Månad: juni 2014

En motor som drivs av givande

Dr. Michael LaitmanRabash, ”Tre böner”: När Moses kom för att tala ”I ditt namn”, vilket menas att de ska arbeta för Skaparens skull, ”ondska kommer till de människorna”, som menas att de blir mer korrupta. Detta innebär att innan Moses kom för att tala om att de enbart skulle arbeta för himmelens skull, så engagerade sig alla i Guds arbete och trodde de var rättfärdiga.

De hade styrkan och energin att arbeta, för vad de arbetade för stod klart för dem. Men efter att Moses kom med sitt budskap att de måste arbeta för att ge, blev de korrupta. Så för dem skulle det vara bättre att inte engagera sig i ”lo lishma”.

Vi ser att många människor som kommer för att studera känner styrkan, begäret, och den egoistiska motivationen. Detta fortsätter tills de blir imponerade av det riktiga arbetet och inser att det skall vara totalt över egot och mot det.

Då försvinner deras krafter. Till dess var de laddade, bestämda, och fulla av energi, och plötsligt försvinner allt och de förlorar kraften att göra något alls. Med vilken energi kan de arbeta, vilket bränsle?

Då faller de alla, och bara de som kan avancera genom att dra kraft från givande och är redo för handlingar till följd att ge, kan byta till ett annat bränsle, till energi av givande.

Fråga: Vad är det alternativa bränslet för givande?

Svar: Givandets bränsle är respekt för Skaparen, det övres storhet. Därför måste vi känna gruppens storhet, sedan lärarens storhet och alla kabbalister från förr, och sedan Skaparens storhet.

Vi måste konstant arbeta på denna storhet och uppskattning och från det får vi kraften att avancera.

[133228]

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen 2014.04.22, Rabashs skrifter
videoikon MP4 | ljudikon MP3

Vår verklighets matrix

illusion Eftersom vetenskapen Kabbala enbart talar om vad som existerar inom oss, kallas den för den inre Toran, en inre visdom. I själva verket existerar våra kroppar inte, och inte materia heller. Därför kallas denna värld för en fantasivärld. Så snart vi börjar uppfatta verkligheten korrekt, börjar vi inse att detta bara existerar i våra begär. Vårt begär ger oss olika nivåer av förnimmelser som existerar som den stilla naturen, växter, djur och människor. Men allt detta är olika fenomen inom begäret.

Vi måste inse att vi lever inom en matris av känslor där allting uteslutande existerar i våra känslor. Detta innebär att det är begäret att ta emot njutning som uppfattar fenomenen som sker i det. Det är viktigt för oss att inte glömma detta eftersom detta sätt att se på verkligheten, att allt ”beror på mig”, snarare än på det som finns på utsidan, för oss mot vår inre korrektion.

Vi uppfattar oss i våra begär på bakgrunden av det vita högre ljuset. Allt är på bakgrunden av det vita högre ljuset. Världen av oändlighet (”Ein sof”) är enbart det vita högre ljuset. Vi ser oss inte där förrän vi når samma tillstånd, uppfattning, verklighet och kvalitet som ljuset.

De 125 nivåerna genom vilka vi steg ner från det tillståndet är grader av längre och längre avstånd från det vita ljuset, på vars bakgrund vi ser oss själva. Därför är allt vi ser omkring oss vårt begär som inkluderar stilla, vegetativa, animaliska och mänskliga nivåer. Detta är de 4 nivåerna av Aviut (begärets grovhet) i alla dess varierande inre former, och det är så vi mäter skillnaden från det vita ljuset.

Dessa bilder är faktiskt vår verklighet som presenterar sig själv för oss i  form av denna värld. Så våra konstanta ansträngningar att avslöja den sanna verkligheten, att förenas med den sanna bilden av verkligheten, tvingar oss att korrigeras och göra oss än mer perfekta, och när vi gör det visar det sig att vi alla är ihopkopplade.

Ju mer vi förenas med varandra och korrigerar oss med det vita ljuset, avancerar vi mot det vita ljuset, vi avancerar mot vårt eviga och perfekta liv i världen av oändlighet. Och alla dessa fenomen som vi ser och förnimmer som om de är utanför oss passerar som en dröm. I själva verket lever vi bara i vitt ljus.

Denna grundläggande poäng i den kabbalistiska vetenskapen är extremt viktig, eftersom den särskiljer den kabbalistiska vetenskapen från alla filosofiska läror, religioner, trossystem och olika metoder. Den kabbalistiska vetenskapen säger till en att man bara måste korrigera sitt begär, att göra det likt det vita Ljuset. Ingen yttre fysisk handling har någonting med saken att göra.

Gratis kabbalakurs online

Ta reda på meningen med ditt liv

Den andliga världen är här

Dr. Michael LaitmanHela skapelsen är i ett fast, oföränderligt tillstånd, men vi förnimmer och upptäcker skapelsen enligt de attribut som uppdagas i oss, precis som en person kan se på samma sak utan glasögon, med glasögon, med kikare, eller med ett mikroskop.  Det betyder att allting beror på våra förnimmelsekärl  genom vilka vi ser på skapelsen.

Allting bedöms endast med hänsyn till människan. Vi är redan i oändlighetens värld. Jag minns en lektion jag hörde på 70-talet av en lokal Rabbi i Rehovot, som fick mig att häpna när han sträckte ut sina armar och sade: ”Här är nästa värld, här är den andliga världen”.  Jag förstod inte vad han pratade om eller vad han tittade på. Han var en kabbalist som hade uppnått andlighet.

Jag kunde inte förstå vad han menade då; hur kan nästa värld vara här? Han förklarade knappt något mer än det, men det gjorde verkligen ett starkt intryck på mig.

Så vi befinner oss redan i oändlighetens värld, i det enda tillståndet som skapades och vi måste upptäcka dessa förnimmelsekärl. Det är det enda vårt arbete består i.

[129858]

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen, 2014.03.13, Baal HaSulams skrifter
videoikon WMV | ljudikon MP3