Månad: augusti 2014

Den andliga källan till morgonlektionerna

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad är den andliga roten till den dagliga kabbalalektionen som äger rum mellan tre och sex på morgonen?

Svar: Det är att gå upp med tanken på Skaparen och omedelbart skapa en kontakt med honom för att han längre fram ska bestämma hela din arbetsdag, och du måste upprätthålla samma kontakt som du byggt upp under morgonlektionerna under allt om sker i detta liv.

Fråga: Varför börjar vi studera just mellan 3 och 6 och inte 2:40 eller någon annan tid?

Svar: I princip är det nödvändigt att studera vid midnatt, men midnatt är inte klockan 12 på natten som vi vanligtvis tror det är. Så det är nödvändigt att dela natten i två halvor, och detta är också en tid som varierar. Så det är nödvändigt att börja studera vid midnatt.

Fråga: Varför använder vi oss inte av lektionerna som sedvanligt organiserades vid Abrahams tid? Han brukade bjuda in människor till ett bord, ge dem mat och dricka, och hålla en lektion.

Svar: Det sägs att han hade ett tält och att han kallade alla dit. Tältet stod vid vägkanten och handelsmän brukade passera förbi, alla sorters ambulerande byteshandlare, och de kom till honom för att vila och dricka te. Samtidigt berättade han om sin lära.

[129494]

Att finna formeln för lycka

Dr. Michael Laitman Lycka mäts inte genom rikedom eller storleken på ens hus, inte genom hur många elektriska prylar man har i köket, eller genom framgång i affärer. Det är omöjligt att mäta det med materiella värden.

Först och främst är känslan av lycka inte subjektiv; den omsluter hela grupper av människor. Å ena sidan finns det ett mått av ömsesidighet i lyckoindex: Om alla runt om mig mår dåligt kan jag inte vara lycklig.

Låt oss säga att jag kan känna mig stark, detta är också tillfälligt eftersom detta också kräver bekräftelse från någon del av samhället. Lyckan kan kännas i kollektiv enhet när det finns ett stöd och en överenskommelse mellan människor.

För det andra, även om man vill uppnå det man lärt sig av samhället: pengar, status, berömmelse, och så vidare, söker man i grund och botten undermedvetet en känsla av lycka. Men eftersom samhället inte lär en det förblir man olycklig hela livet utan en känsla av riktig tillfredsställelse. Mot ålderns höst, när man ser bakåt, förstår man att ens liv inte gjort någon nytta: varför sig en själv, för ens barn eller barnbarn; de kommer inte heller, precis som en själv, bli lyckliga.

Så att finna formeln för lycka och att lära ut den till andra är det viktigaste i livet. Dessutom, om du inte lär ut det till andra kan du själv inte heller vara lycklig i längden, för upplevelsen av lycka, som studier har visat, beror på att lyckan känns bland människorna runt om dig. Det är det här kabbalans visdom ägnar sig åt.

[140423]

Från kongressen i Sochi, dag ett, 2014.07.13, lektion 1
videoikon MP4 | ljudikon MP3

Arbetandes och klargörandes

Dr. Michael LaitmanFråga: När vi arbetar tillsammans skapas ett ”kollektivt huvud”, som hjälper oss att klargöra saker och att snabbt lämna ett dåligt tillstånd. Men å andra sidan hör jag vänner säga ”detta tillstånd måste helt enkelt vara”.

Är detta ”måste helt enkelt vara” möjligt eller är det enbart genom förening med vännerna, eller kan man träna sig själv psykologiskt?

Svar: Du kan träna dig själv så att avståndet eller omständigheterna inte kommer mellan er. Det är möjligt eftersom allt beror enbart på vårt tillstånd.

En mor kan till exempel känna sitt barn och hela tiden tänka på det, även om hon är på jobbet eller långt bort från honom.

Fråga: Så varför ska vi arbeta så mycket på ömsesidig garanti? Vad är fördelen med det?

Svar: Ömsesidig garanti förser oss med platsen där vi tar emot uppenbarelsen av Skaparen. Alla måste vara involverande i ömsesidig garanti. Inget kan uppfyllas utan ömsesidig garanti. En individ är inte en soldat på ett slagfällt.

Märk hur ignoranta vi är när det kommer till att fullt förstå var det är vi avslöjar Skaparen. Så vi måste fortsätta arbeta och klargöra alla begrepp och tillstånd mycket mer.

[129407]

Att förändra gruppen ger glädje åt Skaparen

Dr. Michael LaitmanFråga: Med vad menas ”tro ovan förståndet”?

Svar: Att arbeta med ”tro ovan förståndet” innebär att investera ansträngning, med alla möjliga strategier för att få ett kärl som kallas ”tro”, det vill säga ett begär som är helt givande, tro är givande.

Det som kallas givande är att jag gör en tzimtzum, slutar tänka på mig själv, och använder alla möjligheter jag har att göra ändringar i gruppen, i kontakten oss emellan, för att ge glädje åt Skaparen genom denna kontakt.

En grupp är ett unikt medel som man hittar mellan mig och Skaparen. Enligt hur jag ändrar den, så ger jag åt Skaparen. Därför tänker jag på vilka ändringar som behöver göras i gruppen eller samhället, i min miljö, för att ge åt Skaparen. Jag gör denna handling i samhället men jag tänker på glädjen jag därmed bringar Skaparen.

[129766]

Från förberedelsen till den dagliga kabbalalektionen, 2014.03.12
videoikon MP4 (engelska) | ljudikon MP3 (svenska)

Liten insats, betydande gensvar

Fråga: När vi genomför workshops i gemenskapen, känner vi att något händer här. Men våra ansträngningar är inte beroende av oss själva; Skaparen gör precis allt. Vad händer? Varför sänks det ner till oss som en gåva?

Svar: Jag kan inte berätta vad det är som händer. Senare kommer du att förstå själv hur det fungerar.

Naturligtvis gör den Övre Kraften allt detta. Den hanterar, bestämmer och styr oss, särskilt när vi längtar efter att gå i samklang med den.

Om jag blir lik den, även en smula, skapar jag en liten våg som blir bemyndigad av en enorm övre kraft och det skapar stor vidd. Således gör vi framsteg och blir förvånade när allting plötsligt händer. I verkligheten skapas ett gensvar enligt effekten av likheten mellan egenskaperna.
[141.233]
Från lektion 5 Convention In Sochi “Day Two” 7/14/14

Först tack, sedan fråga

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad är varje väns arbete för att konstant hålla allihop i en kollektiv bön.

Svar: Var och en måste upptäcka en brist inom sig angående gruppen och sprida detta till andra, med andra ord visa kärlek åt vännerna. Förutom det måste vi väcka alla mot en generell omsorg att korrigera världen, att få alla att bli en enda familj.

Vi måste prata om detta tillsammans, disseminera detta till hela världen. Och att förse alla med självförtroende att detta är precis vad Skaparen vill. Mot denna form av mänsklighet, som en familj, måste vi gå framåt och höja detta som en bön.

Först av allt måste vi prisa och tacka, prata om detta uppdrags storhet och alla dess komponenter. Och sen ber vi om avslöjandet av Skaparen för skapelsen, det vill säga att alla ska känna vikten av att ge. Detta kallas avslöjandet av Skaparen för sin skapelse.

[131982] 

Från den första delen av dagliga kabbalalektionen 2014.07.04, Rabashs skrifter
videoikon MP4 | ljudikon MP3

Ett kärl med en flaskhals

Dr. Michael LaitmanFråga: Varför upplever de som följer den andliga vägen samma problem som resten av världen och inte har några lösningar på dem?
Svar: Varför säger du att det inte finns några svar? Det finns en förklaring till varje problem; vår överensstämmelse med Ljuset, som redan borde ha avslöjats inom oss. Det är här alla problem kommer ifrån.
Om ditt begär att ta emot är mindre korrigerat än det ska vara, så upplevs ljuset som måste finnas i begäret att ta emot, som lidande, problem, smärta och katastrof.
Olikheten med begäret att ta emot på nivåerna stilla, vegetativ, levande och talande orsakar ekologiska kriser: problem med vegetation, misslyckade skördar, sjukdomar på djur, människor, och hela mänskligheten.
Dina begär att ta emot är skyldiga till allt detta för de har inte genomgått den rätta korrigeringen ännu. Det spelar ingen roll vilka problemen är, de kommer alla enbart från bristen på likhet mellan kärlet och Ljuset.
Antag att begäret bör vara 20% korrigerat nu, men att det bara är 2% korrigerat. Så 18% uppenbaras i form av att kärlet som Ljusets baksida, pressas av Ljuset i form av lidande, problem, och misär.
Ordet ”problem” (tsarot på hebreiska) kommer från det hebreiska ordet ”begränsad” (tsar), och det pekar på en trång plats, en flaskhals, för du öppnar inte dina kärl. Du har inte nog med Ljus av Hassadim för att expandera och öppna kärlet, så Ljuset är framför det och börjar pressa. Du kan känna denna press i form av problem, sjukdomar och katastrofer.
Vi måste korrigera problemet på samma fysiska nivå som det uppträder, och samtidigt be om dess korrigering från ovan, från Skaparen, detta sker på bägge plan. Baal HaSulam säger att vi ska gå till doktorn för att få medicin och följa hans eller hennes instruktioner, men samtidigt ska det stå klart för en att det är lönlöst och enbart beror på Skaparen, inte på doktorn.
[131878]
Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2014.04.06, Rabash skrifter
videoikon MP4| ljudikon MP3

Kongressernas påverkan på världen

Dr. Michael LaitmanFråga: Efter att vi genomfört en så gigantisk händelse som kongressen, med stor hjälp och kraft, kan vi känna och förstå dess verkliga resultat. Vad är påverkan av denna kongress på vanliga människor?

Svar: Problemet är inte hur mycket kongressen påverkar samhället. På denna nivå påverkar inte Skaparen världen så som vi påverkar den.

Tanken är att påverkan av ljus på vår värld existerar genom den högre kraften, Skaparens kontroll och påverkan av Ljuset genom oss, genom vår kontroll, genom vår överenskommelse, genom den förstärkaren, detta system som vi själva skapar. Detta är ett helt annat inflytande på världen som Skaparen inte kan utföra själv. Det är inte i hans förmåga! Vi kan för att vi är på den här världens nivå och i den.

Antag att mitt barn går till dagis. Hemma kan jag inte påverka hans beteende alls, så jag ber hans vänner att påverka honom på deras nivå och under deras inflytande kommer han lätt att börja förändras. Men jag, med min förmåga, kan inte göra någonting.

Det vill säga, det vi gjort på denna kongress har haft stort inflytande. Men återigen, det finns en dold del av detta inflytande, och det finns en del som avslöjas: en del som avslöjas i de övre världarna och en del som gradvis redan börjar avslöjas i vår värld.

För det första påskyndar vi utvecklingen av världen, vi förkortar tiden för dess mognande.

För det andra är en förståelse av utvecklingen på väg att väckas bland många människor: vart vi är på väg, vart den här världen rör sig.

Förutom detta så har individer som är nära börjat vakna upp, punkten i hjärtat vaknar i dem, precis som den en gång gjorde i dig. Och nu under inflytande av denna kraftfulla kongress som vi höll och från nivån av vår värld, har en intensivare påverkan av Ljuset uppenbarats för dem, och under påverkan av det yttre omgivande fältet har punkten i hjärtat, deras personliga potential, börjat väckas.

Och det viktigaste är att vi har lämnat vägen av lidande för vägen av Ljus i vår värld. Vi har verkligen ökat Ljuset i den.

[129318]

Egoismens undergång

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, “Arvut (Ömsesidig garanti)”: Om en del av nationen inte håller arvut, utan väljer att vältra sig i egenkärlek, orsakar detta att resten av nationen stannar kvar, försjunkna i sin egen smuts och låghet utan att någonsin hitta en väg ut ur smutsen.

Fråga: Hur kan jag korrigera mitt begär efter smuts och låghet?

Svar: Jag agerar i förhållande till vännerna, och vännerna agerar i förhållande till mig. Betyder detta att de korrigerar mig? Ja, det gör de. Och korrigerar jag dem? Ja, det gör jag. Hur kan jag korrigera mig själv? Jag korrigerar mig själv genom att korrigera dem.

Detta är vad ömsesidig garanti innebär. Ingen kan göra detta utan de andra, och man är beroende av dem i alla sina handlingar i positiv och negativ bemärkelse, i glädje och i sorg. Man är beroende av deras goda eller dåliga handlande, och de andra är beroende av ens egna goda eller dåliga handlande.

Idag blir detta en allt påtagligare verklighet som kommer att uppenbaras på ett mycket otrevligt sätt i vår värld. Om någonting dåligt inträffar  i ett land kommer andra länder känna av detta omedelbart. Å andra sidan, om någonting bra händer någonstans kommer andra att förändras till det bättre också.

Detta är en sann undergång för min egoism. Jag vill att andra ska må dåligt och att jag ska må bra, jag vill vara den som vinner i jämförelse med dem. Jag vill att de ska ha det sämre, inte jag, och det är sådant som värmer mitt hjärta. Men nu ser vi hur naturens orubbliga lagar tvingar oss att tänka annorlunda.  Den lär oss att ingen kan tjäna något själv. Om det är bra för en del, kommer det vara bra för alla andra också. Det finns ingen sådan situation där något kan vara bra för vissa och dåligt för andra.

Gradvis närmar vi oss denna världsbild. Titta bara på det som händer i industriländerna. Om ett utav dem drabbas av ett jordskred, då vet de andra inte vad de ska ta sig till, och strax faller även de. Vi har nått en sådan ekonomisk ordning, det vill säga en sådan egoism, att alla är beroende av varandra. Detta är ömsesidig garanti, och det är på detta sätt den manifesterar sig.

Jag trodde aldrig att jag skulle vara beroende av tex. Frankrike. Vad har jag att göra med Frankrike? Men nu måste jag se till att ingen ekonomisk vårdslöshet förekommer där. Om Frankrike går bankrutt kommer det utan tvivel påverka min plånbok inom två dagar. Dessutom kommer det att påverka den negativt. Om jag hade fått ut något av det hade jag låtit dem gå bankrutt. Men det funkar inte på det viset: Det skadar även mig.

Tidigare förde även andras problem ofta med sig något gott för mig. Före världen bands samman i ett integrerat system agerade alla i sitt egenintresse, utan hänsyn till andra. Varje land brydde sig bara om sin egen vinning. Hela tiden gjorde vi sunda egoistiska beräkningar för att vinna på andras bekostnad. Även om detta krävde att påbörja ett krig mot dem och att jämna den andra sidan med marken var det bättre för mig.

Idag skulle vi vilja fortsätta i samma banor, men vi kan inte. Snart kommer vi upptäcka att man inte kan starta ett krig. Vi är så beroende av varandra att jag inte bara kan försörja mig själv. Jag kommer sakna allt jag förstör för andra.

Det är det vi kommit till. När jag önskar något gott för mig själv, mitt folk eller mitt land, med dess strukturer och institutioner, måste jag ta hand om alla. Först då kommer det bli bra för mig.

Denna mekanism fungerar i givande mellan partzufim, mellan människor, och mellan en person och Skaparen. Jag måste ta min medmänniskas önskan med målet att fylla den och sätta min vilja i hans tjänst. Bara på villkor att jag fyller och tar hand om det kommer allt överflöd att flöda genom mig och visa sig i mig 620 gånger större.

Världen förstår ännu inte viket system vi är på väg in i. För att få den att göra det, måste vi berätta för människor om detta så snart som möjligt. Annars kommer deras förtvivlan att leda dem i krig. De kommer helt enkelt inte att ha något val.

[48384] 

Från den tredje delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.07.17, Arvut (Ömsesidig garanti)
 videoikon WMV | ljudikon MP3

 

Kan man förvänta sig framgång på egen hand?

Dr. Michael Laitman

Fråga: Varför är det så viktigt att studera kabbala just i en grupp och inte hemma på egen hand?

Svar: Det alternativet är möjligt. Du kan gå ut på Internet och få all information; hela vårt arkiv står till ditt förfogande, fyllt med videos, ljudinspelningar och textfiler. Du kan absolut sitta hemma och studera kabbala för dig själv, men hur kommer du att förverkliga det i praktiken?

Om man vill bli en expert måste man få praktisk erfarenhet. Föreställ dig en kock som lär sig att tillaga maträtter genom böcker, men aldrig ser en gurka eller tomat och så vidare. Vilken slags kock skulle han bli?

Hur kan du realisera visdomen om kabbala på egen hand? Du kommer inte att få något resultat. Du måste realisera det i en grupp med vänner, då det endast är genom den rätta förbindelsen mellan vännerna som du kommer att börja känna vad som står skrivet i böckerna. Absolut kan du studera hemma, men du kommer ingenstans alls genom det, för du kommer inte att veta vad du studerar.

Det finns vänner som studerar hemma och inte ens vill komma på konvent för att möta andra människor. De tror att det är tillräckligt för dem att bara studera. Vad kan jag säga till dem? De realiserar inte alls lektionerna. De känner inte materialet; de upptäcker inte den värld de läser om.

Jag kan säga mycket om det här, men man måste förstå att visdomen om kabbala endast förstås i en grupp. Alla kabbalister skriver om det.

En person kan komma till oss för lektioner och öppna kabbalistisk källitteratur, i dem alla berättar de om det. Men personen tar inte in det för att han är för lat. Han vill inte det för då måste han gå emot sitt ego: komma till en grupp, delta tillsammans i events, bli involverad i dissemination och så vidare. Sådana människor lämnar oss och därmed avslutas deras kabbalistiska utveckling.

[139682]

Från det internationella sommarlägret i Bulgarien, ”Dag två” 2014.07.11, Lektion 4
videoikon MP4 | ljudikon MP3