Månad: januari 2013

Gematria är känslornas språk

Dr. Michael LaitmanZohar, ”Naso”, punkt 180: Prästernas välsignelse. Må Herren välsigna dig, må Herren upplysa, må Herren bära… välsignelsen Ha- Va-Ya-H, och de är även de tre namnen av  Ha-Va-Ya-H i prästernas välsignelse, som är analoga med de tre linjerna, de tre bokstäverna i Ha-Va-Ya-H i fyllandet av S”G (63) Yod, Hey Vav, Hey. Att de tre bokstäverna Yod av S”G, är begynnelsebokstäverna av dessa tre Ha-Va-Ya-H.

Kabbalisterna har ett problem. Varje vetenskap i vår värld, som fysik, kemi, biologi, zoologi och botanik har ett eget språk, men det finns inget språk för känslor efter vi i vår värld inte kan ranka dem, mäta dem, väga dem, eller dela upp dem i olika typer och så vidare.

När vi börjar upptäcka viljan att ta emot och olika sorters känslor i den, enligt begärets storlek och typ, i tre linjer, på alla dess tjockleks nivåer, behöver vi ett språk för att beskriva hur det ska gå till.

Ta till exempel musiknoter; det är inte ett språk. Jag ritar bara några symboler som någon annan måste spela och känna, och då kan det hända att personen förstår de känslor jag ville förmedla, även om det för honom kan innebära någonting helt annat. Det här är ett mycket stort problem.

Av samma anledning betraktas varken psykologi eller psykiatri som exakta vetenskaper, eftersom de är baserade på den lilla erfarenhet vi kan bygga upp under vår livstid och inte mer än så. Det är på grund av att vi inte kan mäta känslor med våra sinnen, sätta dem i tabeller och diagram så att det vore som en järnregel.

Därför har kabbalisterna uppfunnit antecknandet av andliga insikter genom att använda gematria (bokstävers och ords numeriska värden) och detta har verkligen blivit ett mycket lakoniskt språk som kan föra samman många korrekta detaljer, som kan förmedlas från en person till en annan. Detta står i kontrast till musikkompositioner där var och en kan föreställa sig vad kompositören hade i åtanke, medan man här inte kan ha fel. För att utveckla gematria måste man erhålla och nå samma plats, samma fenomen, för att införlivas i samma själv som skrev detta, och då kommer man att känna exakt samma tillstånd, eftersom ni är förenade med själen i vidhäftande och så kan man vara säker på att man verkligen har tagit emot dess budskap.

Från den andra delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.01.08, Zohar
videoikon WMV | ljudikon MP3 (Båda på engelska)

Vi kommer inte behöva många ord

Dr. Michael LaitmanFråga: Kongressen ”En flamma i öknen” verkar sluta cirkeln som den första kongressen i öknen påbörjade för ungefär ett år sedan. Vi känner att den tidigare fasen håller på att ta slut och att vi står inför nya möjligheter vad gäller den emotionella förbindelsen mellan oss. Hur kommer vår globala grupp se ut efter sin andliga födelse, när vi lyckas erhålla denna förbindelse?

Svar: Jag tror inte att vår externa form kommer att förändras mycket, och den inre förbindelsen kan inte beskrivas med ord. Det kommer att finnas en sådan förbindelse mellan oss att du hela tiden kommer att uppleva det som om ditt barn är borta från dig, det fysiska avståndet skiljer er, men du vet och känner till honom så väl att hans form har blivit en del av dig och lever i dig; så här kommer vi alla att känna varandra.

Vi kommer inte behöva tala mycket eftersom vi kommer att förstå varandras känslor internt genom vidhäftese. Det kommer att vara få ord, och förtydligandena kommer att vara korta och enklare. Det är som om vi äter en sallad, och jag säger att den inte är tillräckligt salt, men du förstår det bara jag säger ett halft ord. Trots allt smakar du på samma rätt, och känner samma verklighet.

Vi kommer inte att behöva oändligt med ord och kraftfull media för att skapa förbindelsen mellan oss, som vi gör idag när vi inte känner oss sammankopplade. Vi kommer att kommunicera, men på ett mycket kort och rakt på sak sätt, eftersom vi kommer förstå vad var och en känner ändå. Vi kommer att bli ”en människa med ett hjärta”.

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.01.08, Introduktion till studiet av de tio sfirot
videoikon WMV | ljudikon MP3 (båda på svenska)

 

Kollektiv bön

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad är en kollektiv bön?

Svar: En kollektiv bön är ett villkor i vilket jag är förbunden med gruppen, och vi har ett begär, en avsikt, ett mål, som inte formats just i var och en, utan generellt sett  i denna enda helhet. Och genom denna enda helhet, i vårt gemensamma begär, vill vi uppenbara Skaparen.

Det kan inte vara så att ”jag är själv”. Hur som helst bör man inte föreställa sig att man är själv. Om man känner sitt ”jag” är det andlig död. Det finns inget ”jag” i den andliga världen, bara ”vi”.

Från kongressen i Novosibirsk, 2012.12.09, lektion 6, ”Mänsklighetens framtida tillstånd”
videoikon WMV | ljudikon MP3

Återvändandet till Skaparens omfamning

Dr. Michael LaitmanBaal Hasulam, brev 25: Det står i Zohar att den heliga Shechina uppenbaras när man belönas med ånger, som en kärleksfull mor som inte har sett sitt barn på länge, under tiden de gjort många ansträngningar för att träffas, och på grund av det stötte de på stora faror, tills de slutligen har nått denna efterlängtade frihet och belönats med att träffa varandra. Då kramar modern om honom, och pussar och tröstar honom och talar till honom hela dagen och hela natten, berättar om hennes längtan ochde faror hon stötte på längs vägen fram till den dagen, och hur hon alltid varit med honom, och inte har lämnat honom, utan har lidit med honom var än han har varit, bara det att han inte kunde se det.

Att döma av vad kabbalisterna berättar för oss, gör Skaparen, Schechina, stora ansträngningar för vår skull, för själarna, genom att hjälpa oss att vakna och att gradvis komma närmare genom att klättra upp för den andliga stegen, så att vi till slut kommer att inkorporeras i Schechina och anslutas till den. I själva verket sker inga förändringar i verkligheten. Alla förändringar sker bara i vår förståelse, i vår perception, tills vi upptäcker den goda och stabila högre Försynen, som inte lämnar oss ens för ett ögonblick, och som aldrig förändras.

Till slut inser man att hela verkligheten befinner sig i absolut vila. Allt som föds i ens känslor är uppenbarelsen av de kärl som måste korrigeras. Alla förändringar är bara framträdandet av de korrupta kärlen, det ena efter det andra. Känslan av den skapade varelsen i kärlen som inte är korrigerade är det som målar upp bilden av en korrupt värld för en, och av den onda Försynen, det vill säga det som inte är evigt och är ofullständigt.

Men om den skapade varelsen avancerar korrekt, kommer den att förstå att man måste bygga ett yttre stöd för sig själv i form av gruppen och en lärare, som det står skrivet: ”Gör dig en Rav och köp dig en vän, och döm varje person fördelaktigt.” Denna omgivning påverkar en hela tiden och väcker en. Den kommer att skaka om en, och inte låta en glömma att allt som sker vi varje givet tillfälle är uppenbarandet och uppfyllandet av nya reshimot (andliga gener), genom vilka man ser världen, och man måste korrigera dessa reshimot.

Omgivningen kommer att hjälpa en att inte glömma, och man kommer hela tiden att stärkas av den. Så ”den som väljer en bättre omgivning” i enlighet med de reshimot som kan uppenbaras inom en för att korrigeras, kommer inte för ett ögonblick glömma målet med sitt liv. Man måste upptäcka rätt attityd, och då kommer man kunna avancera till korrigering tills man omfamnar Skaparen.

Mötesplatsen mellan en person och Skaparen kallas den heliga Shechina. Den skapade varelsen förbereder begären, sina kärl, enligt vilka Skaparen uppenbaras. Därmed uppnår vi vidhäftande, vilket är målet med skapelsen.

Från förberedelsen till den dagliga kabbalalektionen, 2013.01.02
videoikon WMV | ljudikon MP3 (båda på svenska)

 

Du drog en vinnarbiljett utav tusen

Dr. Michael LaitmanOm den andliga vägen var behaglig och fördelaktig för vår natur, vår egoism, vem skulle avstå den? Hela världen skulle springa till oss och studera sittandes vid bänkarna. Alla skulle komma om de kände glädje och behag i detta.

Ingen skulle  motstå ett sådant lockande tillfälle att avslöja framtiden framför sig och inneha all kunskap. Vårt ego skulle fösa oss framåt, dra oss, inte ge oss en stunds vila. Avundsjuka, lust och ambition skulle brinna inombords, lovandes all sorts tillfredsställelse i denna värld och i den övre världen, Edens lustgård. Allt detta skulle attrahera en mer och mer.

Självklart är det inte så, och det är svårt för oss att förstå och omöjligt att hålla med om att hela verkligheten, förutom oss själva, är motsatt det vi ser. Den är full av belåtenhet och njutning, avslöjandet av den övre kraften. Och detta avslöjas för en till den grad man skaffar egenskapen av givande.

Det är omöjligt att uppnå andlig fullbordan, Skaparens nivå, på något annat sätt. Så det verkliga styret är fördolt bakom dess motsatta form, och vi är inte kapabla att uppskatta det, förstå det och smaka på vad intentionen att ge innebär. Vi har inte verktygen att glädjas av givande. Snälla ge till någon! Men du kommer inte känna något välbehag från det eftersom dina begär är motsatta. Och bara i den som gnistan tändes i mörkret från egoism, som tvingar honom att söka efter givande, och som bryr sig om gnistan, som försöker förstora den genom studier och sin omgivning – han avancerar. Det är verkligen få speciellt utvalda, utav alla tusental.

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2012.12.02, Introduktion till studiet av de tio Sfirot
videoikon WMV | ljudikon MP3

Män, stöd kvinnorna!

каббалист Михаэль Лайтман

Fråga: Vad kan männen göra för att stödja kvinnorna under kongressen?

Svar: Män måste visa kvinnorna att de väntar på förbindelse, kommunikation och samarbete, och räknar med deras totala stora önskan som ordentligt kan skaka om männen, och ge dem en rättvis omskakning, med en sådan fart att de kommer att känna en skyldighet att röra sig vidare till en annan nivå för att fylla kvinnornas kli.

Från den virtuella lektionen, 2012.12.30
videoikon WMV | ljudikon MP3 (båda på engelska)

Det kommer att gå bra för kvinnan!

каббалист Михаэль ЛайтманFråga: Kvinnor har ofta svårt att kommunicera med varandra. Hur kan jag tvinga mig själv att stödja mina väninnor, att ta hand om kvinnornas grupp för att delta i kvinnornas allmänna händelser, när redan tanken på att kommunicera med varandra är outhärdlig?

Svar: Detta händer bara i början, särskilt för kvinnor, eftersom de inte är vana vid att kommunicera med varandra. Varje kvinna är liksom för sig själv, de behöver inte kommunicera med andra, så länge hon hade ett samband med en man.

Men för andlig uppstigning krävs kommunikation mellan kvinnor och deras gemensamma påverkan på män. Därför är det högsta målet få dem att börja förenas, då de börjar känna att man kan höja sig över sina djuriska fördomar och vara tillsammans. Det kommer att hända! Det händer redan – jag känner det.

Vår kvinnoorganisationen är kanske den enda i världen som kan visa dig hur kvinnor verkligen kan förenas över deras individualistiska natur.

Från den virtuella lektionen 30/12/2012
videoikon WMV | ljudikon MP3

Barn från olika nationer – en värld en själ

Dr. Michael LaitmanFråga: Vi är alla representanter från olika länder och olika kulturer. Vad är relationen mellan vårt inre arbete och allas kultur och vanor?

Svar: Jag känner många studenter i världen och ser inga olikheter mellan dem. Deras mentala komponenter, psykologi och utbildningsnivå spelar ingen roll. Studenter från England , Turkiet, Sydamerika och Tyskland verkar vara väldigt olika, men, när vi börjar studera kabbala finns bara mer eller mindre externa känsligheter.

Plötsligt ser jag tyskar gråta på en kongress i Tyskland. Så ser man vanligtvis inte tyskar i vardagsmiljön; allt ändras.

Vi förstår inte varandra i vår normala mentalitet, men när vi börjar engagera oss i förening, i kabbala, så försvinner allt det. Trots det involverar vi oss  inte i det jordiska egot, utan stiger, och bygger egenskapen att ge ovan det.

Självklart manifesteras känslors yttre uttryck olika i alla. Den ena gråter och den andra visar sina känslor på ett mera uttryckligt sätt. Men sen jämnar allt ut sig för den andliga superstrukturen som vi skapar i oss själva är densamma för allihop.

Folk är dock olika, och alla bygger egenskapen av givande över sin individuella egoism, men jag ser inte att mentaliteten, utbildningen, uppfostran, eller yrke spelar någon större roll här. Allting är raderat. Genom att börja korrigera sig själva blir människor väldigt lika, men inte externt: Alla har kvar sina egna olika karaktärer, men den jordiska essensen försvinner; vi känner alla varandra som lika; vi representerar vad vi upplever.

Anta att olika människor har samlats på en kongress, men alla upplever samma interna fenomen.

Tänk alltså inte på detta. Allt av detta kommer att försvinna utan ett spår. Vi behöver gradvis känna att vi stigit upp till nästa nivå, till nästa dimension, nästa närliggande till vårat universum kallat världen Assiya. Där kommer vi fortsätta att existera enbart som krafter som projicerar sig på vårt nuvarande medvetande, den materialistiska världen, som en stråle av ljus från en projektor på en duk som avbildar en icke-existerande värld på sig.

Från kongressen i Novosibirsk, 2012.09.12, lektion 6
videoikon WMV | ljudikon MP3