Återvändandet till Skaparens omfamning

Dr. Michael LaitmanBaal Hasulam, brev 25: Det står i Zohar att den heliga Shechina uppenbaras när man belönas med ånger, som en kärleksfull mor som inte har sett sitt barn på länge, under tiden de gjort många ansträngningar för att träffas, och på grund av det stötte de på stora faror, tills de slutligen har nått denna efterlängtade frihet och belönats med att träffa varandra. Då kramar modern om honom, och pussar och tröstar honom och talar till honom hela dagen och hela natten, berättar om hennes längtan ochde faror hon stötte på längs vägen fram till den dagen, och hur hon alltid varit med honom, och inte har lämnat honom, utan har lidit med honom var än han har varit, bara det att han inte kunde se det.

Att döma av vad kabbalisterna berättar för oss, gör Skaparen, Schechina, stora ansträngningar för vår skull, för själarna, genom att hjälpa oss att vakna och att gradvis komma närmare genom att klättra upp för den andliga stegen, så att vi till slut kommer att inkorporeras i Schechina och anslutas till den. I själva verket sker inga förändringar i verkligheten. Alla förändringar sker bara i vår förståelse, i vår perception, tills vi upptäcker den goda och stabila högre Försynen, som inte lämnar oss ens för ett ögonblick, och som aldrig förändras.

Till slut inser man att hela verkligheten befinner sig i absolut vila. Allt som föds i ens känslor är uppenbarelsen av de kärl som måste korrigeras. Alla förändringar är bara framträdandet av de korrupta kärlen, det ena efter det andra. Känslan av den skapade varelsen i kärlen som inte är korrigerade är det som målar upp bilden av en korrupt värld för en, och av den onda Försynen, det vill säga det som inte är evigt och är ofullständigt.

Men om den skapade varelsen avancerar korrekt, kommer den att förstå att man måste bygga ett yttre stöd för sig själv i form av gruppen och en lärare, som det står skrivet: ”Gör dig en Rav och köp dig en vän, och döm varje person fördelaktigt.” Denna omgivning påverkar en hela tiden och väcker en. Den kommer att skaka om en, och inte låta en glömma att allt som sker vi varje givet tillfälle är uppenbarandet och uppfyllandet av nya reshimot (andliga gener), genom vilka man ser världen, och man måste korrigera dessa reshimot.

Omgivningen kommer att hjälpa en att inte glömma, och man kommer hela tiden att stärkas av den. Så ”den som väljer en bättre omgivning” i enlighet med de reshimot som kan uppenbaras inom en för att korrigeras, kommer inte för ett ögonblick glömma målet med sitt liv. Man måste upptäcka rätt attityd, och då kommer man kunna avancera till korrigering tills man omfamnar Skaparen.

Mötesplatsen mellan en person och Skaparen kallas den heliga Shechina. Den skapade varelsen förbereder begären, sina kärl, enligt vilka Skaparen uppenbaras. Därmed uppnår vi vidhäftande, vilket är målet med skapelsen.

Från förberedelsen till den dagliga kabbalalektionen, 2013.01.02
videoikon WMV | ljudikon MP3 (båda på svenska)