer av kontakt, som när var del ger till den andra och tar emot från den och så skapar de något nytt. Utan det finns inget liv!

Faktiskt är det väldigt svårt och komplicerat att förstå för detta är livets essens. Varje del träder in i varandra och annullerar sig själv. Det är vid punkten man annullerar sig själv som man kan känna de andra, uppfatta och ta emot det. Den letar efter stället där de andra har annullerat sig själva för att kunna penetrera den. Detta är en gemensam djup, inre penetration som är väldigt komplex och som ett resultat kompletterar båda sidorna varandra: den ena av GE och den andra av AHP.

Alltså den övre och den lägre delen kräver en ny gemensam Partzuf. Två skapade varelser kan skapa en tredje gemensam Partzuf mellan sig.

[116458]

Från den tredje delen av  den dagliga kabbalalektionen, 2013.09.08, Talmud Eser haSfirot
videoikon WMV | ljudikon MP3