Vad stoppar oss?

Dr. Michael LaitmanJag kan inte korrigera ondskan som visar sig i mig utan en grupp. Anta att jag hatar en viss vän, och även om jag förstår att det är dåligt, kan jag inte göra något åt det på egen hand. Bara Skaparen kan hjälpa mig, och tills Han gör det, trots alla mina ansträngningar, fortsätter jag att hata honom.

Jag besväras av det från morgon till kväll och förstår att det hindrar mitt andliga utveckling, och viktigast av allt är att det inte låter mig bringa belåtenhet till Skaparen. Det visar sig att om jag hatar en vän, då hatar jag Skaparen i samma utsträckning. Så vad kan jag göra?

Då kommer jag ihåg att jag kan förändra mig själv med hjälp av omgivningen.

Fråga: Och om det inte fungerar?

Svar: Det kommer garanterat att fungera, om jag bara vill att det ska det. I själva verket är allt mycket enkelt och allt finns i gruppen, inkusive världen Ein sof (Oändligheten).

Fråga: Så vad hindrar en om detta ens livsmål?

Svar: Brist på respekt, och lathet, det hindrar en. Man har allt, in i minsta detalj: stöd, en kris, vänner, böcker, disseminering — detta är alla villkoren och den högre kraften står redo. Vi är de som hindrar oss själva.

Vi måste kopplas samman, stabiliserar, och skapa det ömsesidiga stödets kraft, för att använda den för att erhålla Skaparens påverkan. Det må vara så att vi glömmer den här delen av arbetet, även om den för tillfället är artificiell, har den stor påverkan på den första delen av arbetet i gruppen.

Vi gör det inte; vi anstränger oss inte tillräckligt, som i nödens stund. Var är våra ansträngningar? Var är kravet?

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen, 2012.12.06, Kabbalans visdom och filosofi
videoikon WMV | ljudikon MP3