Jämlikhet är en nödvändighet i gruppen

Endast under tillstånd av enhet i gruppen kommer vi att kunna nå allt på vår väg. Och om det inte finns en sådan enhet, då är våra krafter försumbara. Det bli endast en materiell kraft, och även om vi lyckas nå någonting, blir det bara ytligt. Vi kan bli väldigt framgångsrika i det materiella, men det är inte värt något i andligheten.

Gruppen måste skydda sin enhet, förbindelse, och jämställdhet som vitala nödvändigheter! Vi måste bete oss mot yttre folk på samma sätt alla andra gör; använda domstolar, advokater, och reklam, såsom är brukligt i världen. Men internt måste relationerna mellan vänner byggas i formen av en cirkel. Det förste förhindrar inte det andra: i cirklar (igulim) inuti och som en linje utåt .

Du kan vara en stor kabbalist, men ute ska du bete dig på samma sätt som de andra. Om någon försöker lura dig, måste du också tricksa. Om någon försöker stjäla från dig, måste du agera på motsvarande sätt. Det betyder inte att du ska stjäla, men man ska inte vara naïv och blåögd, såsom folk är vana vid att se på kabbalisterna. Om alla runt om beter sig på ett sådant sätt, varför ska kabbalisterna bete sig annorlunda? Människor tror att de blir kallade för rättfärdig om de tillåter andra att utnyttja dem. Men naturligtvis man ska inte vara så naïv.

Sådant är det externa beteendet, men inom gruppen vi ska behålla cirkeln på det mest exakta sättet. Ömsesidig garanti förpliktar oss att upprätthålla jämlikhet. Dock ska jämlikheten vara relativ; det som krävs av alla är att varje person, enligt sina möjligheter, annulerar sig själv. Jämlikhet betyder att varje person investerar i den så mycket han kan, eller i alla fall att man jobbar på att göra det.

Gruppen ska inte ha människor som kontrollerar den som de vill. Det är möjligt att de har rätt och de vet hyr man ska kontrollera allt, men det ger ingen andlig framgång. Vi kan nå stor materiell framgång, men utan en andlig komponent kommer allt detta så småningom försvinna som en såpbubbla.

[118252]

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.10.10, Rabashs skrifter
videoikon WMV | ljudikon MP3