Kabbalister om andligt arbete i gruppen, del 3

Dr. Michael LaitmanKära vänner, ställ gärna frågor om dessa stycken från de stora kabbalisterna. Kommentarerna inom hakparentes är mina.

Gruppens syfte

Var och en av oss har blott ett mål: [att förenas] att Gudomligheten ska vara bland oss [uppenbarelsen av Skaparen, egenskapen av kärlek och skänkande].
– Rabash—de sociala skrifterna, “Gruppens syfte (1)

Vi måste komma ihåg att gruppen är grundad enbart på basis av att uppnå kärlek till andra, och att detta ska vara språngbrädan för kärlek till Gud.
– Rabash—de sociala skrifterna, “Kärlek till vänner