Kategori: Enighet

"Den svenska ensamheten"

laitman_564Yttrande (Micael Widell): ”Sverige är känt och ansett för sitt sociala skyddsnät som tillhandahåller säkerhet och fysisk komfort i världsklass. Den svenska välfärdsmodellen är känd över hela världen…

”Institutioner har byggts för att säkerställa att den enskilde alltid är oberoende. Du ska inte behöva vara beroende av en make, föräldrar eller barn för ditt materiella välbefinnande. Så vi byggde ett samhälle där man inte behöver hjälp från någon annan. …

”Vårt unika materiella skyddsnät tar hand om oss så att vi inte behöver ta hand om varandra. Och när vi inte behöver varandra släpper vi våra band och vår känsla för gemenskap.

”Om vi har råd att vara oberoende från andra människor, verkar vi ta det tillfället i akt. Vi tar inte kontakt med andra människor om vi inte har goda skäl till det. Ju fattigare grannskapet är, desto större är beroendet av andra människor och ger tätare sociala band mellan grannar. …

”Man kan ha materiell säkerhet och välstånd i ett samhälle, eller så kan man ha människor som är nära varandra med ett rikt socialt liv och lycka som en konsekvens – men det verkar som att du inte kan ha båda samtidigt.”

Min kommentar: Det är verkligen så det är, när människor drömmer om att bygga kapitalistisk individualism och sedan socialistisk individualism, då når de en individualism där ingen annan är viktig för dem. Alla lever i isolering, alla har allt och slutligen ingenting alls.

Egot visar oss en återvändsgränd i all sin fröjd, i alla dess variationer. Egot ”äter” sig själv precis som en cancercell som slukar kroppen och sedan dör själv eftersom den inte längre har något att livnära sig på. Detsamma gäller för mänskligheten på jorden, den förstör sig själv och kommer sedan att dö.

Fråga: Vad säger Kabbala om ensamhet? Hur kan man hantera den och arbeta med den?

Svar: Det finns inget sätt att göra det. Vi kan bara acceptera metoden av korrigering genom kabbalans visdom och inse det onda i vår egoistiska natur, som vi underkastar oss och lyder blint. Först då kommer människor att kunna höra, ta sig till en annan typ av existens och börja frodas. Men det är endast om de är villiga att lyssna.

Man måste känna stort lidande över vad man har åstadkommit och hur detta liv, trots sin mjukhet och komfort, saknar ändamål och är meningslöst och tomt. I sig själv är livet döden. Det är inte så att det leder till döden, utan i sin nuvarande form är livet självt döden!

Man måste känna att man inte kan stanna i det, utan att man måste lämna det nu! Inte om 10 eller 20 år utan just nu bör det stå klart att man redan är döende, trots sitt skenbara välbefinnande.

Först då kommer folk acceptera metoden av integrerande enhet i stället för total separation, resa sig över individualismen och lämna dess fördelar. För att göra detta måste man arbeta med sitt inre i stället för att tillverka stål och producera bilar. Detta handlar inte om industrin, utan just om att jobba med sig själv, om förmågan man har att sätta press på sig själv och börja komma samman med andra och förenas med dem. Det är inte enkelt.

[196761]

Från KabTV’s ”Samtal med Michael Laitman” 2016.10.31

Hur bekämpa terrorism i Europa?

laitman_547_06Fråga: I en artikel publicerad i media sägs det att ISIS och Al Qaida har skapat en sofistikerad nätverksplattform som kan identifiera alla länders svaga punkter.  I kontrast till detta kämpar västländerna mot terrorism separat och koordinerar inte sina verksamheter.

Hur kan Israel och andra nationer bekämpa terrorismen som i dag omfattar hela världen och besegra den?

Svar: Bara genom att förenas! Man kan inte göra något gentemot denna kraft om man inte kommer samman och förenas med andra. På egen hand kommer varje nation att förlora. Terroristerna kommer att välja mål att spränga i varje nation och attackera de centrala städerna i Europa och vi kan inte göra något åt det.

En andlig kraft måste verka mot dem. Trots allt är vi, materiellt sett, väldigt svaga. I dag kan vi inte, med beaktande av deras vapen och kommunikationsmedier, handskas med dem.

Vi måste söka efter hur man kan neutralisera dem genom den inre kraften i naturen, vilket innebär endast genom förenande. De arbetar med hatets kraft så de kan övervinnas endast genom kraften av enande.

Om Europa verkligen var enat – genom utbildning, närmande av individer och folk, genom förening av hjärtan, inte genom en gemensam marknad och kontroll av banker, om de skulle vara ett exempel för hela världen i hur man verkligen kommer samman och förenas, då skulle ingen orsaka skada där.

Fråga: Så hur skulle du föreslå att Europas nationer ska kämpa mot ISIS?

Svar: De kan inte handskas med ISIS om de inte börjar komma samman så att enande blir deras högsta mål.

Fråga: Hur skulle detta påverka ISIS?

Svar: På det inre planet skulle ISIS börja försvagas av detta. De skulle plötsligt känna att de inte har kraft att göra någonting. Det är så de skulle känna!

I naturen finns krafter som aktiverar oss. Vill du ingripa i alla dessa krafter? Varsågod, du har möjligheten! Detta är dock endast möjligt under förutsättning att du kommer ut med positiv kraft, med kraften av enhet. Det är den kraften som är i stånd att besegra dem.

[170059]

Från det israeliska radioprogrammet ”Fråga kabbalisten” på 103FM 2015-11-15

Att föra världen mot enighet


Dr. Michael LaitmanNär vi läser Zohar ska vi försöka komma ihåg att alla korrigeringar leder till enighet mellan oss.
Vi bör se på allt som äger rum ute i världen just nu som att frånkopplingen mellan oss uppenbaras. När allt kommer omkring visar sig allt hat, all oreda och alla problem som uppstår för att vi, och därefter hela världen, ska känna att vi måste reparera förbindelserna mellan oss.

I den utsträckning vi arbetar med spridning och talar om förbindelserna mellan alla som existerar över separationen och motsattheten mellan alla delar av nationen och världen, i samma utsträckning förbereder vi oss för, och kräver enigheten när vi studerar.

Så ju mer vi utgör ett inflytande och sprider denna kunskap, ju mer vi talar om förening, att söka förena nationen, desto mer kommer vi kräva det när vi studerar, och då kommer vi förtjäna att Ljuset kommer till oss – och från oss till nationen och till världen.

[50862]
Från den andra delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.08.10, Zohar
ljudikon MP3 | videoikon WMV

Liten insats, betydande gensvar

Fråga: När vi genomför workshops i gemenskapen, känner vi att något händer här. Men våra ansträngningar är inte beroende av oss själva; Skaparen gör precis allt. Vad händer? Varför sänks det ner till oss som en gåva?

Svar: Jag kan inte berätta vad det är som händer. Senare kommer du att förstå själv hur det fungerar.

Naturligtvis gör den Övre Kraften allt detta. Den hanterar, bestämmer och styr oss, särskilt när vi längtar efter att gå i samklang med den.

Om jag blir lik den, även en smula, skapar jag en liten våg som blir bemyndigad av en enorm övre kraft och det skapar stor vidd. Således gör vi framsteg och blir förvånade när allting plötsligt händer. I verkligheten skapas ett gensvar enligt effekten av likheten mellan egenskaperna.
[141.233]
Från lektion 5 Convention In Sochi “Day Two” 7/14/14

Förhindra att vännerna ”faller”

Dr. Michael LaitmanFråga: Under tiden mellan kongressen i Arava och den Europeiska kongressen jobbade vännerna i gruppen riktigt hårt och upplevde i stort många nedgångar.Vad kan vi göra för att vännerna inte ska ”falla”.

Svar: Vi behöver bara en sak för att hjälpa vännerna att inte ”falla”: stärka vår kontakt med Skaparen: vännerna från de andra grupperna bör påminna dig om detta. När en grupp arbetar korrekt, blir den en helhet.

Gruppen bör arbeta som en hel organism, precis som en kropp fungerar. Kan njurarna, hjärtat, och andra kroppsliga organ vara friska om det inte finns någon kommunikation mellan dem? Det är omöjligt! Det måste alltid finnas ett organ som hanterar alla aktiviteter, som hjärnan gör.

Preventing The Friends From "Falling"

Det opererar alla grupper och ger dem ”feedback”. Då finns alltid en konstant cyklisk gemensam aktivitet bestående av alla organ.

Om kroppens aktivitet inte cirkulerar, så finns ingen balans mellan organen, och då är kroppen sjuk. Även om alla organen är friska utom ett, så leder det till obalans  i hela kroppen. Därför måste det finnas en gemensam kontakt.

Vi har redan nått denna punkt. För att nu nå kontakt och avancera korrekt utan några hinder, måste alla vara i kontakt, och vi behöver den gemensamma sammankopplingens stöd från alla grupper, ett system av studier och disseminering.

[103804]

Från den Europeiska kongressen i Tyskland, 2013.03.23, Lektion 3
videoikon Video | ljudikon MP3

Att hitta sanningen

Dr. Michael LaitmanFråga: Hur ska jag arbeta med mina inre tillstånd? Acceptera dem? Stiga över dem? Be om något? Kräva?

Svar: Det beror på din nivå.

Vi börjar gradvis att glädjas åt det faktum att vi kan vara över våra tillstånd; Det är inte masochism eller blint bortkopplande; vi är medvetna om våra känslor, vi kalkylerar saker, och samtidigt kopplar vi bort oss själva från dem. Det är nästa steg i att skapa masach (skärm): Man försöker att vara bortkopplad från gott och ont och på riktigt vara oberoende av känslan i sin kropp.

Fråga: Hur kan vi hålla oss på denna nivå, och låta de behagliga och de obehagliga känslorna göra sitt arbete i kärlet, och samtidigt observera dem från utsidan?

Svar: I Ordspråksboken står det, ”Skaffa sanning och sälj den inte”. Vi kan inte urskilja detta externt. Det finns många lager i en persons beräkningar och det är omöjligt att stanna på en punkt hela tiden tills det övre ljuset gör det ”stabilt”.

Men om man anstränger sig och försöker, då vill man verkligen att detta ska hända. Först får man en känsla av att man kan ”Hålla denna standard”. Sedan, självklart, sänds en känsla av misslyckande och kraftlöshet. Därefter visar det sig att man inte ens kan tänka på det, och sen håller man kvar denna tanke, men kan inte uppfylla den. Detta är hur de fyra typiska faserna i denna process utvecklas.

Men hur som helst måste jag, i alla känslornas grader, från maximal negativitet till maximal positivitet, försöka hålla mig fast vid detta tillstånd och fokusera på målet. Oavsett vad som händer, det spelar ingen roll för mig. Även om denna känsla kan slita mig itu, så litar jag enbart på en sak, och ”låser” mig själv till målet.

Allt det här är enbart möjligt ”i centrum av gruppen”. Det är inte bortom horisonten eller över molnen; det är enbart i centrum av gruppen som jag hittar och upptäcker den andliga världen. Genom att arbeta med gruppen, börjar jag upptäcka att det inte är slumpmässigt valda ansikten, utan speciella människor valda från ovan. Tillsammans skapar de ett helt nätverk, och om jag är delaktig i gruppen, om jag är redo att bidra med all min kraft, då är jag inkluerad i malchut, i Shechina.

Dessutom lär jag  känna kraften som upprätthåller den och som uppenbaras i den, och jag kommer att identifiera mig med denna kraft. Jag influerar vännerna underifrån och de från ovan, och där i gruppen möts vi till slut för att förenas. Då visar det sig att gruppen är vår gemensamma bäbis….

[101634]

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.02.21
videoikon WMV | ljudikon MP3

 

Arbetandes för korrektion

Dr. Michael LaitmanFråga: Hur hjälper man en vän som vem disseminering har blivit det viktigaste, och inte arbetet i gruppen, och att detta tillstånd har en negativ inverkan på gruppen?

Svar: Först av allt behöver han förstå att hans kontakt med sina vänner är det som leder honom in i den övre världen, om han inte kan ty sig till dem, då undviker han helt enkelt det andliga arbetet av andlig förbindelse.

Jag förstår att ni alltid vill fly från det och bara disseminera för att ni där känner er stora och enastående, etc. Men ni kan inte fly från föreningen med gruppen, och ni måste med all er styrka försöka att vara med era vänner, även om de verkar vara fel sorts vänner!

Saken är den att ni ser dem till graden av ert okorrigerade tillstånd, så sluta rättfärdiga både dig själv och dem, och gör ingenting; arbeta bara för föreningen. Bry dig inte om deras fel, som om detta vore ensidigt, som om du inte ser dem;du måste arbeta för förenandet!

Från den virtuella lektionen om kabbalans grunder, 2012.02.03
videoikon WMV | ljudikon MP3

Vi kommer inte behöva många ord

Dr. Michael LaitmanFråga: Kongressen ”En flamma i öknen” verkar sluta cirkeln som den första kongressen i öknen påbörjade för ungefär ett år sedan. Vi känner att den tidigare fasen håller på att ta slut och att vi står inför nya möjligheter vad gäller den emotionella förbindelsen mellan oss. Hur kommer vår globala grupp se ut efter sin andliga födelse, när vi lyckas erhålla denna förbindelse?

Svar: Jag tror inte att vår externa form kommer att förändras mycket, och den inre förbindelsen kan inte beskrivas med ord. Det kommer att finnas en sådan förbindelse mellan oss att du hela tiden kommer att uppleva det som om ditt barn är borta från dig, det fysiska avståndet skiljer er, men du vet och känner till honom så väl att hans form har blivit en del av dig och lever i dig; så här kommer vi alla att känna varandra.

Vi kommer inte behöva tala mycket eftersom vi kommer att förstå varandras känslor internt genom vidhäftese. Det kommer att vara få ord, och förtydligandena kommer att vara korta och enklare. Det är som om vi äter en sallad, och jag säger att den inte är tillräckligt salt, men du förstår det bara jag säger ett halft ord. Trots allt smakar du på samma rätt, och känner samma verklighet.

Vi kommer inte att behöva oändligt med ord och kraftfull media för att skapa förbindelsen mellan oss, som vi gör idag när vi inte känner oss sammankopplade. Vi kommer att kommunicera, men på ett mycket kort och rakt på sak sätt, eftersom vi kommer förstå vad var och en känner ändå. Vi kommer att bli ”en människa med ett hjärta”.

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.01.08, Introduktion till studiet av de tio sfirot
videoikon WMV | ljudikon MP3 (båda på svenska)

 

Kollektiv bön

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad är en kollektiv bön?

Svar: En kollektiv bön är ett villkor i vilket jag är förbunden med gruppen, och vi har ett begär, en avsikt, ett mål, som inte formats just i var och en, utan generellt sett  i denna enda helhet. Och genom denna enda helhet, i vårt gemensamma begär, vill vi uppenbara Skaparen.

Det kan inte vara så att ”jag är själv”. Hur som helst bör man inte föreställa sig att man är själv. Om man känner sitt ”jag” är det andlig död. Det finns inget ”jag” i den andliga världen, bara ”vi”.

Från kongressen i Novosibirsk, 2012.12.09, lektion 6, ”Mänsklighetens framtida tillstånd”
videoikon WMV | ljudikon MP3

Principen som svarar på alla frågor

Dr. Michael LaitmanVi måste konstant fokusera på faktumet att ”Det finns ingen annan än han” – bara på det ämnet för det finns inget annat. Alla andra ämnen behövs för att stödja det och identifiera olika individuella tillstånd.

Dessutom tränger jag in i detta ämne för att Skaparen producerar alla känslor inom mig. Nu talar han till mig genom min lärare, som är hans kanal, och inget mer. Allting omkring mig är en manifestation av Skaparen inom mig; jag själv är hans avbild och måste reagera på det som händer i enlighet med detta.

Ju mer man förstår och vet det unika med detta, och inte tappar kontakten med vännerna, från världen, eller från något, desto mer kommer man att känna det i verkligheten.

Detta är naturens enda kraft som manifesterar sig så för oss. Varje dag ökar avslöjandet av dess integralitet, dess inre förening. Naturen är integral, och vi ska inte störa detta. Tvärtom måste vi anpassa oss själva till den. Detta är varför kabbala säger att vi måste agera i den externa världen: att förse alla med en normalt och sund konsumtion, och att i allmänhet bry sig om detta. Allt annat är bara att söka enighet, och genom enighet till den enda.

Så, alla ändringar som du vill se, kan du bara komma till genom detta ämne Skaparens unikhet. Det bestämmer allt: varför vi ska vara förenade, varför vi ska reagera på detta sätt och inte ett annat etc. Man kommer alltid till korrekt svar genom det.

Från kongressen i Novosibirsk, 2012.12.08, Lektion 3
videoikon WMV | ljudikon MP3