Israel: de som söker Skaparen

Dr. Michael LaitmanFråga: Den judiska nationen (Israel) är menad att enas och vara ett ljus för de andra nationerna, men i Israel finns så många lager mellan människorna så att den enda gång vi verkligen förenats är under frigörelsekriget (efter stort lidande från förintelsen) och sexdagarskriget (genom stor fara att bli förgörda). Kommer vi inte att behöva gå igenom mer lidande för att inse att vi måste förenas som en människa?

Svar: Vi pratar inte om judar till födelsen, utan Israel – de som söker Skaparen, oavsett deras nationalitet. De måste förenas och leda hela världen till Skaparen.

Inom kabbala har själar ingen nationalitet, utan nivå av utveckling. Abraham valde en gång sina studenter och kallade dem Israel: de som söker Skaparen.