Global kabbalakongress och Integrerad Utbildningsträning i Israel

Dr. Michael LaitmanBnei Baruchs Globala Kabbalakongress

Bnei Baruchs globala kabbalakongress kommer att äga rum 6-8 februari 2014. Kongressen kommer att hållas i Bnei Baruchs nya byggnad i Petach Tiqva utanför Tel Aviv om utrymmet tillåter.

Integrerad Utbildningsträning i Israel

Före den globala kongressen går av stapeln kommer det 4-5 februari att ske en intensivträning i metoden för integrerad utbildning för våra vänner från utanför Israel.

Vänligen informera alla vänner och intresserade, då det är mycket billigare att boka flyg ju tidigare man gör det.