Månad: juli 2014

Tryck från ovan, tryck underifrån …

http://laitman.com/wp-content/gallery/headshots_100-300/laitman_243_05.jpgFråga: Är det Israel som bringar världen Shefa (överflöd) och ljus? Under tiden skyller alla oss för att bringa världen skada.

Svar: Under tiden stannar vi upp kanalerna för ljuset och låta inte ljuset och Shefa att flyta genom dem till alla världar. Vi är i den lägsta världen, i centrum av hela skapelsen, och vi stannar upp ljusets genomgång, överflödet från ovan till nedan, med att inte låta det stiga upp igen underifrån.

Problemet är att även om vi alla befinner oss i ett hav av ljus, Shefa, kommer det från ovan neråt, och trycker på oss med hjälp av dessa system, som vi ännu måste aktivera. Ljuset trycker på Israel genom naturen, genom världens nationer.

Israel känner trycket underifrån, från dem som behövs för att överföra ljuset, och även trycket från ovan, från ljuset som måste passera genom till alla nationer i världen och till naturens stilla, vegetativa, och levande nivåer. Israel finns i mitten och känner trycket från båda hållen.
[140297]
Från förberedelser för Daily Kabbalah Lesson 7/23/14

Världen som en sci-fi film

Dr. Michael LaitmanFråga: Om Israel är motorn som är ansvarig för att få världssystemet att fungera, vad bör de veta för att göra sitt jobb?

Svar: Israel behöver veta allt om systemet – om kraften som sköter systemet och systemet själv – till följd av att korrekt få det att komma i kontakt med den högre kraften.

Den övre kraften är nästa nivå över oss, och direkt under den finns Israel, och under Israel resten av världen. Det finns tre nivåer, och så här ser systemet ut.

Israel tar emot order från den övre kraften och förmedlar dem neråt, anpassar dem för denna överföring och agerar som ett huvud relativt kroppen.

Israel måste ha kontakt med världens nationer och känna vad de saknar, och därefter föra deras begär uppåt mot den övre, som kallas MAN, en bön. Sen måste de anpassa sig själva korrekt så att den övre kraften kommer ha möjlighet att sprida sig från toppen ner på bästa möjliga sätt.

The Three Levels Of The System

Detta innebär att Israel måste agera först och detta framkallar nästa process där den högre kraften börjar verka.

Detta system inkluderar hela verkligheten: våra begär, tankar och känslor. Hela vårt liv förändras, inklusive vår uppfattning av verkligheten och hur vi känner den. Världen blir en annan plats, som i en science-fictionfilm. Vi börjar se krafterna som opererar i världen och systemen som står bakom dem. Denna värld blir en teater, vägledd och satt i rörelse bakom scenerna. På så vis uppfattar vi kontrollsystemet. Den externa formen är enbart nödvändig för att göra det möjligt för oss att få kontakt med det det inre systemet.

[139118]

Från KabTV’s ”Världar möts”, 2014.06.18

 

Att döma världen till förtjänstens vågskål

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad innebär det att döma världen till förtjänstens vågskål?

Svar: Det innebär att uppnå en nivå där jag är inlemmad i alla önskningar i världen, i alla själar, i alla delar av en allmän själ, till den grad att det hela blir jag. Dessförinnan, i de tidigare nivåerna, har jag redan uppnått mitt personliga slut av korrigeringen, som helt har berättigat Skaparens inställning till mig i det förflutna, i nuet och i framtiden.

Nu ska jag uppnå det allmänna slutet av korrigeringen genom att inkludera alla själar i mig och genom att vara i ett kärl med dem. Detta kallas att döma hela världen till förtjänstens vågskål och därmed uppnår jag faktiskt Skaparens inställning till dem alla. Det är för att jag är i slutet av deras korrigering, och i min del av korrigeringen blir det samma sak. Det avslöjas i detta korrigerade kärl som kallas ”absolut kärlek.”

Tills dess, är allt jag har under tiden mitt eget kli och jag dömer enligt mina känslor i det. Så vid en viss tidpunkt kan jag säga att Skaparen är bra, men nästa dag när något obehagligt händer mig, rättfärdigar jag inte Skaparen längre. Jag kan inte upphäva mig själv och bestämma att Skaparen är bra om jag inte rättar till alla mina kärl. Jag är ständigt i en gunga, lutar från en sida till en annan hela tiden.

När jag korrigerar mig själv, börjar jag integrera mig med alla andra kärl, med alla människor, med deras inre. Genom denna kärlek till dem, kommer jag till kärlek till Skaparen. Det här är inte bara vackra ord som kallar mig att älska alla i syfte att använda dem som ett sätt att lära känna Skaparen, de är mina andliga kärl!

Jag fylls allt mer av kärlek till dem, som uttrycks i min önskan att kunna skänka till dem, påverka dem. Jag får hela tiden större önskningar, och jag arbetar med all denna ackumulerade önskan.

Anta att jag igår hade 50 kg begär med vilket jag skulle kunna ansluta till 50 personer, och i dag har min önskan att ta emot ökat, och jag känner vemod, men jag övervinner denna känsla och stiger, och nu har jag 70 kg begär. Med det kan jag nu ansluta med flera fler människor.

Min process för korrigering är genom att ansluta till andra och skänka till dem, genom kärleksförbindelser med 20 personer till. Det är möjligt att förklara detta mycket enkelt, även om det faktiskt inte sker så enkelt, utan som en integrerad inbyggnad i ”cirklar”.

I den mån jag tar kontakt med andra på detta sätt, blir de jag och hela verkligheten blir min. Således ser jag Skaparens inställning till verkligheten, eftersom det är samma sak, precis som hans inställning till mig. Det är som att döma ens inställning till mig efter ens inställning till mitt barn. På grund av att jag älskar honom, är din positiva inställning till honom detsamma som en positiv inställning till mig.

[96885]

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2012.12.30, Introduktion till Studien av de tio sfirot
videoikon MP4 | ljudikon MP3

Vad ”Studie av de tio Sefirot” talar om

Fråga: Just nu studerar vi Studie av de tio Sefirot (Talmud Eser Sefirot, TES), Del 2, ”Sambandet mellan förmåga och avsikt”. Jag kan inte koncentrera mig och relatera detta till mig själv och förstå det.

Svar: Vi är ett begär att erhålla njutning, och intellektet utvecklas bara för att tjäna begäret. Så, så länge du inte har börjat känna inom dig vad som beskrivs, kan du inte använda dessa begärets parametrar. Kommer det att vara möjligt att använda dem och med vilken avsikt?

Det finns människor som har förmågan att lära sig, inte inne i sig själva, i ett begär, utan genom att bygga en modell i sinnet. De lär sig Talmud ”teoretiskt” utan att använda den på sig själva. Tyvärr är detta hur alla lär sig i dag!

Men Toran kräver uttryckligen ”praktiskt” lärande (sensorisk, inom ett begär), det vill säga, på oss själva, på vårt begär. Och så länge det inte sker, så länge vi inte kan gå igenom detta tillstånd i känslan, kan vi inte heller förstår vad Talmud säger.
[139423]

Vad alla känner inombords spelar ingen roll!

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad betyder det att en student döljer sig från sin lärare?

Svar: En person kan inte helt öppna sig, ens för sig själv, och absolut inte för andra, inklusive sin lärare. Men eleverna måste klargöra tillstånd som uppstår mellan dem. De måste hela tiden be om det och förtydliga, inte vad var och en känner individuellt, utan förhållandet mellan dem.

Det finns en period i det andliga arbetet när en elev har en massa frågor, men av någon anledning ställer han dem inte utan behåller dem för sig själv. Även om det torterar honom och förtrycker honom och får honom att känna sig arg och upprörd, kan han inte komma med dessa frågor och ställa dem. Det händer med alla, när han klargör dessa frågor själv.

Men dessa frågor måste klargöras och ställas mellan vänner. Om det inte är personligt, utan generellt, eftersom det avslöjas i kärlen mellan oss, måste det klargöras.

Oavsett vad var och en känner inuti sig själv spelar det ingen roll. Vad vi känner bland oss ​​är kärlet för uppenbarelsen av Ljus och det är det som är viktigt! Arbetet i gruppen är till för att byta fokus från vad jag känner inom mig till vad jag känner för andra och vad som händer mellan oss.

Det är som om jag tittar genom en kikare och ständigt måste ändra fokus från mig själv till alla andra, hela gruppen, till vad som händer mellan oss och inte i var och en av oss.

Då förstår jag att min negativa inställning till någon skadar alla relationer i gruppen. Det kan alltså inte vara så att du inte älskar en men du älskar andra. Det finns inget sådant, eftersom du redan har korrumperat alla relationer. Och eftersom du inte kan tolerera detta, måste det korrigeras.

[131715]

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2014.04.04, Baal HaSulams skrifter
videoikon MP4 | ljudikon MP3 

Genom hjärtats kallande

Dr. Michael LaitmanFråga: Alla våra tankar kommer från Skaparen. Hur kan vi vara säkra på att vi verkligen engagerar oss i andligt arbete, och inte någon ouppnåelig fantasi?

Svar: I början, när en person föds och uppfostras, har han inget fritt val. Han föds in i en familj, uppfostras och ges en utbildning som formar hans attityd till världen och livet. Denna första programmering som en person tar till sig under sina första 15 år i livet avgör utvecklingen av hans personlighet, och han kan inte röra sig bortom det.

Man kanske frågar: ”Hur kan det vara så? Vi väljer inte trots allt”. Det stämmer, vi väljer inte var vi vill födas, när, och i vilken familj – vi väljer ingenting. Så vad kan vi göra med vår andliga utveckling? Du måste vara där ditt hjärta leder dig. Men om du kommit till oss och bestämt dig att detta är din väg, måste du strikt lyda allt du blir tillsagd.

Hur kan du vara säker på att du är på den andliga vägen? Det kan du inte. Tills Skaparen avslöjar sig för oss, och tydligt, inte på något mystiskt vis, som någon vag inre känsla (som du ändå inte förstår), tills dess kan du inte vara säker på något vis. Det är därför jag inte kan blidka dig eller stötta dig, utan tvärtom, jag rör upp mer tvivel inom dig. Som det sägs: ”Kom och se hur underbar Skaparen är”.

[130114]

Från den globala Zoharveckan, ”Kongressen om Integrerad utbildning”, dag tre, 2014.04.02, Lektion 1
videoikon MP4 | ljudikon MP3

Gruppens slutliga tillstånd (eller att klämma ut kärnan ur körsbäret)

Dr. Michael Laitman Vi kan starta en speciell process där gruppen tar upp en sådan form att vi äntligen kan känna inte våra personliga enskilda tillstånd, utan de allmänna tillstånd som vi går igenom. Vi kommer att börja gå igenom dem tillsammans, och detta kallas att vara Israels folk i Egypten, då ett slag följer ett annat, och då kan vi höja oss över dem tillsammans.

De tio plågorna i Egypten tar inte plats långt bort från oss, från var Farao, så att vi kan följa dem på avstånd och glädjas. Dessa slag äger rum inom oss, och vår personliga Farao upplever dem! Så vi har belönats med attgå vidare mot det slutliga tillståndet av gruppen som en nation.

Den som inte känner mörkret ännu borde vara orolig eftersom det innebär att han inte arbetar tillräckligt på anslutningen med gruppen och att han fortfarande saknar det inre arbetet. Han kan undermedvetet fly problemet, att hålla sitt avstånd, i stället för att peka på sanningen lite. En persons defensiva kraft verkar här, skrämmer en och hindra en från att komma in i gruppen och klargöra saker.

Om man inte har någon lust att ”hoppa ut ur sin kropp” betyder det att man inte fått med tillräckligt med tryck från Skaparens som pressar en som ett körsbär så att kärnan flyger ut. Hur kan man annars hoppa i vågorna i Röda havet? Endast på detta sätt, under tryck, som på ett körsbär. Kan du tänka dig hur stor press det är?

Om den andliga världen är över den materiella världen, vilket innebär över liv och död, så jag ska känna att jag är redo för denna övergång! Detta organ, det här livet med allt i det, är inte värt någonting i jämförelse med den värld till vilken jag ska flytta.

Skalet som hindrar oss från att avancera kan brytas endast genom kraften av kärlek och ömsesidigt intresse, endast av det allmänna arbetet tillsammans med alla. Om du inte känner den allmänna omsorgen för samhället, för hela den globala gemenskapen Bnei Baruch, för hela världen, kommer du inte att kunna delta i denna process.

En del av gruppen kanske redan går igenom det medan du står vid sidan av när det passerar förbi, och det kan vara så att du inte hör, ser eller känner det. Instinktivt ignorerar du svårigheterna och skyddar dig själv, på så sätt håller du dig på avstånd.

Vi måste delta i allt som gruppen, samhället och det globala Bnei Baruch-samhället håller på med, och vara känsliga och på alerten vad gäller alla bekymmer och förändringar alla upplever. Den som inte deltar aktivt i denna generella process kallas ”kvinnor”, ”barn”, ”slavar” och ”får och getter”. Dessa kategorier definierar alla typer av människor i vår globala grupp som på något sätt är kopplade till oss, men endast i det yttre.

Så därför får bara ”600.000 själar” Toran.

[104378]

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.04.05, Shamati #61
videoikon MP4 | ljudikon MP3

Hur vi utvecklar det sjätte sinnet

Fråga: Med hjälp av vilken metod kan jag börja utveckla det sjätte sinnet inom mig, som gör det möjligt för mig att se den sanna världen utanför mig?

Svar: Inom mig finns mitt ego genom vilket jag känner allt just nu. Inom det uppfattar jag alltid allting som jag vill, och på detta sätt ser jag den här världen. Och jag måste utveckla ett motsatt sinne som är riktad utåt, inte inåt.
http://laitman.com/wp-content/uploads/2014/07/How-One-Develops-The-Sixth-Sense.png

För detta måste jag anknyta mig med andra människor och bygga ett delat kärl av perception mellan oss som kommer att bli resultatet av vår önskan att gå ut ur oss själva och förenas. Genom vår längtan efter enighet, bygger vi en ny altruistisk känsla mellan oss, gemensam för oss alla. Med att konstruera en sådan ömsesidig känsla, börjar jag se vad som händer utanför mig och kallar den bild som jag ser för den övre världen.
[138869]

Den som föds idag anklagas inte för gårdagen

Dr. Michael LaitmanFråga: Behöver man göra något jobb med besvikelse, med ett tungt hjärta, eller ska man bara vara ledsen och det är allt?

Svar: Generellt sett så brukar jag inte rekommendera att börja älta eller fördjupa sin sorg, utan relatera till den med maximal enkelhet, som om du inte kommer ihåg något alls eller inte känner något av vad som hänt. Varje dag måste du bli en ny person.

Det står skrivet ”En dåre sitter med händerna ihop och äter sitt egna kött”: ”Varför gjorde jag så och varför uppträdde jag så, oj oj oj, aj aj! Så dåligt jag betett mig, vad har jag gjort!” Detta är dårskap, speciellt på grund av din brist på tillit till vad de lärde sagt; att allt styrs uppifrån och att Skaparen i förväg har arrangerat resultatet av alla dina handlingar.

Så vi följer en annan väg och tittar inte tillbaka. Detta är definitivt inte alltid effektivt för plötsligt stiger tankar upp om hur mycket skada du gjort, vad du har gjort, och du börjar gnaga på dig själv. Du får dessa tillstånd med avsikt så att du måste stiga ovan dem.

Allt man gjort i det förflutna, sjunker in i det förflutna; allting gjordes efter instruktionerna: ”Det finns ingen annan än Han”. Det är förbjudet för dig att beblanda dig med detta och intala dig att det fanns något du kunde göra i det förflutna för att förändra något. Allting gick till hundra procent korrekt till, för vad som var nödvändigt att hända; och vid slutet av korrigeringen så kommer det att avslöjas hur korrekt det verkligen var.

Tro mig, jag har erfarenhet; det är förbjudet att tro att någonting i det förflutna berodde på dig. Ingenting berodde på dig! Så vid varje ögonblick måste du bli en ny person: ”Jag föddes nu; vad begär du av mig? Det finns inget att kräva från en nyfödd”.

Du föddes och kommer att börja arbetet på nytt, klargörandes : ”Vem är jag, vad är jag, och vad är den högre kraft jag måste likna? Ah, så jag har en grupp, vad bra! Vad behöver jag göra med gruppens hjälp? Förenas med dem? Okej, jag kommer att förenas. Varför, vilket syfte, och hur når jag dit?

Vid varje ögonblick börjar du att klargöra från en ny form, och bär inget från det förflutna med dig. Hela tiden upptäcks ett nytt reshimo inom dig; så hur är det möjligt att fortsätta någonting? Det har redan förvandlats, precis som med smält mat är det omöjligt att börja smälta den igen. Du måste vilja bli absolut ny, som ett foster.

[132706]

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2014.04.14, Rabashs skrifter
videoikon WMV | ljudikon MP3

Ingen håller kvar oss i Egypten

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, Shamati nr 159, ”Och det hände sig under de många dagar”: Saken är den att, ja, de var mycket förtjusta i arbetet i Egypten. Detta är innebörden av ”Men blandade sig med hedningarna och lärde sig deras gärningar.”

Vi själva vill inte gå ut ur Egypten. Kriget pågår med vår inre Farao.

Det innebär att om Israel är under en viss nations herravälde, kontrollerar den nationen dem och de kan inte dra sig tillbaka från dess välde. De tyckte alltså om arbetet, och kunde inte återlösas.

Egoism härskar över ens hjärta och sinne. Alla gränser skulle kunna öppnas för en – men man själv kommer inte att vilja gå ur detta slaveri. Man är hängiven Farao mer än alla Egyptier. Trots allt blir de begär efter att ge, som faller under egoismens regel, ännu mer hängivna egot än de mottagande begären.

De vill inte lämna Egypten; de arbetar hängivet för Farao. Egoismen har ett starkt grepp om dem, speciellt de bli Faraos mycket starka och trofasta arbetare. I själva verket arbetar nu den kraft, som ges till dem för framtida andligt arbete och hängivenhet till kraften att skänka, troget  för den egoistiska kraften.

Ingen håller oss kvar i Egypten – vi själva vill inte överge det. Vi njuter till och med mer av vårt liv med dess andliga problem än en vanlig person njuter av sin jordiska tillvaro.

[133050]

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2014.04.18, Shamati #159
videoikon MP4 | ljudikon MP3