Kollektiv bön

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad är en kollektiv bön?

Svar: En kollektiv bön är ett villkor i vilket jag är förbunden med gruppen, och vi har ett begär, en avsikt, ett mål, som inte formats just i var och en, utan generellt sett  i denna enda helhet. Och genom denna enda helhet, i vårt gemensamma begär, vill vi uppenbara Skaparen.

Det kan inte vara så att ”jag är själv”. Hur som helst bör man inte föreställa sig att man är själv. Om man känner sitt ”jag” är det andlig död. Det finns inget ”jag” i den andliga världen, bara ”vi”.

Från kongressen i Novosibirsk, 2012.12.09, lektion 6, ”Mänsklighetens framtida tillstånd”
videoikon WMV | ljudikon MP3