Dag: 7 augusti, 2014

Kongressernas påverkan på världen

Dr. Michael LaitmanFråga: Efter att vi genomfört en så gigantisk händelse som kongressen, med stor hjälp och kraft, kan vi känna och förstå dess verkliga resultat. Vad är påverkan av denna kongress på vanliga människor?

Svar: Problemet är inte hur mycket kongressen påverkar samhället. På denna nivå påverkar inte Skaparen världen så som vi påverkar den.

Tanken är att påverkan av ljus på vår värld existerar genom den högre kraften, Skaparens kontroll och påverkan av Ljuset genom oss, genom vår kontroll, genom vår överenskommelse, genom den förstärkaren, detta system som vi själva skapar. Detta är ett helt annat inflytande på världen som Skaparen inte kan utföra själv. Det är inte i hans förmåga! Vi kan för att vi är på den här världens nivå och i den.

Antag att mitt barn går till dagis. Hemma kan jag inte påverka hans beteende alls, så jag ber hans vänner att påverka honom på deras nivå och under deras inflytande kommer han lätt att börja förändras. Men jag, med min förmåga, kan inte göra någonting.

Det vill säga, det vi gjort på denna kongress har haft stort inflytande. Men återigen, det finns en dold del av detta inflytande, och det finns en del som avslöjas: en del som avslöjas i de övre världarna och en del som gradvis redan börjar avslöjas i vår värld.

För det första påskyndar vi utvecklingen av världen, vi förkortar tiden för dess mognande.

För det andra är en förståelse av utvecklingen på väg att väckas bland många människor: vart vi är på väg, vart den här världen rör sig.

Förutom detta så har individer som är nära börjat vakna upp, punkten i hjärtat vaknar i dem, precis som den en gång gjorde i dig. Och nu under inflytande av denna kraftfulla kongress som vi höll och från nivån av vår värld, har en intensivare påverkan av Ljuset uppenbarats för dem, och under påverkan av det yttre omgivande fältet har punkten i hjärtat, deras personliga potential, börjat väckas.

Och det viktigaste är att vi har lämnat vägen av lidande för vägen av Ljus i vår värld. Vi har verkligen ökat Ljuset i den.

[129318]