Kabbalister om andligt arbete i gruppen, del 9

Dr. Michael LaitmanKära vänner, ställ gärna frågor om dessa stycken av de stora kabbalisterna. Kommentarerna inom hakparentes är mina.

Vännernas enighet

Vägen av andlig utveckling är möjlig enbart genom att vara i en grupp där det finns kärlek till vänner och där alla kan hjälpa sin vän att röra sig framåt specifikt längs denna väg.
Rabash—the Social Writings, “Kärlek till vänner

Väck inom dig rädslan för att kyla ner kärleken mellan oss. … Det är likt hur en människa som får en gåva måste anstränga sig för att säkerställa att känslan av kärlek till till personen som gav gåvan inte förminskas med tiden, att den förblir lika stark som det ögonblick då gåvan gavs.
– Baal HaSulam, En vis persons frukter, Vol. 1, “Brev nr. 2”