Hur prioritera?

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad kan en kvinna göra om disseminering tar 5-6 timmar om dagen, och det inte finns någon tid över till arbete vad gäller grupp, och då särskilt att delta i workshops? Hur kan vi prioritera vår tid?

Svar: Jag tror att man måste ägna en viss tid åt inre arbete. Disseminering till allmänheten är mycket viktigt för utan det kommer vi inte att gå framåt, men om man inte ägnar den inre andliga utvecklingen någon uppmärksamhet är det inte bra.

Man hamnar efter i materialet; man kommer inte kunna delta med alla som i ett team, och så vidare. Vi måste fortfarande prioritera så att det inre arbetet, det vill säga deltagande i workshops för kvinnor, samt i allmänna lektioner och workshops, inte blir lidande på grund av yttre disseminering. Du bör göra ditt schema tajtare och inte missa våra allmänna aktiviteter, särskilt  workshops.

Men utan dissemination är det också omöjligt, inte för att någon ropar efter oss, utan snarare för att vi i vårt inre uppenbarar de gap som kommer att fyllas med det övre Ljuset. Om vi studerar utan att förmedla det vidare till andra, förblir vi bara tomma besserwissrar för enbart mekanisk kunskap kommer att komma in i oss, inte andlig sådan.
[99795]

Från den virtuella lektionen 2013.02.03
videoikon WMV | ljudikon MP3