Månad: december 2012

Farao vill vara kvar i egypten för evigt

Dr. Michael LaitmanFarao vill vara kvar i Egypten.  Vi behöver undkomma Egypten och Faraos kärl. Vi arbetar inte med begäret att njuta för sig själv, utan vi slåss emot det. Den sätter på bromsen eller lägger till och med i backen. Men vi vill bryta oss fri från den, ovan den, för att utföra arbetet för Skaparen utanför Egyptens gränser.

Striden vi utkämpar medan alla tio Egyptens plågor skapar vårat kärl. Jag arbetar över begäret att njuta vilket håller tillbaka punkten i hjärtat och den striden kallas: ”Jag ansträngde mig och jag fann.”

Mitt försök att försvinna ifrån min egoism skapar avledning, vilket är mitt nya kärl. Detsamma  upprepas på nästa nivå: Varje gång bygger jag ett perfekt, exakt och fint kärl. I slutändan är begäret att njuta de samma, men mitt jobb blir mer förfinat och mer exakt och har för avsikt mer invändiga klargöranden. Detta är anledningen till att ett nytt kli, varje gång det skapas, är mer selektivt och av högre kvalitet.

Från den dagliga kabbalalektionen 2012.12.25, del 1
videoikon WMV | ljudikon MP3

Principen som svarar på alla frågor

Dr. Michael LaitmanVi måste konstant fokusera på faktumet att ”Det finns ingen annan än han” – bara på det ämnet för det finns inget annat. Alla andra ämnen behövs för att stödja det och identifiera olika individuella tillstånd.

Dessutom tränger jag in i detta ämne för att Skaparen producerar alla känslor inom mig. Nu talar han till mig genom min lärare, som är hans kanal, och inget mer. Allting omkring mig är en manifestation av Skaparen inom mig; jag själv är hans avbild och måste reagera på det som händer i enlighet med detta.

Ju mer man förstår och vet det unika med detta, och inte tappar kontakten med vännerna, från världen, eller från något, desto mer kommer man att känna det i verkligheten.

Detta är naturens enda kraft som manifesterar sig så för oss. Varje dag ökar avslöjandet av dess integralitet, dess inre förening. Naturen är integral, och vi ska inte störa detta. Tvärtom måste vi anpassa oss själva till den. Detta är varför kabbala säger att vi måste agera i den externa världen: att förse alla med en normalt och sund konsumtion, och att i allmänhet bry sig om detta. Allt annat är bara att söka enighet, och genom enighet till den enda.

Så, alla ändringar som du vill se, kan du bara komma till genom detta ämne Skaparens unikhet. Det bestämmer allt: varför vi ska vara förenade, varför vi ska reagera på detta sätt och inte ett annat etc. Man kommer alltid till korrekt svar genom det.

Från kongressen i Novosibirsk, 2012.12.08, Lektion 3
videoikon WMV | ljudikon MP3

Vad stoppar oss?

Dr. Michael LaitmanJag kan inte korrigera ondskan som visar sig i mig utan en grupp. Anta att jag hatar en viss vän, och även om jag förstår att det är dåligt, kan jag inte göra något åt det på egen hand. Bara Skaparen kan hjälpa mig, och tills Han gör det, trots alla mina ansträngningar, fortsätter jag att hata honom.

Jag besväras av det från morgon till kväll och förstår att det hindrar mitt andliga utveckling, och viktigast av allt är att det inte låter mig bringa belåtenhet till Skaparen. Det visar sig att om jag hatar en vän, då hatar jag Skaparen i samma utsträckning. Så vad kan jag göra?

Då kommer jag ihåg att jag kan förändra mig själv med hjälp av omgivningen.

Fråga: Och om det inte fungerar?

Svar: Det kommer garanterat att fungera, om jag bara vill att det ska det. I själva verket är allt mycket enkelt och allt finns i gruppen, inkusive världen Ein sof (Oändligheten).

Fråga: Så vad hindrar en om detta ens livsmål?

Svar: Brist på respekt, och lathet, det hindrar en. Man har allt, in i minsta detalj: stöd, en kris, vänner, böcker, disseminering — detta är alla villkoren och den högre kraften står redo. Vi är de som hindrar oss själva.

Vi måste kopplas samman, stabiliserar, och skapa det ömsesidiga stödets kraft, för att använda den för att erhålla Skaparens påverkan. Det må vara så att vi glömmer den här delen av arbetet, även om den för tillfället är artificiell, har den stor påverkan på den första delen av arbetet i gruppen.

Vi gör det inte; vi anstränger oss inte tillräckligt, som i nödens stund. Var är våra ansträngningar? Var är kravet?

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen, 2012.12.06, Kabbalans visdom och filosofi
videoikon WMV | ljudikon MP3

 

En enorm gåva för lidandet i avsaknad av kärlek

Dr. Michael Laitman

Vår andliga väg är delad i två delar.

Den första delen är ganska svår eftersom vi inte ser exakt vad vi gör. Men det är precis det som hjälper oss att avstå från vår egoism. Om vi kunde se vad vi gör skulle egoismen delta i processen och bara växa och vi skulle aldrig kunna bryta oss loss från den. På det sättet kan vi endast gå framåt när vi inte ser vad vi gör. Det är så vi separeras från vår egoism. Gradvis avlägsnas den från oss och vi övergår till att  förenas med vännerna, genom att vi erhåller egenskapen att ge. Men självklart är detta svårt för oss.

Vår väg är baserad på det faktum att vi drar till oss ljuset. Med andra ord jag är oförmögen att korrigera mig själv. Jag kan inte resa mig ovanför min egoism. Jag kan inte göra något över huvudtaget. Men jag kan dra till mig det övre ljuset.

Därför är ansträngningar i visdomen kabbala väldigt intressanta och annorlunda ansträngningar i vår värld, där jag direkt påverkar ett objekt, en plats eller de egenskaper jag vill ändra.  Här är det skillnad. Om jag vill ändra någonting måste jag dra till mig ljuset för objektet, den dimensionen och de kvaliteterna, så att ljuset ändrar dem. Därför söker jag konstant ljuset så det förändrar egenskaperna.

Hur vet ljuset vilka egenskaper som ska ändras? Det är väldigt enkelt. Om jag avancerar mot egenskapen att älska, ömsesidigt givande, mot egenskapen av förening av vännerna, om jag försöker att förenas med dem upptäcker jag att jag är en stor egoist som försöker utnyttja dem. Att jag bara försöker utnyttja dem för min egen vinning och att jag inte bry mig om dem över huvud taget.

När jag upptäcker det i mig själv, väcker det stort lidande i mig. Då börjar jag be ljuset att korrigera mig. När jag upptäcker min egoism börjar jag be ljuset  förändra mig. Det vill säga att jag förbereder ett enormt okorrigerat begär som jag upptäcker i mig och jag känner hur frånstötande det är. Jag känner att det är avskräckande och hur mycket jag vill att det inte ska existera. Det är som cancer som jag vill ta bort och då vänder jag mig till ljuset så det kan utföra  operationen.

Då har vi gjort ett klart framsteg på vår väg. Jag rör mig hela tiden mot förening med vännerna. Mot målet med skapelsen, egenskapen av kärlek och givande. Hela tiden rör jag mig mot att förhärliga de egenskaperna, parametrarna och definitionen av mig själv, för att göra det till det viktigaste för mig.

I slutändan upptäcker jag hur motsatt jag är, hur mycket jag inte vill ha det, hur onaturligt det är. Och då i bitterhet visar jag vilket stort behov av ljuset jag har. Därför är det ett stor problem. Människor som inte är kapabla att upptäcka det och inte är kapabla att lida, kan inte gå den här vägen. Dessutom är lidandet kvalitativt. En människa känner det i det normala livet också, även om allting går bra. Det är lidande och avsaknad av kärlek, för jag vill förenas med vänner.

Då förstår jag att det är nödvändigt men jag ser att det är omöjligt. Bara den här sortens lidande är det som menas, inget annat!  Det handlar inte om jag förstår ämnet eller inte, eller om jag är klok eller otålig. Nej! Det enda som jag behöver är att uppenbara mitt avvisande av förening med andra. Bara det! Att ge!

När jag är avvisande av förening med andra och jag plötsligt börjar att förakta egoismen, inte vill ha det, är det precis den egenskapen jag måste hålla fast vid och då fråga efter korrektion.  Det är hela kabbalas hemlighet. Det är inget annat!

Därför är första delen av vägen att gradvis öka uppenbarelsen av ondskan i oss och sedan vid  ett enda tillfälle bli korrigerad.  Det är därför det är två faser i vårat avancerande.  Den första fasen är att vi samlar flera år av enormt, tungt och omständigt lidande. Sedan blir det vid ett enda tillfälle korrigerat och vi öppnar våra ögon så vi ser en hel ny bild omkring oss.

Det visar sig att hela skapelsen fungerar i egenskapen  av givande och kärlek.  Hela världen fungerar så, medan det för mig i mina egoistiska egenskaper visar sig att jag är uppbyggd av egenskaper av egoism. Det är samma arbetsamma sak som när en raket går in i en omloppsbana med viktlöshet i rymden, och ett lugn plötsligt infaller. Allting är tyst, motorerna stannar, och du är ute i rymden .

Från den virtuella lektionen 2012.11.18, Introduktion till TES
videoikon WMV | ljudikon MP3

Vi har ALLA samlats här idag

Dr. Michael LaitmanIsrael är en hög grad. Varje person som har separerat sig själv från materiella intressen och bara inriktar sig mot anslutning till Skaparen med kraften av givande, enligt lagen om likhet i form, och ägnar varje ögonblick till detta, kallas Yashar-El (rakt mot Skaparen), Israel [exakt samma bokstäver på hebreiska].

Ett av stadiumen på vägen är att inträda en pakt, när man integrerar de andra, de som också kallas Israel, inuti sig själv. Förut var de redan förenade, men begäret att glädjas, den onda böjelsen, trädde in mellan dem och separerade dem. Och nu, trots det faktum att de avslöjat det, arbetar de ändå på deras kontakt hela tiden för att uppnå kontakt, och att förse Skaparen med kärl för mottagande av njutning.

Målet med Skapelsen är glädjandet av de skapade varelserna. Detta är Skaparens del  av handlingen, så varför ges det som uppgift till skapelsen? På grund av att skapelsen måste föra sig själva till ett tillstånd så att Skaparen får möjlighet att ge den njutning. Vårt arbete är att avslöja detta kärl för att ta emot njutning. Och njutningen är att ge Skaparen en möjlighet att ge.

Som det sägs om miraklet som inträffade vid Sinaiberget: ”Idag har vi alla samlats här”, det vill säga att vi från denna stund och framåt skaffar förmågan att nå kontakt och bli värdiga att kläs av den högre kraften. Och nu kallas vi det utvalda folket; detta allmänna kärl kallas för Israels folk. Och Han som fyller detta kärl enligt lagen om likhet i form skall kallas vår Skapare.

Därför finns det ett villkor: ”Idag har vi alla samlats här”, det vill säga att vi skall alla samlas för att bli en – ett gemensamt kärl för förverkligandet av målet med Skapelsen, att tjäna de skapade varelserna.

Det sägs: ”Och folket stod under berget”, det vill säga efter att ha undanröjt alla tvivel (har-berg, hirhurim-tvivel) och uppnått förening. Vi måste ta hand om vår gemensamma samhörighet så att ingen av oss glömmer av det.

Riktig gemensam garanti krävs för detta. Det är vad vi saknar, och detta är anledningen till att vi inte lyckats med att bygga det gemensamma kärlet. Detta beror på bristen av gemensamt deltagande, omtanken om att varje vän sörjer om att förena allihop till en, så att vi ”Alla har samlats här”

Från förberedelsen till den dagliga kabbalalektionen, 2012.12.03
videoikon WMV | ljudikon MP3

Generationen som uppenbarar universums mysterium

Dr. Michael LaitmanVetenskapen kabbala skall avslöjas för en person enbart när han vill veta meningen med livet. Men om han ännu inte har detta begär, om han är totalt upptagen av livet i denna värld och bara oroar sig för att säkra sitt liv under tiden av sin existens, då är det meningslöst att berätta för honom om vetenskapen kabbala. Det är inte för honom och det kan bara förvirra honom. Låt honom fortsätta sin egoistiska utveckling och inte röra vid vetenskapen kabbala.

Det är av denna anledning som kabbalisterna genom historien har dolt denna vetenskap, och väntat tills mänskligheten nått ett stadium i sin utveckling där den börjar fråga om meningen med livet. Vi ser detta nu genom världens stora problem, i den genomgripande generella krisen som tränger igenom precis varje sfär av mänsklig aktivitet.

Detta är uppenbart genom mänsklighetens nuvarande deprimerande tillstånd, som återspeglas i antalet självmord, och det faktum att världen är i en nedåtgående spiral och inte kan göra något åt det. Alla befinner sig i en nedåtgående spiral, eliten såväl som vanligt folk. Det finns ett gradvis försvinnande av medel klassen, tillverkningsindustrin minskar; vi förlorar intresset för livet. Vi vet inte vad vi ska göra. Vi inser att det finns en risk för ett tredje världskrig, men vi ser på detta med lugn som om det vore vårt öde som för oss någonstans, för vi inser att vi inte har någon styrka, ingen kunskap eller ens en vilja att göra motstånd. Utanförskap och maktlöshet härskar i världen.

Det är precis i denna generation som vetenskapen kabbala måste avslöjas eftersom man från den inte bara kommer förstå hur man lämnar det nuvarande tillståndet, som har lämnat oss hopplösa, utan också upptäcka vad som väntar oss i framtiden: ett evigt, perfekt, helt, exalterat tillstånd, som är miljarder gånger mer fantastiskt än  något vi känner i denna värld.

Från den virtuella lektionen, 2012.11.18
videoikon WMV | ljudikon MP3 (båda på engelska)

Världens inre hjärta

Dr. Michael LaitmanDe som har punkten i hjärtat – de som fick den i det forntida Babylon har till idag gått igenom många reinkarnationer, eller de i vilka den vaknat upp idag – är de enda som har fri vilja. Det är på grund av att det finns två krafter i dem: viljan att ta emot och viljan att ge. I alla övriga, finns bara kraften att ta emot, viljan att ta emot, vilken totalt kontrollerar dem. Kraften att att ta emot finns där, men visar sig inte.

De har inte möjligheten att bedöma sig själva och helheten på skalan mellan de två krafterna åt ena sida eller den andra. Men om punkten av givande vaknar i människan, kan de ändra sitt öde och ödet för hela välden. En sådan människa kallas yashar-El (direkt till skaparen) på grund av attributen de har fått från Skaparen. De kan välja att döma sig själva och hela välden till korrigeringens vågskål.

De är väldigt annorlunda andra enligt sin natur även i vår värld, som ett resultat av den punkt som verkar i dem. Bara de som har punkten av kraften att ge, har fri vilja. Därför är de den innersta delen av välden, för de är nära Ljuset som är överallt. Genom dem kan ljuset nå hela systemet, alla andras kli, alla andra människor i den här välden.

De måste utföra korrigeringen och de är ansvariga för tillståndet i världen, det sätt världen avancerar mot den övergripande korrigeringen. Därför måste vi försöka samla alla människor i vilka punkten i hjärtat har vaknat till en stark och enad grupp. Denna union ska kallas den inre mittpunkten, hjärtat av välden.

Genom att förenas och annullera vårt ego, kommer vi närmare skaparen, till kraften att ge. Å andra sidan kommer Ljusets påvekan att spridas genom oss över hela världen. Det är hela vårt arbete. Alla ansträngningar är bara till för att bringa belåtenhet till den övre kraften. Genom det upptäcker vi den övre kraften och identifierar oss med den, vilket innebär att vi når fram till målet med skapelsen.

Det viktigaste är föreningen mellan oss i syfte att öka kraften att ge och höja dess vikt, för att komma så nära Ljuset som möjligt, till dess attribut och därmed utvecklas.

Från förberedelsen till den dagliga kabbalalektionen 2012.11.29
videoikon WMV | ljudikon MP3

Mänskligheten som en väg för att möta Skaparen

Dr. Michael LaitmanDet finns ett uppvaknande från ovan och det finns ett uppvaknande från nedan. Alla kan bli väckta från nedan i alla tillstånd. Till exempel, på fredag eftermiddag kan jag vara i tillståndet försoningsdagen (Yom Kippur) och två timmar senare i tillståndet Pesach (påsk), eller bara en vanlig veckodag. Detta är vad vi kallar de andliga nivåerna och här beror allt på en själv.

Dessutom är det fenomen som är en del av den generella vägen, där det finns upplysning från ovan som kommer för syftet att arrangera världarna. Detta är ett uppvaknande från ovan som influerar allihop.

Skillnaden mellan den generella och den enskilde formen är uppvaknandets intensitet. Om man agerar på egen hand, korrigerar man sig själv och når till slut det individuella slutet av korrigeringen, och lämnar det generella ”hjärtat av sten” okorrigerat. Å ena sidan, är de generella korrigeringarna vidare och mer intensiva, det är en helt annan sak. Detta är också skillnaden mellan en individ och en grupp, eftersom det är i gruppen som vi upptäcker den övre kraften och alla de individuella nivåerna överskiner i relationer med  vännerna.

I artikeln ”Urskillnadet av en hustru och söner i Toran” i Stegens pinnar,säger Rabash: Goda dagar tyder på uppstigandet av världarna, allt eftersom var och en stiger en nivå över den nuvarande. Detta innebär att alla som är en del av världarna också stiger upp tillsammans med världarna. Men, den som inte är på den andliga stegen, klättrar på den – och detta innebär självannulering – då upplever du mer och mer dåliga tillstånd. Men om du kan annulera dig själv, då händer allt som händer i världarna även dig, och genom din självannulering inkluderas du i den andliga processen.

Rabash fortsätter: Och detta är tidpunkten då alla kontrollerar orsaken till varför han spänner Himmelens spännsedel. Varför ska jag annulera mig själv för att kunna stiga med världarna? Vad kommer jag tjäna på det? Om jag redan visste svaret så skulle jag kanske inte stigit. Vad får jag egentligen? Kärlek till andra? Oro för andra? Likvärdig kontakt? Behöver jag allt det där?

En person bör kontrollera om det är värt att betala för detta genom stor ansträngning och strävan, och ge upp sitt tidigare liv och annulera sig själv. Malchut annulerar sig självt för bina, vilket innebär att begäret att ta emot annuleras inför begäret att ge.

Denna fråga är också relevant i dag, före Rosh Hashana, (nyår). Vanligtvis önskar personer varandra gott nytt år. Så hur föreställer jag mig hur ett gott år är? Det är precis vad jag måste kontrollera. Ett år är en förändring, nästa nivå, en uppgång. Vilka förändringar kommer jag vilja ha under det nya året? En lönehöjning? eller något annat?

Man bör kontrollera varför  man bör annulera sig själv. Gång efter gång avslöjar vi till vilken utsträckning vi kan stå ut med självannulering, och till följd av det att nå de andras nivå, och att tjäna dem hängivet. Innan du tillskriver fina ord åt Skaparen, lovordar honom, så bör du relatera till hela mänskligheten. Den grundläggande förutsättningen är: från kärlek till de skapade varelserna till kärlek till Skaparen. Annars fungerar ingenting; först måste du förbereda dina kärl, och dina kärl är mänskligheten. Då avslöjas Skaparen för dig där, enligt din likhet med honom. När du behandlar folk korrekt, avslöjar han sin attityd till dig. Det är här ni möts i gemensamma kärl.

Fråga: Innebär detta att jag måste önska mänskligheten ett gott nytt år?

Svar: Mig själv, ”Jag vill ha ett gott år och det kommer att vara gott om jag håller mig till den Gode och Välvillige”. Hur kan jag hålla mig till honom? Jag kan göra detta i min attityd till alla, genom att önska dem det bästa. Då kommer Skaparen hjälpa mig med det, och där kommer jag att möta Honom, vilket innebär egenskapen av skänkande. Det spelar ingen roll vad jag tror, detta är Skaparen, jag kommer bara att vistas i egenskapen av skänkande, och enbart ta emot kärlekens kraft, och detta kallas ”korrigering”.

Fråga: Vad är självannullering?

Svar: Nu har du begär, intentioner, och olika böjelser, och du annullerar dem för att hålla dig till Skaparen, som är absolut kärlek. Du kan inte vara i skänkande om du inte annullerar dig själv på något vis.

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen, 2012.09.16, Seder vid rosh hashana
videoikon WMV | ljudikon MP3 (svenska)