Kabbalister om andligt arbete i gruppen, del 14

Dr. Michael LaitmanKära vänner, ställ gärna frågor om dessa stycken av de stora kabbalisterna. Kommentarerna inom hakparentes är mina.

Principer för andligt arbete i gruppen

Den som tänker att han bedrar sin vän, bedrar i själva verket Skaparen, eftersom bara Skaparen existerar förutom människan. Så är det för att skapelsens essens är att människan kallas ”skapelse” enbart med avseende på sig själv. Skaparen vill att människan ska känna att han är en separerad verklighet från Honom; men förutom det är allt ”hela jorden är full av Hans härlighet”.

Därmed, när man ljuger för sin vän, ljuger man för Skaparen; och när man gör sin vän ledsen, gör man Skaparen ledsen.
– Baal HaSulam, Shamati (Jag hörde), Artikel nr. 67, ”Vänd dig bort ifrån det som är ont”