Mänskligheten som en väg för att möta Skaparen

Dr. Michael LaitmanDet finns ett uppvaknande från ovan och det finns ett uppvaknande från nedan. Alla kan bli väckta från nedan i alla tillstånd. Till exempel, på fredag eftermiddag kan jag vara i tillståndet försoningsdagen (Yom Kippur) och två timmar senare i tillståndet Pesach (påsk), eller bara en vanlig veckodag. Detta är vad vi kallar de andliga nivåerna och här beror allt på en själv.

Dessutom är det fenomen som är en del av den generella vägen, där det finns upplysning från ovan som kommer för syftet att arrangera världarna. Detta är ett uppvaknande från ovan som influerar allihop.

Skillnaden mellan den generella och den enskilde formen är uppvaknandets intensitet. Om man agerar på egen hand, korrigerar man sig själv och når till slut det individuella slutet av korrigeringen, och lämnar det generella ”hjärtat av sten” okorrigerat. Å ena sidan, är de generella korrigeringarna vidare och mer intensiva, det är en helt annan sak. Detta är också skillnaden mellan en individ och en grupp, eftersom det är i gruppen som vi upptäcker den övre kraften och alla de individuella nivåerna överskiner i relationer med  vännerna.

I artikeln ”Urskillnadet av en hustru och söner i Toran” i Stegens pinnar,säger Rabash: Goda dagar tyder på uppstigandet av världarna, allt eftersom var och en stiger en nivå över den nuvarande. Detta innebär att alla som är en del av världarna också stiger upp tillsammans med världarna. Men, den som inte är på den andliga stegen, klättrar på den – och detta innebär självannulering – då upplever du mer och mer dåliga tillstånd. Men om du kan annulera dig själv, då händer allt som händer i världarna även dig, och genom din självannulering inkluderas du i den andliga processen.

Rabash fortsätter: Och detta är tidpunkten då alla kontrollerar orsaken till varför han spänner Himmelens spännsedel. Varför ska jag annulera mig själv för att kunna stiga med världarna? Vad kommer jag tjäna på det? Om jag redan visste svaret så skulle jag kanske inte stigit. Vad får jag egentligen? Kärlek till andra? Oro för andra? Likvärdig kontakt? Behöver jag allt det där?

En person bör kontrollera om det är värt att betala för detta genom stor ansträngning och strävan, och ge upp sitt tidigare liv och annulera sig själv. Malchut annulerar sig självt för bina, vilket innebär att begäret att ta emot annuleras inför begäret att ge.

Denna fråga är också relevant i dag, före Rosh Hashana, (nyår). Vanligtvis önskar personer varandra gott nytt år. Så hur föreställer jag mig hur ett gott år är? Det är precis vad jag måste kontrollera. Ett år är en förändring, nästa nivå, en uppgång. Vilka förändringar kommer jag vilja ha under det nya året? En lönehöjning? eller något annat?

Man bör kontrollera varför  man bör annulera sig själv. Gång efter gång avslöjar vi till vilken utsträckning vi kan stå ut med självannulering, och till följd av det att nå de andras nivå, och att tjäna dem hängivet. Innan du tillskriver fina ord åt Skaparen, lovordar honom, så bör du relatera till hela mänskligheten. Den grundläggande förutsättningen är: från kärlek till de skapade varelserna till kärlek till Skaparen. Annars fungerar ingenting; först måste du förbereda dina kärl, och dina kärl är mänskligheten. Då avslöjas Skaparen för dig där, enligt din likhet med honom. När du behandlar folk korrekt, avslöjar han sin attityd till dig. Det är här ni möts i gemensamma kärl.

Fråga: Innebär detta att jag måste önska mänskligheten ett gott nytt år?

Svar: Mig själv, ”Jag vill ha ett gott år och det kommer att vara gott om jag håller mig till den Gode och Välvillige”. Hur kan jag hålla mig till honom? Jag kan göra detta i min attityd till alla, genom att önska dem det bästa. Då kommer Skaparen hjälpa mig med det, och där kommer jag att möta Honom, vilket innebär egenskapen av skänkande. Det spelar ingen roll vad jag tror, detta är Skaparen, jag kommer bara att vistas i egenskapen av skänkande, och enbart ta emot kärlekens kraft, och detta kallas ”korrigering”.

Fråga: Vad är självannullering?

Svar: Nu har du begär, intentioner, och olika böjelser, och du annullerar dem för att hålla dig till Skaparen, som är absolut kärlek. Du kan inte vara i skänkande om du inte annullerar dig själv på något vis.

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen, 2012.09.16, Seder vid rosh hashana
videoikon WMV | ljudikon MP3 (svenska)