Ett kärl med en flaskhals

Dr. Michael LaitmanFråga: Varför upplever de som följer den andliga vägen samma problem som resten av världen och inte har några lösningar på dem?
Svar: Varför säger du att det inte finns några svar? Det finns en förklaring till varje problem; vår överensstämmelse med Ljuset, som redan borde ha avslöjats inom oss. Det är här alla problem kommer ifrån.
Om ditt begär att ta emot är mindre korrigerat än det ska vara, så upplevs ljuset som måste finnas i begäret att ta emot, som lidande, problem, smärta och katastrof.
Olikheten med begäret att ta emot på nivåerna stilla, vegetativ, levande och talande orsakar ekologiska kriser: problem med vegetation, misslyckade skördar, sjukdomar på djur, människor, och hela mänskligheten.
Dina begär att ta emot är skyldiga till allt detta för de har inte genomgått den rätta korrigeringen ännu. Det spelar ingen roll vilka problemen är, de kommer alla enbart från bristen på likhet mellan kärlet och Ljuset.
Antag att begäret bör vara 20% korrigerat nu, men att det bara är 2% korrigerat. Så 18% uppenbaras i form av att kärlet som Ljusets baksida, pressas av Ljuset i form av lidande, problem, och misär.
Ordet ”problem” (tsarot på hebreiska) kommer från det hebreiska ordet ”begränsad” (tsar), och det pekar på en trång plats, en flaskhals, för du öppnar inte dina kärl. Du har inte nog med Ljus av Hassadim för att expandera och öppna kärlet, så Ljuset är framför det och börjar pressa. Du kan känna denna press i form av problem, sjukdomar och katastrofer.
Vi måste korrigera problemet på samma fysiska nivå som det uppträder, och samtidigt be om dess korrigering från ovan, från Skaparen, detta sker på bägge plan. Baal HaSulam säger att vi ska gå till doktorn för att få medicin och följa hans eller hennes instruktioner, men samtidigt ska det stå klart för en att det är lönlöst och enbart beror på Skaparen, inte på doktorn.
[131878]
Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2014.04.06, Rabash skrifter
videoikon MP4| ljudikon MP3