Kategori: Kabbalistiska källor

Den andliga källan till morgonlektionerna

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad är den andliga roten till den dagliga kabbalalektionen som äger rum mellan tre och sex på morgonen?

Svar: Det är att gå upp med tanken på Skaparen och omedelbart skapa en kontakt med honom för att han längre fram ska bestämma hela din arbetsdag, och du måste upprätthålla samma kontakt som du byggt upp under morgonlektionerna under allt om sker i detta liv.

Fråga: Varför börjar vi studera just mellan 3 och 6 och inte 2:40 eller någon annan tid?

Svar: I princip är det nödvändigt att studera vid midnatt, men midnatt är inte klockan 12 på natten som vi vanligtvis tror det är. Så det är nödvändigt att dela natten i två halvor, och detta är också en tid som varierar. Så det är nödvändigt att börja studera vid midnatt.

Fråga: Varför använder vi oss inte av lektionerna som sedvanligt organiserades vid Abrahams tid? Han brukade bjuda in människor till ett bord, ge dem mat och dricka, och hålla en lektion.

Svar: Det sägs att han hade ett tält och att han kallade alla dit. Tältet stod vid vägkanten och handelsmän brukade passera förbi, alla sorters ambulerande byteshandlare, och de kom till honom för att vila och dricka te. Samtidigt berättade han om sin lära.

[129494]

Gratis kabbalakurs online

Ta reda på meningen med ditt liv

Unionen som håller oss samman för livet


Dr. Michael Laitman
Från Rabashs artikel Ni står alla idag: ”… Detta är innebörden av det som står skrivet, ”Ni står alla idag”, det vill säga allt du gått igenom, alla tillstånd du upplevt, tillstånd av gadlut eller tillstånd av mindre än gadlut, vilket ansågs som mellanliggande eller så. Du tar alla dessa detaljer och du jämför inte en grad med en annan eftersom du inte bryr dig om någon belöning, utan enbart för att Skaparen vill det.  

…. Detta betyder att Skaparen då ingår en pakt med honom. Med andra ord, precis när någon accepterar Hans arbete utan villkor och går med på att utföra det heliga arbetet utan belöning, vilket kallas ”Ovillkorligt uppgivande”, detta är tiden då Skaparen ingår en pakt med honom.

….När två personer ser att de älskar varandra, ingår de en pakt mellan varandra att deras kärlek alltid ska stanna.

Vid varje nivå upplever man ett tillstånd av förvirring och kraftlöshet. Man går igenom dessa tillstånd när man inte inser exakt vart man ska gå och hur man ska avancera.

Helt plötsligt känner vi att vi inte är kapabla att göra minsta rörelse, vi förstår inte heller varför vår vitalitet och känsla är borta. Vi läser, men ser inget likhet med det vi såg dagen innan eller dagen dessförinnan. Ibland kommer vi inte ens ihåg vad som hände dagen innan eller dagen dessförinnan. Vi blir bortkopplade.

Med andra ord går vi igenom flertalet tillstånd av närmande till och distanserande från andligheten. Det verkar för oss som att unionen med Skaparen fungerar bättre på avstånd, så vi kommer ihåg goda tillstånd när dåliga tider kommer, därmed fortsätter vi hoppas att allt kommer förbättras och återgå till det normala.

Men det är inte så. Unionen är av kvalitativ natur, inte kvantitativ. Faktiskt handlar det inte om våra tillstånd alls. Vid något tillfälle, klarar vi av att förenas med Skaparen inte på grund av ett bra tillstånd vi är i eller för att vi vill återfå vår förening i våra minnen när vi går igenom svåra tillstånd, utan snarare för att vår kontakt gjorde Honom glad och gjorde oss lik Honom. Så, för oss gör det ingen skillnad vilket tillstånd vi går igenom: bra eller dåligt. Goda tillstånd kan vara ännu mer förvirrande för oss än de dåliga.

När vi befinner oss i ett dåligt tillstånd, för våra egon oss framåt och tvingar oss att söka efter alternativ, och tvingar oss på så vis att agera. När ett gott tillstånd inträffar, lugnar det oss och uppfyller oss så att vi inte söker andra alternativ. Vi är oförmögna att ändra oss  tills ett icke uppfyllt begär väcker oss. Då måste vi komma ihåg unionen som vi skapat och dra detta begär från det förflutna till nuet för att fortsätta vår utveckling.

Denna ”överenskommelse” skyddar oss inte bara mot vår brist i vår förbindelse, utan gör Skaparen glad ovan alla sorts förnimmelser av bittert/sött. Vår union har flera villkor som gäller för vartenda tillstånd.
[107685]

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.05.17, Rabashs skrifter
 videoikon WMV | ljudikon MP3

Kurs på svenska

Jag vill göra alla mina läsare uppmärksam på att mina erfarna studenter i Sverige erbjuder en ny termin av grundkursen i kabbala med början 7 oktober 2012.

Online, live, helt gratis. Reservera din redan plats nu!

Kabbalister om andligt arbete i gruppen, del 14

Dr. Michael LaitmanKära vänner, ställ gärna frågor om dessa stycken av de stora kabbalisterna. Kommentarerna inom hakparentes är mina.

Principer för andligt arbete i gruppen

Den som tänker att han bedrar sin vän, bedrar i själva verket Skaparen, eftersom bara Skaparen existerar förutom människan. Så är det för att skapelsens essens är att människan kallas ”skapelse” enbart med avseende på sig själv. Skaparen vill att människan ska känna att han är en separerad verklighet från Honom; men förutom det är allt ”hela jorden är full av Hans härlighet”.

Därmed, när man ljuger för sin vän, ljuger man för Skaparen; och när man gör sin vän ledsen, gör man Skaparen ledsen.
– Baal HaSulam, Shamati (Jag hörde), Artikel nr. 67, ”Vänd dig bort ifrån det som är ont”

Kabbalister om andligt arbete i gruppen, del 13

Dr. Michael LaitmanKära vänner, ställ gärna frågor om dessa stycken av de stora kabbalisterna. Kommentarerna inom hakparentes är mina.

Principer för andligt arbete i gruppen

Gruppens nytta är att den kan för in en annorlunda atmosfär i vilken man kan skänka.
– Rabash, de sociala skrifterna, “Concerning the Importance of Friends”

Det visar sig att var och en måste vara uppmärksam och tänka på hur man själv kan hjälpa sin vän höja hans humör, för angående stämningen kan vem som helst hitta en plats i behov av hjälp, som man kan fylla, i ens vän.
– Rabash, de sociala skrifterna, De hjälpte alla sin vän

Kabbalister om andligt arbete i gruppen, del 9

Dr. Michael LaitmanKära vänner, ställ gärna frågor om dessa stycken av de stora kabbalisterna. Kommentarerna inom hakparentes är mina.

Vännernas enighet

Vägen av andlig utveckling är möjlig enbart genom att vara i en grupp där det finns kärlek till vänner och där alla kan hjälpa sin vän att röra sig framåt specifikt längs denna väg.
Rabash—the Social Writings, “Kärlek till vänner

Väck inom dig rädslan för att kyla ner kärleken mellan oss. … Det är likt hur en människa som får en gåva måste anstränga sig för att säkerställa att känslan av kärlek till till personen som gav gåvan inte förminskas med tiden, att den förblir lika stark som det ögonblick då gåvan gavs.
– Baal HaSulam, En vis persons frukter, Vol. 1, “Brev nr. 2”

Kabbalister om andligt arbete i gruppen, del 5

Dr. Michael LaitmanKära vänner, ställ gärna frågor om dessa stycken av de stora kabbalisterna. Kommentarerna inom hakparentes är mina.

Att uppnå Skaparens storhet genom omgivningen

Ju fler som ingår i kollektivet, desto mer effektivt är kollektivets kraft. Med andra ord producerar de en starkare atmosfär av storhet och vikt hos Skaparen. Varje människa känner att hon högt värderar allt hon kan vilja göra för Skaparen. Då fyller varje liten sak människan med glädje och njutning, för att man nu har någonting man kan tjäna kungen med.

Och om gruppen inom sig själv hela tiden upprätthåller Skaparens storhet, framkallar det samma känsla i alla, och var och en kan alltid fyllas med glädje och njutning från Skaparens arbete.
– Rabash—de sociala skrifterna, “The Agenda of the Assembly

Kabbalister om andligt arbete i gruppen, del 3

Dr. Michael LaitmanKära vänner, ställ gärna frågor om dessa stycken från de stora kabbalisterna. Kommentarerna inom hakparentes är mina.

Gruppens syfte

Var och en av oss har blott ett mål: [att förenas] att Gudomligheten ska vara bland oss [uppenbarelsen av Skaparen, egenskapen av kärlek och skänkande].
– Rabash—de sociala skrifterna, “Gruppens syfte (1)

Vi måste komma ihåg att gruppen är grundad enbart på basis av att uppnå kärlek till andra, och att detta ska vara språngbrädan för kärlek till Gud.
– Rabash—de sociala skrifterna, “Kärlek till vänner

Ett tecken på andlig utveckling

Dr. Michael LaitmanFråga: Vilka tecken kan hjälpa oss att avgöra om en person går framåt i studierna av Zohar?

Svar: Vilka böcker du studerar har ingen betydelse i detta hänseende, eftersom förutom att studera Zohar studerar vi också Talmud Eser Sefirot samt artiklar och brev av Baal HaSulam och Rabash som förklarar hur vi kan utveckla oss mot enhet bland oss och mot ömsesidiga studier. De hjälper oss att bli organiserade på rätt sätt. Efter att vi organiserat oss själva till en studiegrupp, börjar vi studera den faktiska kabbalan.

Syftet med studiegruppen i kabbala är inte att studera materialet, men att genom läsningen aspirera att förverkliga ”Segula”, vilket innebär att frammana inflytandet av Ljuset på oss från en högre nivå. Om vi under studierna önskar att Ljuset skal bli avslöjat inuti vår enhet, kommer vi med denna ansträngning bygga den högre nivån och sedan leder vår ansträngning till uppkomsten av denna nivå.

Men om vi studerar och försöker bara att förstå materialet, då studerar vi inte Toran. Det beror på att Toran hänvisar just till våra ansträngningar och uppkomsten av en ny nivå i den.

Därför, genom att studera de primära källorna (Zohar, böcker av Ari, och Talmud Eser Sefirot) bestäms framsteg av kraften i din strävan att avslöja nästa nivå inom dig, istället för en önskan att bara kunna materialet.

Det finns inget avancemang i förståelse eller i att samla kunskap, därför att att före förnimmelsen av den övre världen är alla våra föreställningar om den felaktig.