Tryck från ovan, tryck underifrån …

http://laitman.com/wp-content/gallery/headshots_100-300/laitman_243_05.jpgFråga: Är det Israel som bringar världen Shefa (överflöd) och ljus? Under tiden skyller alla oss för att bringa världen skada.

Svar: Under tiden stannar vi upp kanalerna för ljuset och låta inte ljuset och Shefa att flyta genom dem till alla världar. Vi är i den lägsta världen, i centrum av hela skapelsen, och vi stannar upp ljusets genomgång, överflödet från ovan till nedan, med att inte låta det stiga upp igen underifrån.

Problemet är att även om vi alla befinner oss i ett hav av ljus, Shefa, kommer det från ovan neråt, och trycker på oss med hjälp av dessa system, som vi ännu måste aktivera. Ljuset trycker på Israel genom naturen, genom världens nationer.

Israel känner trycket underifrån, från dem som behövs för att överföra ljuset, och även trycket från ovan, från ljuset som måste passera genom till alla nationer i världen och till naturens stilla, vegetativa, och levande nivåer. Israel finns i mitten och känner trycket från båda hållen.
[140297]
Från förberedelser för Daily Kabbalah Lesson 7/23/14