Filmprojektorn finns inom mig

Dr. Michael LaitmanJag finns faktiskt inte i världen, utan världen finns inom mig.

Processen av att ”läsa” den yttre verkligheten som intern är indelad i fyra nivåer, och genast på första nivån bör jag guidas enbart av vad jag ser.

Och jag ser att Skaparen gör denna ”projicering” åt mig. Det är som att en projektor är placerad inom mig och den visar hela världen och allt som händer i den. Ljuset från denna ”glödlampa” i denna ”projektor” passerar genom ”filmen” delade i rutor och faller på ”skärmen” i mitt medvetande: Därmed ser jag den nuvarande bilden av världen. Men Skaparen själv är det abstrakta övre ljuset, evighetens ljus.

The Film Projector Is Within Me
Så i själva verket är ”filmen” mina reshimot som skapar den eller den bilden. Och hade det inte varit för denna mekanism hade jag aldrig kunnat urskilja vad som händer för alla reshimot hade förblivit inombords. Men, Skaparen lyser upp min inre värld som om den vore en yttre verklighet.

Baal Hasulam skriver om detta i ”Introduktion till boken Zohar”.

[117456]

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.09.22, Baal HaSulams skrifter
videoikon WMV | ljudikon MP3