Gematria är känslornas språk

Dr. Michael LaitmanZohar, ”Naso”, punkt 180: Prästernas välsignelse. Må Herren välsigna dig, må Herren upplysa, må Herren bära… välsignelsen Ha- Va-Ya-H, och de är även de tre namnen av  Ha-Va-Ya-H i prästernas välsignelse, som är analoga med de tre linjerna, de tre bokstäverna i Ha-Va-Ya-H i fyllandet av S”G (63) Yod, Hey Vav, Hey. Att de tre bokstäverna Yod av S”G, är begynnelsebokstäverna av dessa tre Ha-Va-Ya-H.

Kabbalisterna har ett problem. Varje vetenskap i vår värld, som fysik, kemi, biologi, zoologi och botanik har ett eget språk, men det finns inget språk för känslor efter vi i vår värld inte kan ranka dem, mäta dem, väga dem, eller dela upp dem i olika typer och så vidare.

När vi börjar upptäcka viljan att ta emot och olika sorters känslor i den, enligt begärets storlek och typ, i tre linjer, på alla dess tjockleks nivåer, behöver vi ett språk för att beskriva hur det ska gå till.

Ta till exempel musiknoter; det är inte ett språk. Jag ritar bara några symboler som någon annan måste spela och känna, och då kan det hända att personen förstår de känslor jag ville förmedla, även om det för honom kan innebära någonting helt annat. Det här är ett mycket stort problem.

Av samma anledning betraktas varken psykologi eller psykiatri som exakta vetenskaper, eftersom de är baserade på den lilla erfarenhet vi kan bygga upp under vår livstid och inte mer än så. Det är på grund av att vi inte kan mäta känslor med våra sinnen, sätta dem i tabeller och diagram så att det vore som en järnregel.

Därför har kabbalisterna uppfunnit antecknandet av andliga insikter genom att använda gematria (bokstävers och ords numeriska värden) och detta har verkligen blivit ett mycket lakoniskt språk som kan föra samman många korrekta detaljer, som kan förmedlas från en person till en annan. Detta står i kontrast till musikkompositioner där var och en kan föreställa sig vad kompositören hade i åtanke, medan man här inte kan ha fel. För att utveckla gematria måste man erhålla och nå samma plats, samma fenomen, för att införlivas i samma själv som skrev detta, och då kommer man att känna exakt samma tillstånd, eftersom ni är förenade med själen i vidhäftande och så kan man vara säker på att man verkligen har tagit emot dess budskap.

Från den andra delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.01.08, Zohar
videoikon WMV | ljudikon MP3 (Båda på engelska)