Kategori: Helger

Templets murar

laitman_937Fråga: Varför belägrades templet och dess murar förstördes just den 17 tammuz?

Svar: Ja, det var faktiskt så att templets fysiska förstörelse inträffade denna dag, för allt som sker i vår värld kommer ner och utvecklas från den övre världen. Detta manifesteras först som ett ”energifält” och sedan även i vår materiella värld.

Templet kallas världen Atzilut, det är platsen där Skaparen vistas. Runt världen Atzilut finns något som kallas parsa (barriär, mur). Utanför denna mur, under världen Atzilut, finns resten av vår världs egenskaper. Murens roll, som befinner sig mellan världen Atzilut (Skaparens egenskaper) och vår värld (våra begär och egenskaper), är att bara göra det möjligt för de som är värdiga att vara på denna nivå att passera till världen Atzilut, in i templet. Den filtrerar uppenbarligen egenskaperna. På så vis begränsar den de som inte är värdiga och kastar dem bakåt.

Förstörelsen av templets murar symboliserar att världen Atzilut erhöll samma egenskaper som finns även finns i vår värld, som finns utanför dess murar. Till följd av förstörelsen skedde en sammanblandning av alla Atziluts egenskaper med vår lägre värld. Därefter började ett gradvist erkännande av att världen Atziluts egenskaper trots allt skiljer sig, och ett klargörande och en samling av världen Atziluts egenskaper från den gemensamma högen av blandade egenskaper.

Det är upp till oss att gå igenom detta tillstånd och bygga det ”tredje templet” från de rätta egenskaperna. Då kommer det inte längre behöva en mur, eftersom alla kommer vistas i templet. Om detta står det skrivet, ”Mitt hus skall vara ett bönehus för alla folk” (Jesaja 56:7). Ordet ”Atzilut” kommer från ordet ”etzlo”, nära honom, och det är Skaparens egenskap till vilken alla utan undantag kommer stiga. Hela världen kommer erhålla dessa egenskaper och det kommer inte längre finnas några begränsningar över huvud taget.

Om vi föreställer oss det förstörda templet i form av järnstoft och världen Atzilut som en magnet, så kommer det järnstoft som matchar magnetens egenskaper att dras till den och stiga, från de lättaste till de tyngsta. Det står skrivet ”De ska alla känna mig, från de minsta av dem till de största”.

[190292]

Från KabTV’s “Nyheter med Michael Laitman” 2016.07.11

 

Mänskligheten som en väg för att möta Skaparen

Dr. Michael LaitmanDet finns ett uppvaknande från ovan och det finns ett uppvaknande från nedan. Alla kan bli väckta från nedan i alla tillstånd. Till exempel, på fredag eftermiddag kan jag vara i tillståndet försoningsdagen (Yom Kippur) och två timmar senare i tillståndet Pesach (påsk), eller bara en vanlig veckodag. Detta är vad vi kallar de andliga nivåerna och här beror allt på en själv.

Dessutom är det fenomen som är en del av den generella vägen, där det finns upplysning från ovan som kommer för syftet att arrangera världarna. Detta är ett uppvaknande från ovan som influerar allihop.

Skillnaden mellan den generella och den enskilde formen är uppvaknandets intensitet. Om man agerar på egen hand, korrigerar man sig själv och når till slut det individuella slutet av korrigeringen, och lämnar det generella ”hjärtat av sten” okorrigerat. Å ena sidan, är de generella korrigeringarna vidare och mer intensiva, det är en helt annan sak. Detta är också skillnaden mellan en individ och en grupp, eftersom det är i gruppen som vi upptäcker den övre kraften och alla de individuella nivåerna överskiner i relationer med  vännerna.

I artikeln ”Urskillnadet av en hustru och söner i Toran” i Stegens pinnar,säger Rabash: Goda dagar tyder på uppstigandet av världarna, allt eftersom var och en stiger en nivå över den nuvarande. Detta innebär att alla som är en del av världarna också stiger upp tillsammans med världarna. Men, den som inte är på den andliga stegen, klättrar på den – och detta innebär självannulering – då upplever du mer och mer dåliga tillstånd. Men om du kan annulera dig själv, då händer allt som händer i världarna även dig, och genom din självannulering inkluderas du i den andliga processen.

Rabash fortsätter: Och detta är tidpunkten då alla kontrollerar orsaken till varför han spänner Himmelens spännsedel. Varför ska jag annulera mig själv för att kunna stiga med världarna? Vad kommer jag tjäna på det? Om jag redan visste svaret så skulle jag kanske inte stigit. Vad får jag egentligen? Kärlek till andra? Oro för andra? Likvärdig kontakt? Behöver jag allt det där?

En person bör kontrollera om det är värt att betala för detta genom stor ansträngning och strävan, och ge upp sitt tidigare liv och annulera sig själv. Malchut annulerar sig självt för bina, vilket innebär att begäret att ta emot annuleras inför begäret att ge.

Denna fråga är också relevant i dag, före Rosh Hashana, (nyår). Vanligtvis önskar personer varandra gott nytt år. Så hur föreställer jag mig hur ett gott år är? Det är precis vad jag måste kontrollera. Ett år är en förändring, nästa nivå, en uppgång. Vilka förändringar kommer jag vilja ha under det nya året? En lönehöjning? eller något annat?

Man bör kontrollera varför  man bör annulera sig själv. Gång efter gång avslöjar vi till vilken utsträckning vi kan stå ut med självannulering, och till följd av det att nå de andras nivå, och att tjäna dem hängivet. Innan du tillskriver fina ord åt Skaparen, lovordar honom, så bör du relatera till hela mänskligheten. Den grundläggande förutsättningen är: från kärlek till de skapade varelserna till kärlek till Skaparen. Annars fungerar ingenting; först måste du förbereda dina kärl, och dina kärl är mänskligheten. Då avslöjas Skaparen för dig där, enligt din likhet med honom. När du behandlar folk korrekt, avslöjar han sin attityd till dig. Det är här ni möts i gemensamma kärl.

Fråga: Innebär detta att jag måste önska mänskligheten ett gott nytt år?

Svar: Mig själv, ”Jag vill ha ett gott år och det kommer att vara gott om jag håller mig till den Gode och Välvillige”. Hur kan jag hålla mig till honom? Jag kan göra detta i min attityd till alla, genom att önska dem det bästa. Då kommer Skaparen hjälpa mig med det, och där kommer jag att möta Honom, vilket innebär egenskapen av skänkande. Det spelar ingen roll vad jag tror, detta är Skaparen, jag kommer bara att vistas i egenskapen av skänkande, och enbart ta emot kärlekens kraft, och detta kallas ”korrigering”.

Fråga: Vad är självannullering?

Svar: Nu har du begär, intentioner, och olika böjelser, och du annullerar dem för att hålla dig till Skaparen, som är absolut kärlek. Du kan inte vara i skänkande om du inte annullerar dig själv på något vis.

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen, 2012.09.16, Seder vid rosh hashana
videoikon WMV | ljudikon MP3 (svenska)

 

Yom kippur och försoningen i varje själ

Dr. Michael LaitmanMeningen med hela den process som vi genomgår är uppenbarelsen av skaparen. Vi avslöjar honom genom hans handlingar emot oss. Av denna anledning skapar han ett system, lagar som existerar och opererar, och människan i detta system.

Sedan sätter han människan och systemet i rörelse. En person bör vara uppmärksam och lyssna till skaparens influenser, till vad som händer inom sig och utan för sig, för allt är det Skaparens handlingar. Som det är sagt ”Det finns ingen annan än han”. Om en person går med på att allt kommer från ovan, från Skaparen, så blir han känslig för allt som händer omkring honom, så att det till slut påverkar honom. Således börjar en person försöka tyda vad skaparen vill avslöja för honom. Genom att analysera alla olika handlingar: goda och onda, de som är nära honom och de som är långt ifrån honom, de som han ser som onda eller goda.

Så börjar en människa koda av Skaparens plan gentemot honom. Och när han avslöjar den stora avgrunden mellan honom och Skaparen, deras olikhet i tankar, så börjar han avslöja de två motsättningarna, en i kontrast till den andra.

Å ena sidan, känner han hur han vill följa sin egen natur. Men eftersom han redan kommit fram till att det är bättre att följa den motsatta naturen, förstår han att han borde handla på ett annat sätt. På så vis upptäcker han ondskan inom sig, de onda tankarna.

Men han blir glad åt dom! För när allt kommer omkring, så ju mer synder han hittar inom sig, desto mer kraft han lägger på att avslöja dem, desto närmare kommer han en sann bön, det vill säga att få en vilja att korrigera dem. Begäret efter denna korrektion kallas ”försoning”.

De onda tankarna behöver inte försvinna, men de bör ”förmildras”. Det  innebär att vi bör skaffa oss en annan intention över alla våra egoistiska begär och byta till ett altruistiskt begär.

Avslöjandet av synderna och brotten sker under ett enormt ljus, Ljuset Chochma (Visdom), som skiner på en person och avslöjar hur elak och motsatt skaparen han är. I proportion till sin ansträngning, kan man gå sin korrektion till mötes. Alla sina korrektioner, precis som alla våra synder, är skaparens arbete. I slutändan är alla synder och korrektioner, allt Ljus – sammanstrålningens Ljus – som vi drar för att förtydliga ondskan och korrigera den, enbart till för att tillfredsställa Skaparen. Det visar sig att människan genom att avslöja synderna och försona dem når förnöjsamhet; hon omfamnar Skaparen och når sedan total efterliknelse med honom.

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2011.10.07, Shamati #177
videoikon WMVljudikon MP3

Jag önskar att alla når målet

Dr. Michael Laitman Fråga:Vad innebär det att ge upp allt för att nå det andliga målet?
Svar: Att ge upp allt för andligheten är att avgöra om mina mål är att nå givandet så att  endast den egenskapen kommer att regera över mig, till en sådan grad att mitt ”jag” inte längre kommer att kännas av.

Precis som skaparen inte känns nu, så kommer du inte känna av dig själv. Det spelar ingen roll vad som händer, oavsett om någon skäller på dig eller vad de säger om dig – inget externt kommer att påverka dig.

Ditt ego kommer att bli större och större, men du kommer alltid att stiga över det med hjälp av din kraft av givande. Och sen kommer du att efterlikna skaparen till en viss del. Vi kan vara arga på honom hur mycket vi vill, men det kommer ändå inte att påverka honom.

Hur bär han sig åt för att lyckas med det? Har den övre kraften inga känslor eller intellekt? Nej det är helt enkelt attributen av kärlek och givande som står över allt annat. ”Kärleken täcker alla synder”. Och om vi når dit, då innebär det att vi är redo för rosh hashana (det nya året).

Detta är riktigt svåra situationer, och ju snabbare du avancerar, desto mer faller du.Det är som i sport: Den som når hela vägen fram till finalen är den som är bäst förberedd att nå målet. Urvalet blir mindre och mindre, och därav följer att färre och färre når finalen. Därför är det inte konstigt att folk faller på vägen. Det är synd, men sådan är naturens gång.

I mörker som i Ljus

Dr. Michael LaitmanSkaparen döljer sig. Men istället för att rycka bort ”skyddet” och uppenbara Honom bygger jag Hans bild i mig själv. Skärmen Han placerat mellan oss blir kvar, men jag gör förändringar inom mig som i mig skapar Skaparens egenskaper, Hans bild. Enbart på detta vis, genom att bygga Hans bild inom mig, kan jag se Honom eftersom Han av sig själv är bortom varje bild.

I min egoisms mörker bygger jag en lysande bild av egenskaperna skänkande och kärlek, en bild av Ljuset. Skaparen förblir lika dold av skärmen, men under skärmen skapar jag Hans bild som om Han stod framför mig. Jag formar skänkandets Ljus (tro, chassadim) och existerar inom det, utan att upptäcka Skaparen på den andra sidan av skärmen.

Jag ber Skaparen att inte ta bort den döljande skärmen, utan istället att låta mig existera i skuggan, i mörker, så att mörkret ska bli som Ljuset för mig och att jag ska uppskatta dess vikt. I själva verket är det just på grund av det som jag ur mig själv kan skapa likhet med Skaparen, bli oberoende. Genom att dölja Sig själv, har Han berett en plats för min likhet med Honom. Och till graden av denna likhet blir skärmen som delar oss genomskinlig, och våra bilder överensstämmer.

Mörkret hjälper mig, för annars skulle Ljuset fylla mig, och därigenom skulle all min strävan kvävas i sin linda. Jag skulle inte känna ett behov av någonting och skulle inte kunna röra mig. Till skillnad från detta gör mörkret det nödvändigt att söka.

Om mörkret helt enkelt skingrades skulle jag återgå till mitt vanliga, materialistiska liv. På grund av detta ber jag att mörkret ska förbli. Det hjälper min egoism mycket: Ingenting fyller eller lugnar det så att jag kommer att begära Ljus ur mörkret. Jag vill uppnå Ljusets kvaliteter inte enbart genom att upptäcka Skaparen, utan genom att skapa Hans bild inom mig.

Jag stödjer själv den skärm som finns mellan oss: Skaparen tar gradvis bort den, men jag ökar med en gång döljandet till 100%. Därmed bygger jag ett tak, ”tältets tak”, och vill inte acceptera det Övre Ljuset direkt. Genom att avfärda det uppnår jag skänkandets egenskap och existerar i mörkret som om det vore Ljus. För min egoism är det mörker, men för de givande avsikterna är det Ljus.

Från videoikon Nattlektionen under Hoshana Rabbah 2010.09.29, Shamati #8

De andliga rötterna till den här världens traditioner

En fråga jag fick: Jag har alltid trott att Bnei Baruch är en icke-religiös organisation och att den aldrig tvingat sekulära människor att följa religiösa traditioner, men nyligen har jag hört att ni följer Kashrut (judiska dietlagar) under pesach. Var snäll och förklara, och ge oss din åsikt om huruvida du rekommenderar att alla bör följa traditionen.

Mitt svar: Vi är en utbildningsorganisation och har ingenting att göra med religion av något slag. Vi är strikt och uteslutande baserade på principerna från Kabbalah så som de beskrivits i de tre autentiska kabbalistiska källorna: Zohar, verk av Ari, och Baal HaSulam (Rabash). Vi följer deras råd i allt. Om du har några frågor, kontakta oss och insistera på att vi visar våra informationskällor.

Även om Bnei Baruch inte är en religiös organisation och följer inte några religiösa traditioner (”budord”- Mitzvot), utför vi ändå de handlingar som i vår värld utgör grenar härrörande från andliga rötter. På ytan ser det ut som vi iakttar judisk tradition, men i själva verket kommer de från helt andra intentioner och syftar till intern och extern koppling med de andliga rötterna.

Jag råder dig starkt att läsa om ”Pesach-historien” och Aris kommentar till den, The Gates of Inteniton (Shaar HaKavanot). Du kommer förstå varför genom utförande av särskilda handlingar vi blir lyfta över vår egoism (se även Baal HaSulams artikel ”This is for Judah”.

Abrahams grupp började följa ”irrationella” jordiska ritualer efter det att de lyckats frambringa andliga handlingar inom sina korrigerade begär och förtydligade deras kroppsliga analogier. De uppfattade andliga och jordiska aktiviteter som en helhet (roten och grenen eller orsak och konsekvens).

När vi föll från nivån av andlig förståelse av buden (vid förstörelsen av det Andra Templet), fortsatte vi endast att följa våra kroppsliga traditioner snarare än andliga och fysiska handlingar sammanflätade tillsammans. Det var då religioner i världen skapades.

Idag behöver vi uppnå den andliga världen och uppenbara de andliga handlingarna. Det kommer transformera våra sedvanliga traditioner till andliga handlingar. Istället för att utföra påtvingade eller mekaniska handlingar kommer vi att agera medvetet och kommer tydligt se effekten av våra handlingar på den övre världen. Det vill säga, uppnåendet kommer först, och följs av de handlingar som härrör från det.

Jag önskar er alla ”uttåg ur Egypten” och att ni får rätt intentioner medan ni sitter vid det festliga middagsbordet!

Nu fick Egypten en ny kung

Zohar, kapitel ”Shemot (Exodus),” Punkt 250: Av rädsla för att de skulle blanda stammarna med resten av nationerna … förde han dem i exil till Egypten, som var stolt och föraktade och avskydde Israel. Och de var där fram till amoréernas missgärningar hade kommit till ända och de kom till sitt eget land, för där fanns det inte länge rädsla för att de skulle blanda sig med resten av nationerna.

Hur kan vi dra oss närmare det önskade tillståndet medan vi bygger mittlinjen inom oss själva? Den mellersta linjen, vilken är vår likhet med Ljuset, till Den som utgiver sig eller till Skaparen uppkommer just på grund av det stadium som kallas ”den egyptiska exilen” som blir uppenbarat inom oss.

Min egoistiska önskan blir så stor att jag känner att jag är inlåst i den och att den kontrollerar mig. Då börjar jag urskilja mellan mig och min natur, mellan mig och min egoism, eller mellan mig själv och mina egenskaper.

Jag vill ändra min egenskaper, men jag är inte förmögen till att klara av det. Jag ser att de skadar mig, jag inser att jag förstör mig själv, mitt liv, livet för dem som står mig nära, och hela världen. Jag sätter mig själv och alla andra i fara eftersom jag existerar i denna oändligt växande egoism som jag inte kan tämja. Ändå kan jag inte göra någonting med den.

Då kommer det ett tillstånd där en person börjar inse att den kraft som agerar i honom är en främmande kraft. Han identifierar inte sig med den längre. Han börjar uppfatta det som sin bittra fiende. Detta kallas ”Nu fick Egypten en ny kung” (Andra Moseboken, 1:8). En person börjar känna att en nytt välde har uppenbarats, och att detta inte är han men att någon annan sätter upp allt detta för honom. Det kan vara naturen eller Skaparen, men det är inte han. Han vet inte hur man kan frigöra sig från det.

Som från sidan, ser en person nu sin önskan att ta emot njutning som något främmande för honom. Han börjar urskilja Skaparen som den som organiserar allt detta för honom. Han har redan samma attityd både till Farao och Skaparen.

Han upplever då en inre splittring, insikten att det finns Övre kraft som bestämmer allt som händer med honom. Men denna uppenbarelse sker inte på egen hand, men först efter flera timmars studier, förening med vänner i gruppen och arbete för spridning i vilket person är praktiskt engagerad i kabbalas visdom.