Sjukdomar är en följd av egoism

Dr. Michael LaitmanFråga: Varför behövs sjukdomar och fysiskt lidande?

Svar: Detta är följden av det allmänna okorrigerade egot. Så länge som det existerar i själarna, även den korrigerade själen, som är helt förenad med de okorrigerade själarna, kommer vi att känna lidande.

Fråga: Det är möjligt att förstå varför lidandet behövs för kabbalister, så att de kan lära sig att höja sig över den fysiska nivån, men hur är det med vanliga människor?

Svar: Vi är alla kollektivt beroende, som en enda enhet, en själ, ett begär att erhålla. Om det är ”för sin egen skull”, då drabbas vi, om det är ”av hänsyn till Skaparen”, likt Ljuset, då åtnjuter vi.

Fråga: Är det inte grymt att fylla stackars varelser med lidande?

Svar: Skaparen tar vårt slutliga tillstånd i beaktande; Hans agerande härstammar från behovet att föra oss till det fullständiga slutet av korrigeringen och till perfektion.

[138262]