Dag: 5 juli, 2014

Sjukdomar är en följd av egoism

Dr. Michael LaitmanFråga: Varför behövs sjukdomar och fysiskt lidande?

Svar: Detta är följden av det allmänna okorrigerade egot. Så länge som det existerar i själarna, även den korrigerade själen, som är helt förenad med de okorrigerade själarna, kommer vi att känna lidande.

Fråga: Det är möjligt att förstå varför lidandet behövs för kabbalister, så att de kan lära sig att höja sig över den fysiska nivån, men hur är det med vanliga människor?

Svar: Vi är alla kollektivt beroende, som en enda enhet, en själ, ett begär att erhålla. Om det är ”för sin egen skull”, då drabbas vi, om det är ”av hänsyn till Skaparen”, likt Ljuset, då åtnjuter vi.

Fråga: Är det inte grymt att fylla stackars varelser med lidande?

Svar: Skaparen tar vårt slutliga tillstånd i beaktande; Hans agerande härstammar från behovet att föra oss till det fullständiga slutet av korrigeringen och till perfektion.

[138262]

 

En nyckel till en säker framtid

Dr. Michael LaitmanFråga: Hur kan man kontrollera sina tankar så att man inte kommer att synda?

Svar: Man kan inte kontrollera sina tankar. Man kan inte kontrollera sig själv på något sätt. Är jag min egen chef? Var ser vi sådant? Det finns inget sådant! Men jag måste väcka en positiv kraft runt omkring mig på en sådan nivå att den kommer att påverka mig och bibehålla den. Då kommer jag att kunna kontrollera mig själv.

Vi stabiliserar alltid vårt tillstånd genom externa krafter, genom miljön, samhället, och yttre stöd, medan en person inte har någon kontroll över det. Man vet inte vilket tillstånd man kommer vara i nästa ögonblick, så hur kan man kontrollera något?

Man kan bara säkra sin framtid om man förbereder alla externa kärl, begär. Om jag bryr mig om att andra har en säker framtid, då säkrar jag även min egen.

Om man är ett element i ett system, hur kan man då fråga vad som kommer att hända en? Man är beroende av hela systemet, speciellt när det är arrangerat så att man har den fria viljan att stärka det omgivande systemet och då kan säkra sin framtid. Man kommer aldrig att ha mer än vad man förberett i systemet, men om man inte förberett tillräckligt, kommer man att få motgångar så att man upptäcker behovet av att förbereda det.

[136133]

Från den dagliga kabbalalektionen, 2014.05.27, Zohar
videoikon MP4ljudikon MP3

Andlig sabbat

Dr. Michael LaitmanFråga: Vår inre förståelse av sabbaten skiljer sig från den religiösa förståelsen inom judendomen som är baserad på förkroppsligandet av buden.

Svar: De fysiska handlingar de religiösa judarna utför på daglig basis är materiella kopior av andliga handlingar.

Kabbala lär oss att korrigera våra ego under de sex vardagarna [alla dagar utom sabbat], det vill säga att förbinda sig med andra. När vi etablerar en tydlig förbindelse med andra kommer vi inse att vi är oförmögna att förbinda oss med dem på egen hand den sjunde dagen.

Vi ser att kommunism, socialism, kommuner, och kibbutzer inte kan förändra världens tillstånd. Detta är enbart möjligt enligt det system som ger oss möjligheten att på rätt sätt föra samman alla de brustna delarna under de första sex dagarna, som på den sjunde dagen resulterar i att alla våra begär och strävanden att samla ihop alla igen limmas samman under påverkan av den högre kraft som en gång tog isär dem. Genom att samla ihop delarna av den gemensamma själen igen, låter vi alltså det Ljus som en gång splittrade dem åter limma samman dem.

Vad uppnår vi genom att göra det? När vi arbetar under de sex dagarna, börjar vi förstå just hur dessa delar kan samlas, vi ser om de passar ihop, hur de påverkar och hjälper varandra, hur de upphäver sig själva inför varandra och då kopplas samman ovan deras egoism.

Men vi försöker bara! Människor är oförmögna att göra någonting på egen hand, vilket Sovjetunionen och många andra länder i världen försökt göra; vissa samhällen försöker fortfarande.

Men detta är omöjligt för vi saknar kraften som kan förändra saker eftersom vi bara befinner oss i vår vilja att ta emot. Men om vi gör det på rätt sätt kommer vi gradvis samla de övre Ljuset, och när vi slutat konstruera detta system kommer Ljuset att påverka oss och fullborda det.

Om vi lämnar det som det är eller bara struntar i det, kommer vi inte att uppnå den rätta förbindelsen med Ljuset. Det var just därför splittringen skedde, så att vi nu från den lägsta brustna punkten ska limma samman de trasiga delarna till en ny helhet. Sönderfallet skedde för att vi skulle förstå Ljusets egenskaper, att kopplas samman, och stiga till dess nivå. Detta är syftet med skapelsen, orsaken till allt som sker med oss och i hela universum.

Därför är veckans sjunde dag hörnstenen och kallas  “Sabbat – Shabbat” från det hebreiska ordet “shvitah”, som betyder befrielse från arbete. Vi låter Ljuset verka istället för oss och inkluderas i det. De sex dagarna är inte dagar så som vi vanligtvis tänker på dagar; de är handlingar som till exempel kan utföras på en kvart, men det kan också ta en 2 månader.

Vart sjunde steg bör alltid vara att förutom ens ansträngningar se till Ljusets handling och börja förstå dess egenskaper. Med andra ord kommer Ljusets egenskaper in i det system av ömsesidiga förbindelser vi skapat. Och då stiger vi till nästa nivå och uppnår Ljusets egenskaper i enlighet med våra ansträngningar under de sex arbetsdagarna.

Det är så här vi jobbar, vecka efter vecka, tills vi når den fullständiga återföreningen av alla de brustna delarna i en enda förenad själ och uppnår Ljuset som agerar inom detta system, det vill säga Skaparen:  den ursprungliga kraft som skapade hela universum. Detta är vårt arbete, vårt mål, vår utveckling.

[130710]

Från KabTVs “Den eviga bokens hemligheter”, 2013.10.10

”Tänk på sabbatsdagen”

Dr. Michael LaitmanToran, Andra Mosebok 20:8 – 20:11: ”Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den.”

Den som vill utvecklas i riktning mot andligheten måste följa detta villkor eftersom Toran inte talar om materiella utan om andliga dagar. Poängen är att vi måste korrigera oss själva för att närmare efterlikna den speciella andliga form som kallas Zeir Anpin. Den består av sex delar, och vi kallas dess kopia eller bild i den här världen för veckans sex arbetsdagar.

Det handlar inte om att arbeta på en fabrik eller ett konto; det ses inte alls som arbete. Snart kommer vi inte alls att jobba fysiskt och vårt arbete kommer faktiskt bestå av att uppnå de andliga nivåerna.

Detta innebär att jag på den första arbetsdagen kommer likna den första Sfiran, Chesed. På den andra dagen kommer jag efterlikna den andra Sfiran, och så vidare. Det här är inte materiella dagar , inte dygnets 24 timmar, inte heller jordens rotation runt sin egen axel.

Genom att arbeta på mig själv korrigerar jag mitt allmänna begär: Jag rankar det enligt de sju delarna och korrigerar det i därmed så att det tar an formen av Chesed, GvuraTifferetNetzachHod, och Yesod. Jag korrigerar inte den sjunde delen av mitt begär.

Alla mina begär som korrigeras under de sex dagarna ackumuleras och fyller mig på den sjunde nivån som kallas Malchut. Denna nivå hör inte till mina sex arbetsdagar av korrigering; det är en gåva från Ovan, ett tillägg till de sex dagarna.

Vi bör säga att uppdelningen i sju dagar inte alls existerar i vår värld ur en astronomisk synvinkel. Vi har en månad, ett år, månens rotation, jordens rotation, solens rotation, men det finns ingenting sådant som en vecka. När jorden snurrar ett varv runt sin egen axel är det ”en dag”. ”En månad” är månens rotation runt jorden, och ett år är jordens rotation rund solen.

Det finns också helger som kallas “nymåne” [t.ex. i judendomen], “nyår” och så vidare. En nymåne, det vill säga början av en månad, är tydlig då det är en ny måne, när jorden inte längre döljer den fullständigt, utan gradvis avslöjar den. Månen verkar gradvis växa och det är ett astronomiskt tecken. Man tittar på himmelen, man ser den, och man kan mäta allt enligt det. Om man bor i Jerusalem mäter man det relativt Jerusalem, och så vidare, allt beroende på longitud.

Men en vecka är bara ett andligt begrepp. Ingen brukade följa det, ingen hade någonsin firat det. Det har faktiskt sitt ursprung i Abraham grupp, vars medlemmar började rikta in sig mot de andliga krafterna på det viset.

Det hör inte bara till Jerusalem. Det firas på vilken longitud som helst där man befinner sig. Om jag nu firar sabbat i Jerusalem, så är det för min vän i Mexico fortfarande en veckodag och han firar det inte. Detta tecken existerar inte i vår värld.

Vad indikerar det? Om man utför andligt arbete och korrigerar de sex delarna inom sig, sin själs sex sfirot – ChesedGvuraTifferetNetzachHod ochYesod – då når man ett tillstånd där de alla kopplas samman eftersom Yesod är den anslutande delen. Allt detta kommer in i veckans sjunde dag, Malchut.

Detta andliga tillstånd har ingenting att göra med kalenderns veckodagar. Det kan vara ett ögonblick eller tio minuter, det spelar ingen roll eftersom tiden inte spelar någon roll. På den dagen, det vill säga i det andliga tillståndet, får man inte göra någonting eftersom man måste ta emot resultatet av den så kallade arbetsveckan, av de sex stegen av korrigering inombords. Till följd av detta alternerande arbete på de sex delarna för korrigering och den sjunde delen samt deras förbindelse, når man slutet av korrigeringen, när hela ens själ är fullständigt korrigerad.

[109708]

Från KabTVs “Den eviga bokens hemligheter”, 2013.02.25