Månad: februari 2013

Att vrida klockans visare från hat till kärlek

Dr. Michael LaitmanFråga: Vilka är ens fiender om hela ens värld existerar inom en?

Svar: Alla dina begär och tankar är dina fiender.

Vanligtvis är det så att människorna omkring dig, som inte brukar oroa dig eller du bry dig om, inte betyda mycket för dig. Men det är människorna som verkar vara dina fiender eller de som du hatar, som är den största hjälpen för din utveckling. Vi behöver bara förstå hur vi ska använda denna hjälp.

Om det är dina vänner i gruppen, så måste du vända dem från dina fiender till dina älskade vänner. Det gör ingen skillnad om någon hatar dig eller om du hatar någon. Vanligtvis är det du som är ansvarig för dåliga relationer, men du måste förändra saker från hat till kärlek.

Det är inte alls enkelt. Börja beräkna saker på detta motsatta vis internt och du kommer att märka vilket intensivt arbete det för med sig.

[100495]

Från den dagliga kabbalalektionen 2013.02.11, Baal HaSulams skrifter

 

videoikon WMV | ljudikon MP3

Punkten mellan hat och kärlek

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, brev 11: ”Och jag ber er att göra ert yttersta för att stärka kärleken till vänner och tänka på sätt att öka kärleken till vänner, och att ta bort passionen för kroppslig njutning, eftersom detta är orsaken till hat. Och bland dem av er som bringar belåtenhet till Skaparen kan det inte finnas något hat, utan bara större medkänsla och kärlek mellan er, det är mycket enkelt.

Och ni bör från och med nu lyssna till mina ord, eftersom era liv beror på det.”

Fråga: Hur bör vi korrigera vår attityd till de vänner som väcker hat i oss?

Svar: Ni bör älska de vänner ni nu hatar, det är allt. Ni måste nå ett tillstånd där de blir viktiga för er, kära, de närmaste och mest åtrådda. Men samtidigt bör hatet mot dem behållas.

Hatet förblir nedan, och ni måste hela tiden sörja för att korrigera det och ovan det bygga kärlek. Det är så här andlig spänning definieras. Ni upptäcker andligheten i punkten mellan hat och kärlek, mellan dessa två krafter!

Det finns inte bara kärlek eller hat. Både kärlek och hat kommer från Ljuset som lyser upp antingen på det ena eller det andra sättet, men du kommer mellan dessa två känslor att finna dig i vidhäftelse vid Skaparen.

[100006]

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.02.03, Baal HaSulams skrifter
videoikon WMV | ljudikon MP3

Andligt arbete och nöje

Dr. Michael LaitmanFråga: Är att glädjas av disseminering en bra eller dålig sak?

Svar: Det är bra. Åt andra hållet är värre. Man måste glädjas av sitt andliga arbete även när man måste pressa sig själv och tvinga sig att delta. Detta är inte masochism; det är helt enkelt en förståelse att saker inte kan vara på något annat sätt för jag arbetar mot min egoism.

Fråga: Innebär detta att man kan göra det som ger mest glädje: studera om man vill studera, disseminera om man vill disseminera?

Svar: Först måste man hitta den del av det gemensamma arbetet i gruppen där man kan vara användbar.

Det finns de som inte kan studera alls. De ägnar sin tid åt gruppen, de hjälper till, de gör saker, och gradvis börjar de lyssna och delta i seminarier. De absorberar materialet under arbetet och inte under studierna.

Och det finns människor som inte gillar arbete på gruppen, de föredrar att studera och disseminera. Låt dem göra det. Till slut kommer de också att börja höra att de inte kommer att lyckas utan gruppen, för Ljuset kommer att fortsätta påverka dem och de kommer att förstå att de behöver det.

Människor bör inte tvingas att göra någonting. Man måste ges en möjlighet att vara i en grupp på vilket sätt man än vill, så länge som man inte orsakar någon skada. Och allt vad personen kommer att bidra med till gruppen, kommer han eller hon att bidra med senare.

[99874]

Från den virtuella lektionen om kabbalans grunder, 2013.02.03
videoikon WMV | ljudikon MP3

Arbetandes för korrektion

Dr. Michael LaitmanFråga: Hur hjälper man en vän som vem disseminering har blivit det viktigaste, och inte arbetet i gruppen, och att detta tillstånd har en negativ inverkan på gruppen?

Svar: Först av allt behöver han förstå att hans kontakt med sina vänner är det som leder honom in i den övre världen, om han inte kan ty sig till dem, då undviker han helt enkelt det andliga arbetet av andlig förbindelse.

Jag förstår att ni alltid vill fly från det och bara disseminera för att ni där känner er stora och enastående, etc. Men ni kan inte fly från föreningen med gruppen, och ni måste med all er styrka försöka att vara med era vänner, även om de verkar vara fel sorts vänner!

Saken är den att ni ser dem till graden av ert okorrigerade tillstånd, så sluta rättfärdiga både dig själv och dem, och gör ingenting; arbeta bara för föreningen. Bry dig inte om deras fel, som om detta vore ensidigt, som om du inte ser dem;du måste arbeta för förenandet!

Från den virtuella lektionen om kabbalans grunder, 2012.02.03
videoikon WMV | ljudikon MP3

Hur prioritera?

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad kan en kvinna göra om disseminering tar 5-6 timmar om dagen, och det inte finns någon tid över till arbete vad gäller grupp, och då särskilt att delta i workshops? Hur kan vi prioritera vår tid?

Svar: Jag tror att man måste ägna en viss tid åt inre arbete. Disseminering till allmänheten är mycket viktigt för utan det kommer vi inte att gå framåt, men om man inte ägnar den inre andliga utvecklingen någon uppmärksamhet är det inte bra.

Man hamnar efter i materialet; man kommer inte kunna delta med alla som i ett team, och så vidare. Vi måste fortfarande prioritera så att det inre arbetet, det vill säga deltagande i workshops för kvinnor, samt i allmänna lektioner och workshops, inte blir lidande på grund av yttre disseminering. Du bör göra ditt schema tajtare och inte missa våra allmänna aktiviteter, särskilt  workshops.

Men utan dissemination är det också omöjligt, inte för att någon ropar efter oss, utan snarare för att vi i vårt inre uppenbarar de gap som kommer att fyllas med det övre Ljuset. Om vi studerar utan att förmedla det vidare till andra, förblir vi bara tomma besserwissrar för enbart mekanisk kunskap kommer att komma in i oss, inte andlig sådan.
[99795]

Från den virtuella lektionen 2013.02.03
videoikon WMV | ljudikon MP3

Dags för vetenskapen att ta den politiska makten

Aktuellt (från New Scientist): “Kan du i dina vildaste fantasier föreställa dig en regering som bygger sina ståndpunkter på noggrant samlad vetenskaplig evidens? En regering som publicerar tankegången bakom sina beslut, komplett med data, analys och stödjande argument? Nå, du behöver inte fantisera längre: det är dit Storbritannien är på väg …

Det som nu har förändrats är att informerat beslutsfattande nu till slut har blivit en praktisk möjlighet. Detta till största delen på grund av överflödet av tillgängliga data och den lätthet med vilken nya och relevanta data kan genereras. Detta är gett stöd åt en vilja att röra sig bort från en politik baserad på känsla …

“Det största behovet är kanske förutseende. Ministrar behöver ofta svar direkt, och ibland är dena data som behövs helt enkelt inte tillgänglig. Och poff, så försvinner allt hopp om evidensbaserad politik.

“’Tidsskalorna för beslutsfattande och samlande av bevis passar inte med varandra’ säger Paul Wiles, en kriminolog vid Oxfords universitet och före detta vetenskaplig huvudrådgivare åt Home Office. Wiles tror att vi för att komma runt detta behöver förutse de områden som regeringen sannolikt kommer att behöva hantera under det kommande decenniet. “Vi kan antagligen komma på 90 procent av dem nu’ säger han.”

Min kommentar: Självklart är allt detta bara ursäkter, för politik är inte ett rationellt beslutsfattande, utan det gynnar de egna egoistiska målen. Vetenskapliga metoder för databehandling och beslutsfattande leder inte till något gott för mänsklig egoism är vid målet av denna process, och den kommer att göra allt för att vrida besluten till sin fördel. Alltså, före man kan fatta objektiva beslut, måste man vara en objektiv person.

[99379]

Egot ska inte förstå

Dr. Michael LaitmanFråga: När uppstår en personlig relation mellan Skaparen och den skapade varelsen?

Svar: Den var redan väckt i Ein Sof (oändligheten), i de fyra faserna av direkt Ljus. Annars skulle fas ett (Chochma) inte ha givit födelse åt fas två (Bina)

Fråga: Är det punkten i hjärtat?

Svar: Nej, det är ett resultat av de stegen. Punkten som vaknar i en persons hjärta är en gnista av det generella återvändande Ljuset som var i Adam HaRishons (den första människans) själ vid tiden för splittrandet.

Fråga: Men när börjar man känna Skaparens attityd? För då klarnar allt.

Svar: Allting skulle förstås av egot, och vi bör inte låta detta hända. Om jag visar dig att jag känner en total, ändlös och ovillkorlig kärlek mot dig, då skulle du börja bli respektlös mot mig och även hata mig eftersom du är ett begär att ta emot, och när det inte finns några begränsningar för detta begär, när rädsla inte begränsar det, löper det amok. Till slut skulle du börja behandla mig illa. Det är verkligen så. Så istället för kärlek från min sida, skulle du se vad som verkar vara en dålig attityd och otrevlighet.

Fråga: Men, vi har ändå en punkt i hjärtat som vi måste starta processen med, men vi har ingen grund.

Svar: Det fanns ett generellt kärl av Adam HaRishon och det hade ett återvändande Ljus. Adam HaRishon ville ta emot allt stort Ljus för att ge, men kunde inte hålla det i det återvändande Ljuset, och allt splittrades.

Det finns bara reshimot (andliga gener) kvar från begäret och reshimot från masach (skärmen), och det finns de som vaknat som har vad som kallas kallas ”en punkt i hjärtat”. Denna punkt kommer inte från Skaparen; det är en del av en gnista från masach.

I andligheten är det ingen skillnad mellan nivån och dess reshimot, som också är en full bild av verkligheten som inte är klar för en.

Alltså, vi måste dra ljuset som reformerar (det omgivande Ljuset) till dessa reshimot, och då kommer vi se bilden av den andliga världen. Det är en väldigt enkel handling. Du är i en grupp och studerar från källorna, till exempel från Zohar, och genom det samlar du Ljuset på dig själv och det agerar.

The Ego Should Not Understand

Fråga: Är det något konkret eller visuellt för mig i detta arbete? Kan jag känna hur våra ”punkter i hjärtat” attraheras till varandra och hur Ljuset förenar dem?

Svar: Om du anullerar ditt ego och vännen verkar viktigare för dig än du själv, om gruppen förser dig med en känsla av det är så viktigt och du vill hoppa in i det utan tvekan, att sväljas in i det, om du anstränger dig i detta och gör ansträngningar ”av ditt anletes svett” då samlar du till samma utsträckning Ljuset som agerar på dig och ger dig från reshimot och bygger den andliga nivån.

Fråga: Kommer vi bli en helhelt så att alla känner det?

Svar: Självklart, den som deltar i denna process, oavsett vem, känner det.

[98564]

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.01.23, Shamati #9
videoikon WMV | ljudikon MP3